Aquatic

Sedan flera år tillbaka har Valiguard ett samarbete inom utbildningar och seminarier med Aquatic A/S som är verksamma i Norge. Aquatic är en av de större leverantörerna på kurser och konsultarbeten kring hygien och matsäkerhetsfrågor i Norge och med ett grundmurat rykte om hög kvalitet och god pedagogik.

Läs mer om Aquatic A/S här www.aquatic.as.