Valiguard

Valiguard är representant för SAI Global i de skandinaviska länderna. Totalt utför vi ca 300 tredjepartsrevisioner om året med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet, vilket gör oss till ett av de ledande företagen på detta område. Våra revisorer är mycket erfarna och har gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen. Valiguard har också en egen ackreditering från Swedac för ekologisk certifiering. Bland de certifieringssystem vi arbetar med finns BRC (Food, Storage & Distribution, Pack, Agents & Brokers), FSSC/ISO 22000, IFS Food, ISO 14001, MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council) EU-ekologisk och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling, import, införsel och slakt.