Nyheter

Nyhetsbrev oktober 2018

Nedan ett nyhetsbrev av det kortare slaget – den främsta anledningen till utskicket är att få ut information om BRC Food v. 8 och ett seminarium om det, uppgraderingsläget för ISO 22000:2018 samt en påminnelse om vad som gäller för er som har surveillance nr. 2 (revisionen innan återcertifieringen) för FSSC 22000 under 2019.

BRC Food v. 8 – seminarium 12 november i Stockholm, 13 november i Malmö

Som bekant har BRC Food v. 8 publicerats och träder i kraft 1 februari 2019. Certifieringsbolagens samarbetsorgan SWETIC ordnar med anledning av detta en workshop, där John Figgins från BRC medverkar. Seminariet anordnas i den 12 november kl. 9.30-15.00 i Stockholm och 13 november samma tid i Malmö. Kostnaden är 500 kr/person. Antalet platser är begränsat så anmäl dig snabbt! Länk till mer information och anmälan finns här.

ISO 22000 (gäller även FSSC)

Den nya versionen av ISO 22000 (ISO 22000:2018) publicerades 18 juni 2018. På sedvanligt ISO-manér ska alla ISO-certifierade anläggningar ha uppgraderats (=ha ett giltigt certifikat för denna standard) till den nya versionen senast tre år efter publiceringen, d.v.s. 18 juni 2021. Eftersom FSSC vilar på ISO-förordningen, gäller detta även FSSC-certifierade anläggningar. SAI Global har ännu inte någon ackreditering för ISO 22000:2018, men jobbar på att få, så vår förhoppning är att inom en snar framtid kunna erbjuda uppgraderingsrevisioner.

Som företag har man flera alternativ när det gäller uppgraderingsrevisionen:

 • Uppgradering i samband med omcertifiering.
 • Uppgradering i samband med surveillance-revision. Tidstillägg för detta blir ca 4 timmar.
 • En separat uppgraderingsrevision, som enbart täcker de nya kraven. Tar ca ½-1 dag.

Det är viktigt att meddela revisorn i god tid innan revisionen att ni önskar uppgradera standarden, så att rätt tid avsätts och rätt rapportversioner och checklistor fylls i.

FSSC 22000 oanmälda revisioner

I och med ikraftträdandet av FSSC 22000 v. 4.1 infördes ett krav på att en av de två surveillance-revisionerna ska göras helt oanmälda. SAI Global har bestämt att det är den andra surveillance-revisionen, d.v.s. den som görs året före omcertifieringen, som ska vara oanmäld. Revisionen genomförs när som helst inom en period om 60 dagar före det årliga revisionsdatumet (som är det datum då revisionen för uppgraderingen till v. 4.1 gjordes). Om revisionen 2018 (=uppgraderingsrevisionen) gjordes 30-31 mars, blir alltså den period den oanmälda revisionen kan göras 60 dagar innan 30 mars fram till och med 30 mars (ca 28 januari till 30 mars). Certifierade företag har möjlighet att välja bort ett antal dagar när det inte går att göra revision, t.ex. om det inte är någon produktion igång.

EU-ekologiskt och KRAV

KRAV:s regler för 2019 finns publicerade på KRAV:s hemsida. Vad gäller arbetet med att ta fram diverse dokument för den nya EU-förordningen om ekologisk produktion (EU 2018/848), pågår det för fullt, men än så länge har diskussionerna framför allt rört primärproduktionen. Förordningen träder i kraft 1 januari 2021, liksom tillämpningsförordningarna, som ännu ej är klara. Några nyheter i förordningen är att salt ska kunna märkas som ekologiskt, att man ska kunna sälja ”produkter under omställning” (d.v.s. under karenstiden vid övergång från konventionellt till ekologiskt) med sådan märkning, och att möjlighet till gruppcertifiering införs för vissa primärproducenter.

Vidare laddar vi inför kalibreringsmöten med myndigheterna och KRAV i november, och återkommer därefter med mer information vad gäller EU-ekologiskt och KRAV.

Nyhetsbrev augusti 2018

Nyhetsbrev augusti 2018
(Valiguard 2018:2)

Då var det dags för ett nyhetsbrev från oss på Valiguard. Tyvärr går det lite långt mellan gångerna – vi hinner inte riktigt med just nu! Det blir även ett lååångt nyhetsbrev, standardägarna verkar förtjusta i att publicera nyheter just under sommaren. Nedan kan du läsa bland annat om GDPR, nya versioner av BRC, IFS, ISO 22000 som även påverkar FSSC.

GDPR

Som ni säkert redan känner till trädde EU:s nya dataskyddsförordning, allmänt känd som GDPR i kraft 25 maj 2018. Vi vill bara informera om att vi inte delar med oss av e-postadresser och andra data, annat än då standardägare/myndigheter kräver det. Den som inte längre vill ha våra nyhetsbrev kan enkelt avregistrera sig från kommande utskick genom att trycka här.

Rapporter och certifikat

På förekommen anledning vill vi förtydliga att vi ALLTID skickar ut rapporter och certifikat i pdf-format. Dock kan det bli en liten fördröjning från det att rapporten (och certifikatet) har laddats upp i standardägarnas databaser (t.ex. BRC Directory, IFS Database, FSSC Database) och ni eventuellt får en notifiering om det, tills vi hinner skicka ut det. Normalt tar det max en dag mellan uppladdning/utfärdande av certifikat tills ni nås av beskedet via mail från oss. Det är INTE meningen att ni själva ska behöva logga in på standardägarnas hemsidor för att ladda ner underlagen.

BRC allmänt

Från BRC Delivery Partners Bulletin July 2018, saxar vi följande:

 • Alla certifierade anläggningar får nu ta del av BRC:s tekniska information på BRC Participate. Till följd av detta höjs certifieringsavgiften från 1 augusti till £450 exklusive frivilliga moduler. Certifierade anläggningar får även möjlighet att anmäla sig till BRC Professional.
 • BRC Directory kommer att uppdateras senare i år, så att innehåll och rapporter kan delas genom hela leverantörskedjan. Mer information kommer.

BRC Food v. 8

BRC Food v. 8 publiceras i augusti och de första revisionerna enligt standardens krav sker i februari 2019. Det har på annan plats annonserats att version 8 träder i kraft 1 januari 2019, men det stämmer alltså inte, utan det är 1 februari som gäller. Flera organisationer erbjuder kurser i BRC Food v. 8. Även vi jobbar på att få ihop ett seminarium/workshop tillsammans med andra certifieringsbolag genom samarbetsorganet Swetic, förhoppningsvis under medverkan av BRC. Vi återkommer med mer information i nästa nyhetsbrev.

Den nya standarden, med interpretation guidelines och information om vilka krav som är ändrade, finns på BRC Participate. Några certifieringstekniska nyheter:

 • Oanmäld revision alternativ 2 (Unannounced Option 2), där man har en oanmäld revision av produktionen och en anmäld för dokumentationen, tas bort i version 8.

BRC Packaging v. 6

Ny version av BRC Pack är under utveckling. Tidsplanen är relativt tight, och redan i januari/februari 2019 ska det första utkastet vara klart. Standarden publiceras sedan i augusti 2019, och börjar gälla från 1 februari 2020.

BRC Position Statements

BRC publicerar löpande sina Position Statements, som är en form av förklaring till hur standarden ska tolkas och nya krav implementeras i de fall de inte gäller direkt när standarden träder i kraft. Du hittar dem på BRC:s hemsida; gå till BRC Global Standards i huvudmenyn och välj standard. Position Statements finns under Help & Guidance.

Det finns t.ex. ett Position Statement för BRC Food v. 7, AVM 11 – Meat supply chain; VM1103.

För BRC Storage & Distribution v. 3 påminner BRC om de Position Statement för clause 2.7, 4.2.1 och 5.2.1 som träder i kraft 29 juli 2018. Ytterligare ett Position Statement om sårbarhetsanalys för logistikföretag är på gång som ett resultat av benchmarkingen av standarden mot GFSI.

Även för BRC Agents & Brokers v. 2 finns Position Statements. Detta behandlar scope exclusions, och när sådana tillåts.

Tilläggsmodul för FSMA, export till USA (BRC, FSSC)

För BRC Food finns version 2 av AVM för FSMA nu att ladda ner från BRC Bookshop, och kommer snart att finnas tillgänglig på BRC Participate. Modulen träder i kraft redan 1 augusti 2018, och det finns ett webinar som förklarar kraven.

Även för BRC Agents & Brokers har en frivillig modul för FSMA utvecklats. Den finns att ladda ner från BRC Bookshop, BRC Participate, och ett webinar finns på BRC Educate.

FSSC har också tagit fram en tilläggsmodul för FSMA. Den är frivillig och finns att ladda ner från deras hemsida. Mer info här.

ISO/FSSC 22000

Nu finns den nya versionen av ISO 22000 publicerad (ISO 22000:2018). Vi vet ännu inte när revisioner mot denna version ska vara genomförda för samtliga anläggningar certifierade enligt ISO 22000:2005 (inklusive FSSC 22000 v. 3 och v. 4.1 eftersom FSSC grundar sig på ISO 22000), och heller inte hur FSSC tänker sig övergången. Normalt för ISO-standarder är annars att ha en övergångsperiod på 3 år från det att standarden publiceras. Vi återkommer med mer information så snart vi har rett ut vad som gäller!

FSSC har tagit fram en GAP-analys av vilka ändringar anläggningar måste genomföra för att uppfylla kraven i den nya ISO 22000. Du hittar en sammanfattning på engelska med länk till GAP-dokumentet här.

IFS Food

IFS publicerade en ny doktrin i mars 2018 för att förtydliga några nyheter i systemet. Dessa berör framför allt ”frilansande” revisorer, och krav för multi-site certifieringar. Doktrinen uppdaterades sedan i juni, och den som gäller finns att ladda ner här. IFS har även publicerat en guideline om matfusk, som är väl värd att kasta ett öga på även för anläggningar som INTE är IFS-certifierade. Den finns att ladda ner här. Vi påminner också om att från 1 juli 2018 är det version 6.1 av standarden som gäller.

EU-ekologiskt och KRAV

Valiguards allmänna villkor för certifiering har reviderats något (framför allt språkligt) och översatts till engelska. Den nya versionen hittar du på vår hemsida.

KRAV har publicerat en ny version av sina regler, som gäller från 1 januari 2019. Du hittar dem här och de gäller i två år. Det är inte så mycket som är nytt för dem som importerar, förädlar eller slaktar enligt KRAV:s regler, men det KRAV själva lyfter fram är att gränsvärdet för oavsiktlig inblandning av GMO numera stämmer överens med EU:s nivå på 0.9%.

Personalförändringar och nya revisorer

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev har det skett några förändringar i personalsammansättningen hos oss:

Josefine (VD) fick en bebis 30 december 2018 och jobbar därför lite mindre nu. I princip omöjlig att nå på telefon men svarar på mail.

Torbjörn Holmberg arbetar numera som underleverantör och försöker mellan sina uppdrag vara pensionär.

Jessica Eriksson (tekniskt ansvarig för GFSI) är ”tekniskt ansvarig” (för de krav som anläggningarna måste följa, tolkningar, kalibreringar) på vårt kontor för GFSI-system (BRC, FSSC 22000), med stöd av Henrik Wallin när det gäller torra produkter.

Cecilia Lindh är certifieringsansvarig för EKO-KRAV, kontaktperson mot Swedac och myndigheter samt administrerar utskick av certifikat till godkända företag. Hon är även godkänd revisor för ISO 14001 och EKO-KRAV, och kommer under 2018 att utöka sin kompetens även mot BRC.

Helena Kronberg är numera godkänd revisor för BRC, ISO/FSSC 22000 och EKO-KRAV.

Evelina Österblad som gör restaurangrevisorer på uppdrag av SAI Global är föräldraledig och ersätts av Dilay Üyücü som är underleverantör med bas i Danmark.

Vi fortsätter även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Nyhetsbrev mars 2018

Nyhetsbrev mars 2018
(Valiguard 2018:1)

Lagom till påsk är det dags för årets första nyhetsbrev från Valiguard AB, som denna gång framför allt handlar om administrativa saker och ekologiskt.

Byte av bokföringsfirma – uppdatera fakturainformation

Vid årsskiftet 2017/2018 bytte vi bokföringsfirma, och även faktureringssystem. Tyvärr har övergången inte varit helt problemfri, och vi har upptäckt att den faktureringsinformation den gamla bokföringsfirman lämnade över, var ofullständig. Därför kommer vi vid revisionerna att be er om nya uppgifter för fakturor. Vi skickar gärna fakturor som pdf via e-post om er verksamhet tillåter det, som ett led i att minska papperspost och därmed vår miljöpåverkan.

Ökning av BRC Admin fee 1 augusti 2018

BRC har aviserat att de återigen höjer sina administrativa avgifter. De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 augusti 2018. Den stora skillnaden jämfört med tidigare, är att den årliga avgiften nu inkluderar både BRC Participate och BRC Global Standard Professional. Dessutom ska BRC Directory uppdateras till att täcka in mer än bara BRC-revisioner. BRC har utlovat mer information längre fram. Grundpaketet kommer nu att kosta £450 per år (jämfört med £300 nu), och alla frivilliga moduler £100 per år, utom Food Safety Culture Excellence som kostar £500 ovanpå grundpaketet. Som en följd av denna prishöjning, måste även våra administrativa avgifter justeras.

BRC Food v. 8

BRC rapporterar att de håller tidsplanen för publicering av BRC Food v. 8. Denna publiceras i augusti och de första revisionerna enligt standardens krav sker i februari 2018.

BRC Storage & Distribution – position statement om food defence

Den 29 januari 2018 publicerade BRC ett position statement för BRC Storage & Distribution (SD307: Food defence/Site security stetement). Detta ska tillämpas senast från och med 29 juli 2018. En punkt har lagts till under standardens klausul 2.7: att risken för avsiktlig kontaminering (med syfte att skada) ska värderas i företagets HACCP faroanalys. Om företaget har gjort en separat riskbedömning för Food defence, och tagit med risken för avsiktlig kontaminering, så är det tillräckligt för att kravet ska anses vara uppfyllt. Gällande tolkningen av klausul 4.2.1 och 5.2.1 har man lagt till att man utöver kravet på värdering av säkerhetsrisker ska identifiera och implementera förebyggande åtgärder inom de områden där man har bedömt att det finns risker. Hela dokumentet (på engelska) finns här.

Information om EU-ekologiskt 

I slutet av 2018 kom EU med en ny tolkning av vilken typ av verksamhet som kräver ekologisk certifiering. Således var det nödvändigt även för Sverige att ändra sin tolkning. Certifieringsorganen har ännu inte fått klarhet i exakt vad de nya reglerna innebär, men det lutar åt att det nu är fler typer av verksamhet som behöver stå under kontroll nu jämfört med tidigare (t.ex. Internetbutiker som tidigare inte behövde stå under kontroll). Generellt utgår vi ifrån att den som äger och säljer ekologiska produkter vidare, ska vara certifierad mot EU:s ekologiska förordningar, och att ett fysiskt besök (revision) på plats hos ”aktören” alltid krävs om aktören förädlar eller importerar ekologiska produkter.

På EU-nivå diskuteras för närvarande hur och när man bäst ska ta fram de nya akterna till ny EU-gemensam ekoförordning som klubbades i november. Befintlig Bilaga IX (över växter som inte behöver vara ekologiska) är under översyn, och kommissionen har ambitionen att hålla listan så kort som möjligt. Flera ingredienser föreslås tas bort eftersom de finns som ekologiska (t.ex. hallon, krusbär, röda vinbär, ekollon) medan bland annat Sverige har förslag på nya ingredienser som borde föras in. Ett sådant är humle, som är svårt att få tag på i tillräcklig mängd och kvalitet, men de signaler vi får, är att kommissionen anser att sådant ska lösas med tidsbegränsade tillstånd. I den nya förordningen kommer sådana tillstånd dock bara kunna utfärdas under en än mer begränsad tid än idag. Man diskuterar även huruvida barnmat skulle kunna berikas med vitaminer och mineraler, något som inte är tillåtet idag. Frågan ska tas upp igen vid nästa möte på EU-nivå.  EU:s expertgrupp för ekologisk produktion (EGTOP) håller på att se över Bilaga VIIIa till EG 889/2008 (godkända tillsatser i ekologiska produkter). Återstår att se om någon av de 14 tillsatser som behandlats i denna omgång kommer med. Vidare finns en del tekniska problem och frågeställningar vad gäller elektroniska kontrollintyg i TRACES vid import från tredje land, men den listan blir för lång för att redogöra för här. EU har även kommit med en tolkning av hur många koder för certifieringsorgan som får finnas på en och samma förpackning efter en fråga från bland annat Sverige. Det är obligatoriskt att använda koden för det kontrollorgan som kontrollerat det sista beredningssteget (den som har satt förpackningen på produkten), medan kod för kontrollorgan som kontrollerat tidigare beredningssteg också får finnas på förpackningen, så länge det är tydligt att dessa INTE har kontrollerat det sista steget.

…och KRAV

Nya KRAV-regler trädde i kraft 1 januari 2018, och vi har därför uppgraderat vår ackreditering hos Swedac till att täcka in de nya reglerna. Se KRAV:s hemsida för mer information och aktuell version av regelverket. Vid kalibreringsmötet i mitten av mars diskuterades särskilt:

 • KRAV regel 3.3.6 om förbud mot teknologiskt framställda nanomaterial, som framför allt används i förpackningsmaterial för att förbättra mekaniska egenskaper (förstärka barriäreffekter), öka UV-skyddet, reducera materialtjocklek/materialåtgång. Exempel är nanoskikt på förpackningar för chips, konfektyr, bageri, nanopartiklar av kisel för att påverka genomsläpplighet av olika gaser, titandioxid för att skydda mot UV-ljus, nanobelagd inneryta i PET-flaskor, nanosensorer som känner av produktförsämringar, biocider m.m.
 • Förtydligande om att vid gödselförorenade djur är det till LANTBRUKARENS certifieringsorgan slakteriet ska anmäla bristen, inte till det egna certifieringsorganet (KRAV regel 10.2.7).
 • Definitioner av legoslakt och återtag, och hur slakteriet ska redovisa försäljningsvärdet (återtag – som värdet av slaktkostnaden; legoslakt – hel-,halv- eller kvartsfallsslakt med försäljningsvärde 0, man måste även ange slutförädlare i Mitt KRAV).

Personalförändringar och nya revisorer

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev har det skett några förändringar i personalsammansättningen hos oss:

Josefine (VD) fick en bebis 30 december 2018 och jobbar därför lite mindre nu. I princip omöjlig att nå på telefon men svarar på mail.

Torbjörn Holmberg arbetar numera som underleverantör och försöker mellan sina uppdrag vara pensionär.

Jessica Eriksson (tekniskt ansvarig för GFSI) är ”tekniskt ansvarig” (för de krav som anläggningarna måste följa, tolkningar, kalibreringar) på vårt kontor för GFSI-system (BRC, FSSC 22000), med stöd av Henrik Wallin när det gäller torra produkter.

Cecilia Lindh är certifieringsansvarig för EKO-KRAV, kontaktperson mot Swedac och myndigheter samt administrerar utskick av certifikat till godkända företag. Hon är även godkänd revisor för ISO 14001 och EKO-KRAV, och kommer under 2018 att utöka sin kompetens även mot BRC.

Helena Kronberg är numera godkänd revisor för BRC, ISO/FSSC 22000 och EKO-KRAV.

Evelina Österblad som gör restaurangrevisorer på uppdrag av SAI Global är föräldraledig och ersätts av Dilay Üyücü som är underleverantör med bas i Danmark.

Vi fortsätter även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här.

Slutligen vill vi önska er alla en GLAD PÅSK!

Nyhetsbrev december 2017 🎅

(Valiguard 2017:6)

SAI Global får högsta betyg av BRC: 5 star rating ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

I början av november nåddes vi av det mycket glädjande beskedet att SAI Global har uppnått det högsta betyget ett certifieringsorgan kan få, 5 stjärnor, av BRC. Bakom detta ligger hårt arbete, framför allt av våra kollegor i England och Australien, som nu alltså har gett utdelning.

BRC Food v. 8 – tidsplan och nyheter

I mitten av november presenterades återigen tidsplanen för BRC Food version 8, som just nu är utsänd på remiss. Standarden publiceras i augusti 2018, revisorerna utbildas från oktober 2018, och i februari 2019 träder den nya versionen av standarden i kraft. Några ”nyheter” har läckt ut; bland annat om fortsatt fokus på säkra produkter, förtydliganden om produktmärkning (korrekt märkning, då felmärkning är en mycket vanlig orsak till återkallelser), ”outsourcad” tillverkning och förpackning, övervakning av produktionsmiljön, och förstås att standarden ska uppfylla de krav som ställs på GFSI-godkända system. Inga större förändringar kommer att göras vad avser hygienzoner, förutom att kraven kommer att flyttas till ett eget avsnitt i standarden. Det kommer fortfarande att vara frivilligt att ha de årliga BRC-revisionerna som oanmälda men att ”option 2” försvinner. Dessutom finns ett förslag om att en interimrapport med uppgifter om revisionsdatum, scope och vilka avvikelser som uppdagats ska laddas upp av certifieringsorganet på BRC Directory inom 10 kalenderdagar från revisionens start, för att kunder och andra intressenter snabbare ska kunna få besked om revisionsresultatet.

BRC Food Compliance Audits

Som rapporterats i tidigare nyhetsbrev har vi under hösten haft två BRC Compliance Audits hos våra kunder. BRC har nu sammanställt några av de vanligaste avvikelserna vid dessa typer av revisioner globalt sett, och jämfört med de avvikelser som är vanligast vid de ordinarie revisionerna (som certifieringsorganen genomförs). Störst skillnad fanns punkt 2.6.1 (hur väl HACCP flödesschemat stämmer med verkligheten), 3.5.1.1 (riskanalys för råvaror) och 4.14.9 (kontroll av skadegörare). Den vanligaste avvikelsen vid BRC:s egna revisioner var avvikelser för hantering av glas (4.9.3.2). BRC tycks även hitta betydligt flera avvikelser än certifieringsorganen. Av de compliance audits som genomförts första tre kvartalen 2017 var det bara 63% av anläggningarna som levde upp till den ”grade” de tilldelats vid den ordinarie revisionen (motsvarande siffror var 60% för 2016 och 53% för 2015). Sammantaget tyder detta antingen på att certifieringsorganens revisorer är lite för snälla i sina bedömningar, eller att anläggningarnas standard faller lite mellan revisionstillfällena.

BRC Agents & Brokers v. 2

Vi påminner om att BRC Agents & Brokers uppgraderas till version 2 från 1 februari 2018. BRC har ansökt om att få standarden godkänd av GFSI, och hoppas kunna bli ackrediterad före 1 februari 2018.

IFS Food v. 6.1

IFS har publicerat en ny version av sin standard; v. 6.1. Denna träder i kraft redan 1 juli 2018, men innebär inga jätteförändringar jämfört med IFS Food v. 6 (den nu gällande versionen). Lanseringen av IFS Food v. 7 flyttas samtidigt fram till slutet av 2018. De huvudsakliga förändringarna i v. 6.1 handlar om:

 • Krav på hantering av risken för ”food fraud” (matfusk)
 • Modifiering av kraven på hantering av allergener
 • En beskrivning av IFS Integrity Program, referenser till nu gällande IFS doktriner, uppdatering av ordlistan, förändringar av certifikatets utformning som nu ska inkludera QR-koder och format på revisionsrapporten.

Anläggningar som har valt IFS Unannounced revideras mot v. 6.1 om revisionsfönstrets första dag är 1 juli 2018 eller senare, annars mot v. IFS Food v. 6.
IFS höll i början av december webinars som förklarar de nya kraven. Dessa ska finnas för nerladdning, liksom annat extramaterial om IFS:s nya krav gällande Food Fraud.

Svensk översättning av FSSC 22000 v. 4.1

Tyvärr saknas det en officiell version av FSSC 22000 v. 4.1. Vi har gjort en egen översättning av de kravelement som är FSSC-specifika och finns i Part II – Requirements for Certification. Denna finns för nerladdning på vår hemsida under rubriken ”Inför revisionen”, direktlänk här: FSSC 22000 v. 4.1 Svenska
Observera att detta dokument enbart är att betrakta som ett hjälpmedel, och att det alltid är de officiella versionerna av standarden (som nu finns på engelska, spanska, japanska och kinesiska) som gäller.

Ny EU-ekoförordning klubbad i Bryssel

Efter många långa förhandlingar och en segdragen process har EU nu klubbat igenom förslaget till ny EU-ekologisk förordning. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2021, och vi lär få anledning att återkomma till vad de egentligen innebär för livsmedelsförädling och import. Nu väntar arbetet med att få alla genomförandeförordningar och detaljerade regler på plats. De indikationer vi har fått från myndigheterna antyder att det för bearbetade och/eller importerade livsmedel handlar om:

 • Vilka tekniker och tillsatser som är tillåtna vid framställning av bearbetade produkter
 • Förebyggande åtgärder för att undvika otillåtna produkter och ämnen och åtgärder som ska vidtas om sådana påträffas
 • Ändringar i beräkningen av procent ekologiska ingredienser av jordbruksursprung (där vissa tillsatser ska inkluderas)
 • Märkning av produkter ”under omställning” till ekologisk produktion (t.ex. mjöl som kommer från odlingar där marken är under omställning etc.)
 • Diverse beskrivningar av kontrollen, certifikat, dokumentation m.m. såväl för certifieringar inom som utom EU, när det gäller utom EU även förtydliganden vad avser elektroniska kontrollintyg.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar
Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Personalförändringar och nya revisorer

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev kommer vi under 2018 att göra en del förändringar i personalsammansättningen på Valiguard:

Josefine (VD) kommer att jobba halvtid från 1 januari 2018 på grund av föräldraledighet.

Torbjörn (revisor, tekniskt ansvarig) går i pension 1 februari och kommer därefter främst att vara aktiv som IFS/BRC-revisor samt visst administrativt arbete (granskningar och bedömningar av revisionsrapporter). Vi vill passa på att tacka Torbjörn för alla de år han har byggt upp och arbetat för Valiguard AB – han lämnar ett stort tomrum efter sig!

Jessica Eriksson (tekniskt ansvarig för GFSI) tar över efter Torbjörn som ”tekniskt ansvarig” (för de krav som anläggningarna måste följa, tolkningar, kalibreringar) på vårt kontor för GFSI-system (BRC, FSSC 22000), med stöd av Henrik Wallin när det gäller torra produkter.

Cecilia Lindh började hos oss i slutet av september och ska under 2018 förhoppningsvis bli godkänd som revisor för ISO 14001-, EKO/KRAV-revisor och GFSI-baserade system. Från 1 januari 2018 är hon certifieringsansvarig för EKO-KRAV, kontaktperson mot Swedac och myndigheter samt administrerar utskick av certifikat till godkända företag.

Helena Kronberg är sedan oktober anställd som revisor och kommer inom en snar framtid kunna göra revisioner mot BRC, iSO/FSSC 22000 och EKO-KRAV.

Evelina Österblad som gör restaurangrevisorer på uppdrag av SAI Global kommer att vara föräldraledig, och ersättas av 1-2 nya restaurangrevisorer, förhoppningsvis under första kvartalet 2018.

Vi fortsätter även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Som om inte denna omorganisation var nog kommer vi att byta bokföringsbyrå i Sverige, vilket vi hoppas ska gå smidigt.

Avslutningsvis vill vi passa på att önska er alla en
GOD JUL 🎄 och ett GOTT NYTT ÅR 🎆
och tackar för gott samarbete under det gångna året.

Nyhetsbrev oktober 2017

(Valiguard 2017:5)

Då var det dags för ett nyhetsbrev igen. Denna gång ligger fokus mest på BRC Food, där vi under september hade två ”compliance audit” där BRC:s egna revisorer gjorde revisioner på av oss certifierade anläggningar, med vissa förtydliganden avseende regeltolkningar som följd. Vi rapporterar även kort om frågor som har diskuterats på kalibreringsmöten för EU- och KRAV-ekologiskt.

BRC och interna revisioner

På förekommen anledning vill vi förtydliga att BRC kräver att det finns ett program för interna revisioner, och att man inte går igenom hela standarden på en och samma gång (clause 3.4.1 i BRC Food v.7, 3.2.1 i BRC Storage & Distribution v. 3 och 3.5.1 i BRC Packaging v.5. Förtydligat på sid 32, sid 18 och sid 21 i respektive guidelines). Frekvensen av dessa revisioner preciseras i BRC Bulletin från oktober 2016: As a guide, BRC would normally expect at least 4 internal audits per year”. Både certifierade företag och certifieringsorgan ska tolka BRC:s krav på samma sätt som BRC själva tolkar kraven. Man kan inte längre klara sig på bara en enda internrevision, utan ska ha ett program med olika typer av revisioner, t.ex. beskrivna i en tabell / excelfil. OBS!  Hygien- och glas-/hårdplast ronder räknas inte som internrevisioner i detta sammanhang. Revisionerna ska vara fördelade över året och ska sammantaget visa att de täcker det egna ledningssystemet, upprättat med utgångspunkt från BRC-standarden. Som riktmärke för antalet interna delrevisioner per år har BRC angivit minst fyra tillfällen.
Eftersom delar av de krav som ställs bara framgår av gudielines och BRC Bulletins, är det jätteviktigt att ta del av såväl guidelines som annan tilläggsinformation som BRC tillhandahåller. En bra början är att logga in på BRC Participate, som alla certifierade företag har tillgång till.

BRC Food – Traded goods v.s. outsourcing (legotillverkning)

Enligt BRC Food v. 7 definieras ”Traded Goods” som varor som inte tillverkas eller processas alls på anläggningen, utan köps och säljs vidare. Några förtydliganden:

 • Produkter som tillverkas av annan anläggning inom samma koncern och lagras på den anläggning som certifieras räknas INTE som Traded Goods,
 • Produkter som legotillverkas på annan plats än den certifierade anläggningen är ALLTID Traded Goods om produkten i fråga inte i något tillverkningssteg processas på den certifierade anläggningen.

Om man hanterar Traded Goods (alltså varor som köps och säljs vidare, inklusive legotillverkade produkter) måste man antingen ha ett ”scope exclusion” för Traded Goods eller välja att ha med den frivilliga modulen för Traded Goods (AVM 8) i certifieringen. AVM 8 kan enbart revideras samtidigt som övriga delar av BRC Food, och tar ca 2 timmar extra. Ingen extra BRC Admin fee utgår för denna modul, som redan är inkluderad i den årliga avgiften. Däremot blir revisionskostnaden något högre eftersom tiden på anläggningen blir längre.

BRC Food – hygienzoner

Den senaste månaden har vi haft många och långa diskussioner om hygienzoner och kategorisering av ”specialprodukter” som inte är så vanliga utomlands. Det är inte helt lätt att dra slutsatser, förutom att BRC är stenhårda med att man ska utgå från beslutsträdet i Appendix 2 (Guidelines on defining production risk zones) i standarden när man bestämmer hygienzonerna, och att Tabell 2 i Appendix 3 (Equivalent processes to achieve 70°C for 2 minutes) ska användas vid pasteurisering. Det finns även utökad information på BRC Participate om hur bedömningen av hygienzoner ska göras och vilka underlag som krävs om man vill klassa en high risk-zon enligt beslutsträdet, som low risk eller high care.

Papper, papper och mera papper…

På grund av avvikelser vid insynsbesök av ackrediteringsmyndigheter (i det här fallet JAS-ANZ) hos SAI Global behöver vi införa en del nya rutiner vad gäller papper att skriva under inför och efter revisioner. Vi beklagar detta, då vi verkligen inte strävar efter att öka administrationen, varken hos er eller hos oss. För att behålla möjligheten att genomföra revisioner är det dock nödvändigt att följa de krav som ackrediteringsmyndigheterna kräver, och vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Ekologiskt och KRAV

Elektronisk importkontroll
Sedan mitten av oktober måste samtliga importörer (av ekologiska varor från länder utanför EU och EES) av ekologiska produkter använda det elektroniska verktyget Traces NT för att anmäla, verifiera och deklarera sändningar. Kontrollintygen skrivs därmed under elektroniskt av Tullverket, och importörerna ska kunna följa vad som händer och vad som har hänt direkt i systemet. Livsmedelsverket har tagit fram en instruktion om hur man anmäler sig i Traces, som finns här: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/import-av-ekologiska-livsmedel. Viktigt att tänka på är att om man anlitar logistikpartners ska de uppge i Traces att de är lastansvarig, inte importör, eftersom det blir problem om man uppger fel ”roll” i senare steg. Är man felregistrerad måste man på nytt anmäla sig i systemet och har man problem som inte går att lösa genom att läsa vägledningen ovan, är det till kommissionen man ska vända sig. Tullverket kommer tills vidare att ställa varor som saknar elektroniskt kontrollintyg i hamnarna/vid införselstället tills allt är klart i det elektroniska systemet.
Det pågår även en diskussion om Jordbruksverket och Livsmedelsverket ska ta över importkontrollen från Tullverket. Kontrollen kommer i så fall att vara avgiftsbelagd. Förmodligen träder ändringen i kraft under 2018.

Pesticidrester
En annan diskussion som pågår är om Sverige ska lämna den nuvarande nolltoleransen mot rester av otillåtna bekämpningsmedel i ekologiska produkter, och i större utsträckning ta hänsyn till torkningsgrad och/eller oavsiktlig kontaminering. I dagsläget gör olika länder olika bedömningar vilket ställer till problem vid handel över gränserna. Livsmedel som i ett land bedöms ekologiska med hänsyn tagen till torkningsgrad och/eller bevisad oavsiktlig kontaminering kan i Sverige klassas ner till konventionell på grund av förekomst av pesticider. Vissa organisationer anser att en för stor bevisbörda ligger på primärproducenterna, medan vi ser vissa risker för den tillverkande industrin vid en mer accepterande hållning (t.ex. risken för kontaminering av andra produkter, lokaler och utrustning, risk ur varumärkessynpunkt om det kommer fram att ”ekologiska” produkter innehåller otillåtna substanser, risk för minskat konsumentförtroende). Inför de fortsatta diskussionerna med myndigheterna och KRAV vore det värdefullt att få veta hur ni ser på saken. Maila oss på foodsafety.sc@saiglobal.com om ni har synpunkter eller kommentarer!

Kalibreringsfrågor
Utöver de två frågorna ovan har följande diskuterats vid myndigheternas och KRAV:s kalibreringsmöten:

 • Myndigheternas kalibreringsmöten är bara ”vägledande”, inte beslutande. Ställer till det en del för oss som gärna vill ha raka besked om vad som gäller!
 • Vid byte av certifieringsorgan ska man EGENTLIGEN byta kod för certifieringsorgan under EU-loggan samma dag som bytet sker, d.v.s. när man har det nya certifikatet i sin hand. DOCK kan man, om det finns rimliga skäl för det, använda gammalt förpackningsmaterial under en övergångsperiod. Hur lång den övergångsperioden är avgörs från fall till fall. Som riktlinje kan man använda att inom 6-12 månader ska allt material vara utbytt.
 • Bakteriekulturer och andra mikroorganismer som inte normalt sett används vid bearbetning vid framställning av ekologiska livsmedel diskuterades. Frågan är var gränsen går för ”normalt sett”. Är det t.ex. tillåtet att tillsätta acidofilus-bakterier i yoghurt- och filmjölksprodukter? ”Funktionella mikroorganismer” med effekt på tarmfloran men inte nödvändig för bearbetning av livsmedlet? Detta måste utredas och vi har skickat frågan vidare till de andra nordiska länderna för att höra hur de hanterar detta.
 • Enda undantaget från årlig fysisk kontroll av ekologisk produktion är för grossister som enbart hanterar färdigförpackade livsmedel. Alla andra måste ha årlig revision på plats (även om man bara skyfflar papper, t.ex. som importör, varumärkesägare eller liknande).
 • Man får INTE tillsätta vitaminer i premixer som ska användas i ekologiska livsmedel som enligt lagstiftningen måste berikas (gäller i det här fallet olja berikad med vitamin A och D för framställning av ekologiskt margarin; vitaminiseringen måste ske i sista förädlingssteget även om det är helt tokigt som helst ur processynpunkt).
 • När det gäller KRAV vill de förtydliga att kartläggningen av SIN-ämnen i förpackningsmaterial gäller primärförpackningar och ämnen som är avsiktligt tillsatta.
 • För importerad kakao och rörsocker som ska KRAV-märkas, och som är certifierad enligt Fair Trade, måste man försäkra sig om att just de aktuella partierna kommer från Fair Trade-certifierade odlingar. Detta är inte självklart, då Fair Trade tillåter att kakao och rörsocker från Fair Trade-odlingar blandas med konventionell vara så länge den totala massbalansen går ihop (d.v.s. att man köper och säljer lika mycket Fair Trade certifierad kakao och rörsocker; alltså kan det ibland vara certifierad råvara i förpackningar som säljs utan Fair Trade-logga, om man tidigare har använt konventionell råvara i Fair Trade-märkta varor).
 • KRAV-certifierad och KRAV-märkt är likställda uttryck. Vilket som kan användas i ingrediensförteckningar.
 • Precis som för ekologiska livsmedel tillåter KRAV att tillsatser som följer med som ”carry over” i preparat av t.ex. mikroorganismer eller enzymer används i KRAV-certifierade livsmedel. Tillsatserna får dock ej ha någon funktion i livsmedlet.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Personalförändringar och nya revisorer

Under 2018 kommer vi att göra en del förändringar i personalsammansättningen på Valiguard:
Josefine (VD) kommer att jobba halvtid från 1 januari 2018 på grund av föräldraledighet.

Torbjörn (revisor, tekniskt ansvarig) går i pension 1 februari och kommer därefter främst att vara aktiv som IFS/BRC-revisor samt visst administrativt arbete (granskningar och bedömningar av revisionsrapporter).

Cecilia Lindh började hos oss i slutet av september. Cilla håller på att utbilda sig till ISO 14001- och EKO/KRAV-revisor och på sikt även revisor inom livsmedelssäkerhetssystem. Hon kommer att ta över delar av de administrativa uppgifter Josefine ägnat sig åt, kontakten med Swedac och ansvaret för EKO/KRAV. Cilla har flerårig erfarenhet från mejeriindustrin och har de senaste åren arbetat som livsmedelsinspektör i Östersunds kommun.

Helena Kronberg är sedan oktober anställd som blivande revisor inom BRC, iSO/FSSC 22000, EKO-KRAV, MSC/ASC m.m. Hon kommer senast från ett charkuteriföretag, men har också jobbat med flera andra typer av livsmedelsproduktion. Helena utgår från Partille utanför Göteborg.

Utöver Helena och Cilla fortsätter vi även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Nyhetsbrev augusti 2017

(Valiguard 2017:4)

Välkomna tillbaks efter semestern! Nu hoppas vi att ni alla är utvilade och redo för en ny höst. Som inledning kommer här ett nyhetsbrev med information om nya versioner av bland annat BRC Food, BRC Agents & Brokers och IFS Food.

Nyheter – BRC Food (inkl. tidsplan för v. 8)

BRC har släppt en tidsplan för utvecklingen av sin 8:e version av BRC Food. I november-december är tanken att en första version ska finnas för kommentarer. Standarden publiceras sedan i juli/augusti 2018, och de första revisionerna enligt BRC Food v. 8 äger sedan rum i februari 2019.

BRC har även gjort ett ”position statement” (AM15002) som anger att det går att göra den frivilliga modulen för FSMA vid ett annat tillfälle än ordinarie BRC Food-revision, om det finns kundkrav på genomgång och kort deadline. Kontakta oss för mer information!

BRC Agents & Brokers v. 2 publiceras snart

Den andra versionen av BRC Agents & Brokers är på gång att publiceras. Uppgraderingskurser för revisorer och certifierade företag kommer att äga rum under hösten. De första revisionerna enligt v. 2 av standarden görs i februari 2018.

BRC Admin fee höjs (igen)

BRC höjer sina administrativa avgifter igen, och därför måste vi tyvärr också höja våra certifieringsavgifter. Utan frivilliga moduler är den årliga certifieringsavgiften till BRC nu 5500 SEK, varav £300 till BRC. Om frivilliga moduler ska ingå, blir avgiften högre (pris varierar beroende på modul).

IFS Food version 7

Mitt i sommaren nåddes vi av uppdateringar om IFS Food version 7, som just nu är under utveckling. Tanken är att en första version av standarden ska skickas ut för synpunkter i slutet av detta år. Efter bearbetning planeras sedan en skarp version släppas i början av 2018. Från andra halvåret av 2018 ska sedan revisionerna börja göras enligt den nya versionen av standarden. IFS uppger själva att de vill att version 7 ska vara enklare, tydligare och mer precis, och fokusera ännu mer på livsmedelsframställningen, kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Fler nyheter från IFS

Från IFS nyhetsblad saxar vi även följande information:

 • En ny IFS Guideline om främmande föremål publicerades i maj 2017 (IFS Foreign Body Management Guideline); mer info på www.ifs-certification.com/index.php/en/shop?product_id=54
 • IFS-certifierade företag kan be sina certifieringsorgan om en genomgång av kraven i FSMA (om det är aktuellt med export till USA). Resultatet kan därefter registreras i IFS-databasen.
 • IFS har utvecklat en särskild App som kan användas vid interna revisioner. Än så länge finns en basversion av denna App men arbetet fortgår med att vidareutveckla den så att man kan lägga in egna frågor/checkpunkter, foton från revisionen, kundspecifikationer. Allt skall sedan kunna exporteras till IFS eget software för sina revisioner AuditXpress.

Till minne av Patrick Gustavsson

I slutet av april nåddes vi av det sorgliga beskedet att vår underleverantör Patrick Gustavsson hastigt och mycket oväntat avlidit i sitt hem i Onsala. Patrick var en av dem som 2001 bidrog till att Valiguard AB bildades, och han var senare aktiv på flera olika sätt inom företaget (och rekryterade bland annat både tidigare VD Torbjörn Holmberg och nuvarande VD Josefine Liew). På senare år arbetade han framför allt inom det egna certifieringsbolaget ControlCert Scandinavia, men ställde ofta upp som revisor även hos oss när det krisade. Patrick var en stor profil inom livsmedelssverige, med ett brinnande intresse för certifiering och livsmedelssäkerhet. Han var fram till sin bortgång mycket engagerad i utvecklingen av den nya versionen av ISO 22000. Sorgen och saknaden är stor efter en mycket uppskattad vän och revisor.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Just nu slår vi ett extra slag för Aquatic Food Forum 2017 (www.aquaticfoodforum.com) som äger rum i Holmenkollen nära Oslo 5-6 september 2017. Det finns fortfarande platser kvar. Medverkar gör bland annat Frank Yiannas från Walmart och i fokus för årets forum är marknad, teknologi och ledarskap (5 september) samt säker och lönsam livsmedelsproduktion (6 september). Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även vår revisor Jan Klingspor erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Kompetensutveckling av revisorer

GFSI har släppt en examination som täcker generella frågor om Good Manufacturing Practice (GMP), som alla nya revisorer måste klara innan de blir godkända för att revidera enligt BRC Food (och vad vi förmodar, även andra GFSI-godkända standarder). Även befintliga BRC-revisorer kommer att behöva göra provet inom en 3 års-period för att behålla sin revisorsbehörighet. Provet består av 150 flervalsfrågor, och tar ca 3 timmar att gå igenom.

För revisorer som är godkända enligt BRC Food kategori 13 – alkoholhaltiga drycker, krävs en examen i denna kategori innan 31 december 2017 för att behålla behörigheten. Förhoppningen är att dessa prov ska säkerställa en viss kompetensnivå hos samtliga revisorer, då det har varit lite bekymmer med det (dock inte inom Valiguard AB/SAI Global Scandinavia).

Nya revisorer

Vi fortsätter att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Aquatic Food Forum 2017

Du har väl inte missat att vår samarbetspartner Aquatic AS ordnar ett stort seminarium; Aquatic Food Forum 2017 i Holmenkollen nära Oslo 5-6 september 2017? Det finns fortfarande platser kvar. Medverkar gör bland annat Frank Yiannas från Walmart och fler andra internationella och nationella profiler från livsmedelsbranschen. I fokus för årets för årets forum är marknad, teknologi och ledarskap (5 september) samt säker och lönsam livsmedelsproduktion (6 september). Hela programmet och mer information hittar du på www.aquaticfoodforum.com.

In Memoriam: Patrick Gustavsson

Vår underleverantör Patrick Gustavsson, som en gång var en drivande kraft i bildandet av Valiguard AB, finns inte längre bland oss. Han avled hastigt och mycket oväntat i sitt hem 21 maj 2017. Vi är många som är chockade och skakade, och sörjer en uppskattad vän, kollega och profil inom Livsmedelssverige.

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen den 8 juni 2017 i Onsala Kyrka kl. 13.00. Mer information finns här: http://www.kungsbackabegravningsbyra.se under Dödsannonser.

Nyhetsbrev maj 2017

(Valiguard 2017:3)

Nu har vi äntligen fått lite uppdateringar om FSSC version 4 – vilket är i fokus för detta nummer av nyhetsbrevet. Lite längre ner kan du läsa om BRC:s integritetsprogram och SAI Globals GMP standard.

FSSC 22000 version 4 – vad är nytt

Ur SAI Globals utbildning för våra revisorer saxar vi följande information om nyheter i FSSC v. 4:

 • En av de två surveillance-revisionerna ska vara oanmäld, den andra kan vara det om anläggningen så önskar.
 • Nya krav i regelverket om förebyggande åtgärder mot matfusk (food fraud) och food defense – dokumenterade riskbedömningsprocesser för båda ska finnas och uppdateras årligen. Bedömningen ska identifiera potentiella hot/sårbarheter, innehålla förebyggande åtgärder och prioritera dessa i förhållande till hot/sårbarheter.
 • Även ökat fokus på hantering av allergener, produktmärkning, övervakning av miljö.
 • Kritiska avvikelser införs. Dessa kan utdelas om avvikelsen har en direkt påverkan på livsmedelssäkerheten eller om avvikelsen är av en sådan karaktär att förtroendet för lagkrav och certifieringar är i fara. Om kritiska avvikelser upptäcks dras certifieringen in under max sex månader. För att få tillbaks certifikatet måste en uppföljande revision göras på plats inom sex månader, där det kontrolleras att den kritiska avvikelsen är åtgärdad. Om så inte sker, dras certifikatet in permanent och en ny, fullständig revision krävs.
 • Större avvikelser (major) utdelas om det finns brister som påverkar möjligheten för ledningssystemet att uppnå det önskade resultatet. För att dessa avvikelser ska kunna stängas ska anläggningen tillhandahålla en fullständig orsaksanalys och en åtgärdsplan (corrective action plan) inom 14 dagar (skickas till certifieringsorganet). Åtgärderna ska ha vidtagits inom ytterligare 14 dagar (totalt 28 dagar från revisionens första dag). Om revisorn anser det nödvändigt, kan en uppföljande revision på plats behövas för att stänga avvikelsen. Om större avvikelser INTE åtgärdas på ett tillfredsställande sätt uppgraderas de till kritiska avvikelser – se ovan.
 • För mindre avvikelser (minor) ska en åtgärdsplan vara på plats inom 3 månader för bedömning av revisorn. Åtgärderna ska vara fullt implementerade inom 12 månader. Detta följs upp på plats vid nästkommande revision. Om mindre åtgärder inte åtgärdas inom 12 månader uppgraderas de till större avvikelser vid denna nästkommande revision.
 • Förtydligande om att revisionerna ska göras med ca 12 månaders intervall (senast 12 månader efter föregående revision). Det diskuteras fortfarande vilka ”revisionsfönster” som är tillåtna, d.v.s. om det är OK med 12 månader +/- 1 månad, eller om det strikt är <12 månader från föregående revision som gäller.
 • En gemensam revisionsrapportmall införs för alla certifieringsorgan.
 • För anläggningar som behöver FSMA (t.ex. vid export till USA) ska en tilläggsmodul för kontroll av FSMA finnas.
 • Nya kategorier införs: Retail (handel, kategori E), Storage & Distribution (lagring & distribution, kategorier G1 och G2), Catering (kategori F1). Oklart om SAI Global kommer att erbjuda certifiering mot dessa kategorier – vi lobbar för att i alla fall Storage & Distribution ska ingå i vårt utbud.

FSSC 22 000 version 4 – revisionstider för uppgradering från v. 3 till v. 4

Så har vi också fått klart vad som gäller om revisionstider för uppgradering av FSSC 22000 version 3 till version 4:

Från 1 januari 2018 måste alla FSSC-certifierade företag ha en ”upgrade” audit under året. Eftersom revisionscykeln för FSSC är treårig, påverkas revisionstiderna olika beroende på om år 2018 är ett år för ”recertification” eller ”surveillance”. Om det är dags för ”recertification” gäller att revisionen görs som en ”upgrade” audit, revisionstid motsvarande den för recertification. Certifikatet som utfärdas efter revisionen gäller i 3 år. Om år 2018 istället är ett år för ”surveillance” gäller att revisionen görs som en ”upgrade” audit med revisionstid motsvarande surveillance plus ytterligare 25% av surveillance-tiden, dock minst 4 timmar extra. Ett nytt certifikat utfärdas, men gäller enbart den tid som återstår av befintligt certifikat.

Exempel: Företag A ska ha recertification-revision, 24 timmar, under 2018 (befintligt certifikat går ut 2018). Revisionen ersätts av en upgrade audit, revisionstid 24 timmar. Det nya certifikatet gäller till 2021.

Exempel: Företag B ska ha surveillance-revision, 16 timmar, under 2018 (certifikatet gäller till 2020). Denna revision ersätts av en upgrade audit, revisionstid 16 timmar + 0.25 x 16 timmar = 16 timmar + 4 timmar = 20 timmar. Det nya certifikatet gäller till 2020.

Observera även att revisionstidsberäkningen förändras i och med version 4 av standarden. Om anläggningen har mindre än 3 HACCP studier (som vi beräknar dem) och mindre än 250 anställda lägger man på 0.5 dagar/4 timmar ovanpå ISO 22000-tiden för FSSC. I alla andra fall är tidstillägget 1 dag/8 timmar. Tidigare gick gränsen för tidstillägg 1 dag vid mer än 3 HACCP planer, fler än 5 produktionslinjer och mer än 250 anställda.

BRC:s integritetsprogram

BRC har ett ”Compliance Integrity Programme” som utvärderar certifieringsorganens förmåga att leva upp till kraven i standarden. Detta innebär bland annat att de reviderar certifieringsorganens ”huvudkontorsfunktioner”, följer med vid revisioner för att se hur revisorerna arbetar, samt gör stickprovsrevisioner på certifierade anläggningar – ibland föranmält, ibland oanmält. Vid dessa stickprov granskas detaljerna som revisorerna har skrivit i revisionsrapporten. De har även ett ”feedbacksystem” med kundenkäter som skickas ut efter revisionen via enquiries@brcglobalstandards.com.

SAI Global GMP

Som framgick av förra nyhetsbrevet ersätter SAI Globals GMP (Good Manufacturing Practice) Inspection Standard for Food Manufacture den tidigare oanmälda revisionen för McDonald’s SQMS kategori 1. Denna standard, vars syfte är att säkerställa att anläggningar producerar livsmedel på ett livsmedelssäkert sätt, erbjuds även för andra anläggningar som är intresserade av att få en bedömning av sin produktion av en tredje part. I dessa fall kan revisionerna göras antingen oanmälda eller anmälda, kontrollintervallet är 1 år, och revisionen tar 1-2 dagar beroende på anläggningens storlek och komplexitet. Vid godkänt revisionsresultat utfärdas ett certifikat – dock utan ackrediteringsstämpel eftersom det är en icke-ackrediterad standard. Ta kontakt med oss på foodsafety.sc@saiglobal.com för mer information!

Kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Fullständigt kursprogram finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även vår revisor Jan Klingspor erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Nya revisorer

Vill du bli en del av vårt revisorsgäng? Vi söker just nu en heltidsanställd livsmedelssäkerhets-/miljörevisor – se annons här.

Vi fortsätter att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Nyhetsbrev april 2017

(Valiguard 2017:2)

Nu är våren i antågande och sommartidsomställning avklarad. På Valiguard /SAI Global Scandinavia välkomnar vi vår nya underleverantör Hardy Christensen som BRC Food-revisor, och har klarat av ekologiska kalibreringsmöten med myndigheterna och KRAV som genererade ny information värd att delge er. Vi letar också efter ytterligare en revisor som på heltid vill ägna sig åt livsmedelssäkerhetsrevisioner för vår räkning. Läs vidare nedan!

BRC admin fees

BRC har nu höjt sina administrativa avgifter igen, och har dessutom fastställt ytterligare avgifter för frivilliga moduler utom för Traded Goods som ingår i ”baspriset”. Tyvärr innebär det att även vi måste höja våra administrativa avgifter något.

McDonald’s kvalitetsledningssystem inkl. SQMS

Efter lite om och men är SAI Global sedan 31 mars 2017 godkända av McDonald’s för att revidera enligt GMP, som ersätter tidigare oanmäld SQMS för produktkategori 1 (animaliska produkter).

ISO 22000 ny version

Ny version av ISO 22000 är som bekant under utveckling. Preliminärt lanseras den nya versionen under 2018, och påverkar då alla standarder som baseras på denna (t.ex. FSSC 22000).

FSSC 22 000 version 4

Inget nytt under solen att meddela om FSSC 22000 version 4, förutom att vi ryktesvägen har hört att ALLA anläggningar certifierade mot FSSC version 3 måste ha en ”transition audit”, revisionstid motsvarande en re-certification, nästa år.

EU-ekologiskt och KRAV

I slutet av mars publicerades version 3 av de Nationella Riktlinjerna för Ekologisk produktion (branschens tolkning av EU:s ekologiska förordningar). Du hittar dem här: https://www.lrf.se/nationellariktlinjer. Som vanligt rör de flesta ändringarna primärproduktionen. För förädlingsledet har några förtydliganden gjorts om när och vilka produkter som ska få kallas ekologiska, regler om produktion och märkning av vin, samt uppdaterade bilagor om livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och jästframställning.

Vi har även deltagit på kalibreringsmöten med myndigheterna och de andra certifieringsorganen. Några av de punkter som diskuterades var:

 • Friyta runt EU-loggan för ekologisk produktion ska tillämpas strängare – ingen text eller grafiska element inom friytan.
 • Alla fynd av GMO över 0.9% inblandning ska utredas. Fynd av GMO som inte är godkänd inom EU ska utredas om halten är 0.1% eller högre.
 • Alla led som producerar, lagrar, hanterar, distribuerar och/eller marknadsför ekologiska produkter ska vara certifierade mot EU:s ekologiska förordningar. Inklusive terminaler. Det finns ett fåtal undantag, som framför allt gäller dem som transporterar ekologiska produkter mellan två ekologiskt certifierade företag, samt livsmedelsbutiker med försäljning till konsument.
 • Vid bryggning av öl är det OK att använda jästslurry som är dränerad från föregående bryggning FÖRUTSATT att bryggningen innan baserades på ekologiska ingredienser. Om man vill använda jästslurry från en konventionell bryggning måste man alltså brygga ytterligare en sats, baserad på ekologiska ingredienser, och sälja som konventionell öl. Sedan är det fritt fram att brygga öl som marknadsförs som ekologisk. Man kan även välja att använda ny jäst (ekologisk eller konventionell).
 • Jäst (från jästbolaget) betraktas som mikroorganism och är OK att använda både som konventionell och som ekologisk. Inga dispenser behövs.
 • Salmiak (ammoniumklorid) betraktas som arom enligt Del A i bilaga I i (EG) nr 1334/2008 – och måste vara naturlig vid användning i ekologiska produkter.

Från KRAV:s kalibreringsmöte tar vi med oss:

 • Påminner om att försäljningsvärdet för produkter som märks med KRAV ska rapporteras i Mitt KRAV innan 15 mars. Inga certifikat utfärdas förrän försäljningsvärdet är rapporterat. Företag som är KRAV-certifierade men inte har sålt några produkter som KRAV redovisar försäljningsvärde 0 kr.
 • Ungtjurar som är anmälda till slakt får inte säljas som KRAV-certifierade om de hållits inne efter 15 juni/1 juli. Djurägarens ansvar att djur som inte skickas som KRAV-märkta om datumen har passerats. Kolla att de djur som kommer in i juni/juli faktiskt har fått beta!
 • Reglerna om förpackningsmaterial gäller HELA förpackningslösningen (bortsett från flergångsemballage), inklusive sträckfilm runt pallarna. Det har visat sig vara svårt att få tag på PVC-fri sträckfilm som är tillräckligt elastisk.
 • Fakturor och följesedlar från säljare ska innehålla information om vilka produkter som är KRAV-märkta. På inkommande varor räcker det med att motsvarande information framgår av fakturor, följesedlar eller annan dokumentation.
 • I ingrediensförteckningar på andra språk än svenska med KRAV-märkta ingredienser behöver inte KRAV-ingredienser markeras som KRAV. Ingredienserna markeras istället som EU-ekologiska.

Vidare funderar KRAV på att tillåta nitrit i charkprodukter. Ett förslag kommer att finnas ute för remiss under april månad här: http://www.krav.se/artikel/aktuella-remisser.

Kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Fullständigt kursprogram finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även vår revisor Jan Klingspor erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Nya revisorer

Hardy Christensen är ny underleverantör hos Valiguard sedan mitten av mars, och kommer till en början att göra revisioner mot BRC Food samt McDonald’s Slaughter & Deboning samt SQMS. Hardy har många års erfarenhet av framför allt köttproduktion, frukt, grönt och torrvaror, och kommer närmast från Teknologisk Institut i Danmark.

Vill du bli en del av vårt revisorsgäng? Vi söker just nu en heltidsanställd livsmedelssäkerhets-/miljörevisor – se annons här.

Vi fortsätter att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).