Nyhetsbrev oktober 2018

Nedan ett nyhetsbrev av det kortare slaget – den främsta anledningen till utskicket är att få ut information om BRC Food v. 8 och ett seminarium om det, uppgraderingsläget för ISO 22000:2018 samt en påminnelse om vad som gäller för er som har surveillance nr. 2 (revisionen innan återcertifieringen) för FSSC 22000 under 2019.

BRC Food v. 8 – seminarium 12 november i Stockholm, 13 november i Malmö

Som bekant har BRC Food v. 8 publicerats och träder i kraft 1 februari 2019. Certifieringsbolagens samarbetsorgan SWETIC ordnar med anledning av detta en workshop, där John Figgins från BRC medverkar. Seminariet anordnas i den 12 november kl. 9.30-15.00 i Stockholm och 13 november samma tid i Malmö. Kostnaden är 500 kr/person. Antalet platser är begränsat så anmäl dig snabbt! Länk till mer information och anmälan finns här.

ISO 22000 (gäller även FSSC)

Den nya versionen av ISO 22000 (ISO 22000:2018) publicerades 18 juni 2018. På sedvanligt ISO-manér ska alla ISO-certifierade anläggningar ha uppgraderats (=ha ett giltigt certifikat för denna standard) till den nya versionen senast tre år efter publiceringen, d.v.s. 18 juni 2021. Eftersom FSSC vilar på ISO-förordningen, gäller detta även FSSC-certifierade anläggningar. SAI Global har ännu inte någon ackreditering för ISO 22000:2018, men jobbar på att få, så vår förhoppning är att inom en snar framtid kunna erbjuda uppgraderingsrevisioner.

Som företag har man flera alternativ när det gäller uppgraderingsrevisionen:

 • Uppgradering i samband med omcertifiering.
 • Uppgradering i samband med surveillance-revision. Tidstillägg för detta blir ca 4 timmar.
 • En separat uppgraderingsrevision, som enbart täcker de nya kraven. Tar ca ½-1 dag.

Det är viktigt att meddela revisorn i god tid innan revisionen att ni önskar uppgradera standarden, så att rätt tid avsätts och rätt rapportversioner och checklistor fylls i.

FSSC 22000 oanmälda revisioner

I och med ikraftträdandet av FSSC 22000 v. 4.1 infördes ett krav på att en av de två surveillance-revisionerna ska göras helt oanmälda. SAI Global har bestämt att det är den andra surveillance-revisionen, d.v.s. den som görs året före omcertifieringen, som ska vara oanmäld. Revisionen genomförs när som helst inom en period om 60 dagar före det årliga revisionsdatumet (som är det datum då revisionen för uppgraderingen till v. 4.1 gjordes). Om revisionen 2018 (=uppgraderingsrevisionen) gjordes 30-31 mars, blir alltså den period den oanmälda revisionen kan göras 60 dagar innan 30 mars fram till och med 30 mars (ca 28 januari till 30 mars). Certifierade företag har möjlighet att välja bort ett antal dagar när det inte går att göra revision, t.ex. om det inte är någon produktion igång.

EU-ekologiskt och KRAV

KRAV:s regler för 2019 finns publicerade på KRAV:s hemsida. Vad gäller arbetet med att ta fram diverse dokument för den nya EU-förordningen om ekologisk produktion (EU 2018/848), pågår det för fullt, men än så länge har diskussionerna framför allt rört primärproduktionen. Förordningen träder i kraft 1 januari 2021, liksom tillämpningsförordningarna, som ännu ej är klara. Några nyheter i förordningen är att salt ska kunna märkas som ekologiskt, att man ska kunna sälja ”produkter under omställning” (d.v.s. under karenstiden vid övergång från konventionellt till ekologiskt) med sådan märkning, och att möjlighet till gruppcertifiering införs för vissa primärproducenter.

Vidare laddar vi inför kalibreringsmöten med myndigheterna och KRAV i november, och återkommer därefter med mer information vad gäller EU-ekologiskt och KRAV.

Aquatic Food Forum 2017

Du har väl inte missat att vår samarbetspartner Aquatic AS ordnar ett stort seminarium; Aquatic Food Forum 2017 i Holmenkollen nära Oslo 5-6 september 2017? Det finns fortfarande platser kvar. Medverkar gör bland annat Frank Yiannas från Walmart och fler andra internationella och nationella profiler från livsmedelsbranschen. I fokus för årets för årets forum är marknad, teknologi och ledarskap (5 september) samt säker och lönsam livsmedelsproduktion (6 september). Hela programmet och mer information hittar du på www.aquaticfoodforum.com.

In Memoriam: Patrick Gustavsson

Vår underleverantör Patrick Gustavsson, som en gång var en drivande kraft i bildandet av Valiguard AB, finns inte längre bland oss. Han avled hastigt och mycket oväntat i sitt hem 21 maj 2017. Vi är många som är chockade och skakade, och sörjer en uppskattad vän, kollega och profil inom Livsmedelssverige.

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen den 8 juni 2017 i Onsala Kyrka kl. 13.00. Mer information finns här: http://www.kungsbackabegravningsbyra.se under Dödsannonser.

Nyhetsbrev oktober 2015

oktober_704

När vi närmar oss mörkaste november kommer här ett nyhetsbrev laddat med information om BRC Food, BRC Packaging and Packaging Materials samt några förtydliganden om ekologisk produktion enligt EU:s och KRAV:s regler. På kontoret råder som vanligt febril aktivitet – oktober/november är några av våra mest hektiska revisionsmånader tillsammans med februari/mars.

 

BRC Food v. 7 – saxat från BRC:s nyhetsbrev

Ur BRC:s senaste nyhetsbrev saxar vi följande:

 • Efter analys av de första revisionerna mot BRC Food version 7 verkar det som att antalet avvikelser mot punkter som rör kontroll av förpackningsmaterial har ökat. Många avvikelser noteras även mot punkt 5.4.2 om sårbarhetsanalys, d.v.s. brister i analyserna av risken för fusk och bedrägeri vid inköp av råvaror och ingredienser
 • BRC förtydligar att punkt 3.5.1.1 gäller sårbarhetsanays/riskanalys som täcker ALLA råvaror (både livsmedel och förpackningsmaterial), d.v.s. inkluderar riskanalys av alla leverantörer, medan punkt 5.4.2 handlar om livsmedelsråvaror. Certifikatgranskning ingår som en del av revisionen, om godkännande av leverantörer bygger på GFSI-godkända certifieringssystem.
 • Den frivilliga tilläggsmodulen 8 – Traded Goods kan användas om produkterna som ingår uppfyller samtliga av följande villkor: (i) köps och säljs av företaget (ii) ankommer och lagras på den produktionsplats som certifieringen avser (iii) alla lagerenheter där produkten lagras ingår i omfattningen (”scopet”) för BRC-certifieringen.
 • Flera nya frivilliga tilläggsmoduler är på gång. Förutom den ackrediterade Traded Goods (som även kan omnämnas som scope exclusion på certifikaten) finns modul 9 – Management of Food Materials for Animal Feed, modul 10 – Global G.A.P. Chain of Custody, och i januari lanseras modul 11 – Meat Supply Chain och modul 12 – Gluten Free Products. Dessa ej ackrediterade frivilliga moduler kan ingå i revisionen och revisionsrapporten, men får inte nämnas på certifikaten.
 • Numera finns såväl revisionsrapporter som certifikat på BRC Directory, där ni, och era kunder, kan ladda ner dem.

BRC Packaging and Packaging Materials v. 5

BRC IoP har numera bytt namn till BRC Packaging and Packaging Materials. Version 5 av reglerna publicerades i juli 2015, och reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

 

BRC admin fee höjs

Som ett resultat av BRC:s utvecklingsarbete och att standarden numera är gratis att ladda ner höjer BRC sin administrativa avgift från 1 december 2015. Som ett resultat av detta tvingas dessvärre även vi höja vår administrativa avgift för BRC-certifieringar till 4500 kr.

 

Nya KRAV-regler för import och införsel

Den årliga översynen av KRAV:s regelverk har nyligen avslutats efter granskning av Swedac. Av de regelområden som Valiguard är ackrediterade för, är det framför allt reglerna för import och införsel av produkter och råvaror som är ändrade. Mindre ändringar av enstaka regler i andra kapitel förekommer, och syftestexterna som tidigare fanns i början av varje kapitel har numera samlats i kapitel 1. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

 

Förtydliganden om Ekologisk produktion

På förkommen anledning känner vi oss nödgade att förtydliga några regler i EU:s regelverk för ekologisk produktion:

 • Alla verksamheter som avser grossistverksamhet, d.v.s. där företaget köper och säljer vidare ekologiska produkter, kräver certifiering enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion. För att få en grov uppskattning om verksamheten behöver vara certifierad kan man ställa frågan: ”Äger företaget produkterna”? Om svaret är ”JA” krävs i de flesta fall certifiering (utom om företaget är en fysisk butik som enbart säljer förpackade ekologiska livsmedel till slutkonsument). Rena lagerhotell behöver inte ha en egen certifiering förutsatt att de genom särskilt avtal inkluderas i den ekologiska certifieringen som deras uppdragsgivare har.
 • Förädlade livsmedelsprodukter som antingen märks med EU:s ekologiska logotype eller med ordet ”ekologisk” på förpackningen eller i ingrediensförteckningen får enbart innehålla tillsatser som finns uppräknade i bilaga VIII till EG nr 889/2008. Även de särskilda villkoren måste vara uppfyllda (kan vara t.ex. ”beredning av livsmedel med vegetabiliskt ursprung” eller villkor om vilken typ av produkter inom antingen vegetabiliska eller animaliska livsmedel tillsatsen får användas; ex. ”mjölkbaserade produkter”).

Detta är våra revisorer – del 6

Vi har under en serie av nyhetsbrev presenterat några rader om var och en av våra revisorer. Nu har vi kommit till sista delen.

Martin Riebe utför BRC-revisioner framför allt i södra Sverige för Valiguards räkning. Hans CV är mycket gediget, och omfattar såväl anställningar som eget företagande inom och utom landets gränser. Numera arbetar han, förutom som underleverantör till Valiguard, som VD för ett certifieringsorgan, SMAK.

Evelina Österblad är restaurangrevisor, som far land och rike runt för att kontrollera att alla restauranger inom en känd snabbmatskedja uppfyller kedjans kvalitetssystem. Hon är en energisk, matintresserad högskoleutbildad gastronom, som även har kostrådgivarkompetens.

Josefine Liew vistas till skillnad från övriga medarbetare mestadels på hemmafronten. Från kontoret i Örebro sköter hon allahanda administrativa uppgifter, granskar dokumentation och fattar certifieringsbeslut för ekologisk och KRAV-ekologisk produktion. Josefine är dessutom ansvarig för Valiguards kvalitetsmanual och rapportering till myndigheter. Arbetar gör hon på oregelbundna tider för att få familjepusslet att gå ihop. Om det händelsevis blir någon tid över tycker hon om att baka, laga mat och träna.

Nyhetsbrev maj 2015

Våren är kommen! Naturen sjuder av nytt liv, och även hos Valiguard AB råder febril aktivitet. Våra revisorer håller som bäst på att läsa in sig på BRC Food version 7, som vi börjar revidera enligt med början 1 juli. Dessutom har vi haft Swedac på besök med anledning av vår övergång till ny kvalitetsmanual som följer ISO 17065:2012.

Nu kan vi snart certifiera mot BRCs nya standard för Agents & Brokers

Förutom att offentliggöra BRC Food version 7 i januari 2015 publicerade BRC sin nya standard för Agents & Brokers för livsmedel och livsmedelsråvaror. På svenska kallas ”agents and brokers” för agenter och matmäklare. Behovet av en certifiering för dessa led i livsmedelskedjan är en direkt följd av de senaste årens matskandaler, framför allt vad avser falska/felaktiga råvaror och ingredienser (t.ex. hästköttsskandalen).

Livsmedelstillverkare som köper sina råvaror via agenter ska, enligt krav 3.5.1.2 och 3.5.1.3 i BRC Food v7 (avsnittet om godkännande och övervakning av råvaruleverantörer) (i) känna till den sista aktören i kedjan som tillverkade eller packade råvaran och denna aktör skall vara GFSI-certifierad eller reviderad av det inköpande företaget; alternativt ska (ii) agenten/matmäklaren vara certifierad mot BRCs standard för Agents & Brokers.

Några av revisorerna på SAI Global Scandinavia/Valiguard AB har precis utbildats i och godkänts för BRC Agents & Brokers. Vi vill därför redan nu uppmana de matmäklarföretag/agenter som är intresserade av att certifiera sig att ta kontakt med oss så kan vi börja planera för er certifiering så snart som möjligt!

BRC Food version 7 – övergångsbestämmelser för råvaruinköp

Enligt punkt 3.5.1.3 i BRC Food version 7 ska företag som köper ingredienser/råvaror via agenter och matmäklare veta vem som senast tillverkade eller förpackade ingrediensen/råvaran i fråga, för att kunna godkänna denna som leverantör. Denna information ska tillhandahållas av agenten/matmäklaren eller meddelas direkt från tillverkaren, om inte agenten/matmäklaren är certifierad enligt BRC Agents and Brokers. Denna regel ska tillämpas fullt ut från 1 juli 2016. För revisioner som genomförs mellan 1 juli 2015 och 30 juni 2016 lyder regeln istället: The site shall demonstrate that as a minimum all Agents or Brokers supplying raw materials have been contacted and requested to provide the details of the manufacturer or manufacturers of the raw material supplied and the necessary information to allow supplier approval according to the sites risk assessment. Detta innebär alltså att den som önskar certifiering ska kunna visa att alla agenter och matmäklare som anlitas för inköp av råvaror ska ha kontaktats och blivit ombedda att förse företaget med information så att en leverantörsbedömning kan göras baserat på företagets egen riskanalys.

BRC Packaging and Packaging materials (IoP) version 5

I juli 2015 kommer BRC IoP version 5 att publiceras, tillsammans med vägledningsdokument, en sammanfattning av vad den nya versionen av standarden innebär m.m. Version 4 av standarden kommer att användas året ut, men från 1 januari 2016 är det version 5 som gäller.

BRC Storage and Distribution version 3

En ny version av BRC Storage and Distribution (BRC S&D) är på gång! BRC har nyligen publicerat en tidsplan för arbetet med att ta fram den nya versionen av standarden. Under sommaren kommer det första förslaget att skickas runt för synpunkter, som sedan bearbetas av arbetsgrupper i Europa och Amerika under hösten. Under hösten 2016 kommer standarden och vägledningsdokument att publiceras och utbildningar hållas för revisorer och anläggningar. Första revisionerna enligt BRC S&D version 3 kommer att äga rum under hösten 2017.

Ekologisk livsmedelsförädling – ekologiska råvaror ska alltid användas om sådana finns!

Under våra revisioner av EU:s ekologiska förordningar har det framkommit att det råder lite förvirring om ”95%-regeln”, det vill säga att sammansatta livsmedelsprodukter ska innehålla minst 95% ekologiska råvaror för att kunna märkas med EU:s logotyp för ekologisk produktion.

Grundregeln är att det ALDRIG är tillåtet att använda 5% konventionella ingredienser i en ekologisk produkt om ekologiska alternativ finns tillgängliga. Dispens för användning av icke-ekologiska råvaror (om ekologiska alternativ saknas) kan bara utfärdas under max 4 år. Därefter måste man ha hittat ett ekologiskt alternativ eller ändra receptet så att ekologiska alternativ används istället. Livsmedelsverket är numera tämligen restriktiva med att medge dispenser.

Här nedan följer några paragrafer i lagstiftningen där detta finns reglerat. Observera att SAMTLIGA punkter måste vara uppfyllda för att EU:s eko-logga ska kunna användas på produkten! Myndigheterna har sedan den 1 januari 2014 möjlighet att utfärda sanktioner om bestämmelserna inte följs.

 • Det är inte tillåtet att blanda ekologiska och icke-ekologiska ingredienser i samma form (EG 834/2007; Art. 19.2d).
 • Ekologiska livsmedel ska framställas av ekologiska ingredienser (utom när sådana inte finns på marknaden) (EG 834/2007; Art. 6).
 • Ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk får enbart användas om de har godkänts för användning i ekologisk produktion av EU eller någon medlemsstat. De icke-ekologiska ingredienser som är tillåtna att använda finns i bilaga IX till EG 834/2007. Ingredienser som saknas i denna förteckning kan ändå godkännas, förutsatt att (i) ingrediensen inte finns tillgänglig i ekologisk form samt (ii) att det skulle vara omöjligt att producera, bevara eller tillgodose lagstadgade näringsbehov utan att använda ingrediensen. Dispens söks hos ansvarig myndighet (i Sverige Livsmedelsverket). I regel är dispenserna tidsbegränsade, gäller 12 mån i taget och kan utfärdas under maximalt 4 år totalt. (EG 834/2007; Art. 19.2c; Art. 21-22 samt EG 889/2008; Art. 29).
 • Ingredienserna får inte vara genmodifierade (eller framställda med hjälp av GMO; EG 834/2007; Art. 9) och får heller inte ha utsatts för joniserande strålning (EG 834/2007; Art. 10).
 • Tillsatser, processhjälpmedel, smakämnen, vatten, salt, preparat av mikroorganismer och enzymer, mineraler, spårelement, vitaminer samt aminosyror och andra spårämnen i speciallivsmedel får bara användas under de förutsättningar som specificeras i EG 889/2008; Art. 27, för somliga av dem enbart om de finns med i bilaga VIII till EG 889/2008 och uppfyller de krav som ställs där. (EG 834/2007; Art. 19 samt EG 889/2008; Art. 27).
 • Vad gäller märkning med EU:s logotyp för ekologisk produktion måste utöver bestämmelserna ovan minst 95 vikt-% av produktens ingredienser vara ekologiska (EG 834/2007; Art. 23.4a).

Ett eko/KRAV-certifikat per lager!

När vi ändå är inne på certifiering enligt EU:s ekoförordningar vill vi passa på att förtydliga att det för EU-ekologisk produktion krävs ett certifikat per lager, och varje lagerenhet måste därmed revideras. Det går alltså inte att få ett certifikat som täcker flera lagerenheter på olika adresser.

Nyhetsbrev januari 2015

God fortsättning på det nya året! Själva har vi rivstartat året med att fastställa en ny kvalitetsmanual för de delar av vårt arbete som rör ekologisk certifiering enligt EU:s ekoförordning och KRAV. Den största förändringen som våra Eko- och KRAV-kunder kommer att märka med anledning av detta är att certifikaten blir tvåspråkiga och att revisionsrapportens utformning är något förändrad jämfört med tidigare.

 

Fortfarande platser kvar till seminariet om BRC Food version 7

Har du missat att anmäla dig till seminariet om BRC Food version 7 den 5:e februari i Lund? Det finns fortfarande platser kvar om du är intresserad. OBS! Detta är det enda seminarium där du kan lyssna på och ställa frågor direkt till BRC, till en av de personer som haft det avgörande ansvaret för den nya versionen av standarden! 

Mer information samt möjlighet till anmälan finns här: http://livsmedel.se/aktiviteter/seminarier/temadag-nya-brc-food-v-7/ 

 

BRC Food version 7 finns nu att ladda ner

Sedan några dagar finns BRC Food version 7 tillgänglig på BRC:s hemsida för beställning eller nerladdning i pdf-format. Du hittar den här: http://www.brcbookshop.com/c/378/food-safety. Vi vill varna för att den svenska översättningen inte är den bästa. Bland annat har det engelska ordet ”control” (som t.ex. ingår i HACCP) översatts med ”kontroll” istället för ”styrning”. Standarden kräver nämligen inte att man ska göra en massa kontroller, utan att det finns rutiner, instruktioner, arbetssätt etc. som förebygger att problem uppstår över huvud taget.

Den uppmärksamme noterar även att pdf-versionen av BRC Food version 7 är kostnadsfri att ladda ner. Detta som ”plåster på såren” i och med att certifieringsavgiften till BRC höjdes i november, och numera är £185, en kostnad som vi som certifieringsbolag tyvärr inte rår på.

 

Ytterligare förtydliganden om återkallelser, tillbakadraganden och ”felaktiga produkter”

I vårt förra nyhetsbrev skrev vi lite om hur BRC definierar återkallelser (recalls, d.v.s. när felaktiga produkter har nått konsument) och tillbakadraganden (withdrawals, d.v.s. när felaktiga produkter har lämnat fabriken och finns på något mellanlager etc, men ännu ej har nått slutkonsument), samt att certifierade företag ska meddela certifieringsorganen om återkallelser. Nyhetsbrevet finns här: http://www.valiguard.com/2015/01/nyhetsbrev-december-2014/ om du vill uppdatera dig på vad som gäller. Men vad gäller för felaktiga produkter som inte behöver återkallas p.g.a. att de redan är uppätna eller bäst-före-dagen passerad? Eller om det bara är en återförsäljare som har mottagit den felaktiga varan? Svaret är att även sådana incidenter ska rapporteras (vi har nyligen varit i kontakt med BRC i ett sådant ärende). Företaget som har producerat varan ombeds därefter att inkomma med en sedvanlig avvikelserapport med orsaksanalys, korrigerande åtgärder och åtgärdsplan, som granskas av någon av våra revisorer.

 

Detta är våra revisorer – del 4

Som utlovat fortsätter vi här med följetongen om våra revisorer. Denna gång styr vi blickarna något längre västerut än sist, och träffar två av våra ”utländska” underleverantörer.

Vår representant i Danmark, med säte i Köpenhamn, är Torben Hansen, med bas på Teknologisk Institut. Torben har ett mycket gott renommé som en av de mest sakkunniga inom kött och slakt och har goda referenser från flera kvalificerade utredningar i de nordiska länderna. Torben är godkänd för BRC Food, FSSC 22000 och för andrapartsrevisioner mot McD-standarder för slakt och styckning av nöt, svin och fjäderfä. Torben kommer även att börja utföra revisioner mot EU:s ekologiska regelverk och KRAV inom kort.

I Trondheim, Norge, har vår norska medarbetare Trond Stokmo sin fasta punkt. När han inte arbetar på uppdrag av oss finns han på Aquatic AS AB. Trond utför framför allt revisioner i Norge, och då inom BRC Food med fokus på kött, fisk, fågel, färdigmat och konservering.

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev nr 5, 2014; Valiguard AB/SAI Global Scandinavia

När julhelgen närmar sig, och decembermörkret breder ut sig över våra nordliga breddgrader börjar det dra ihop sig mot årskrönikor och galor. Även för oss på Valiguard AB/SAI Global Scandinavia är det dags att summera det år som gått och planera inför framtiden.

 

Nöjda kunder som får ett professionellt bemötande

Till vår stora glädje visar resultatet av de kundenkäter som skickas till alla våra kunder i samband med certifieringsbeslut att majoriteten er är nöjda eller mycket nöjda med oss som certifieringsbolag! De allra flesta anger det mest eller näst mest positiva svarsalternativet när det gäller t.ex. utförandet och värdet av genomförd revision, revisorernas kompetens, samt hur väl revisorn kunde förklara de avvikelser som upptäcktes. Nästan alla beskrev oss som ”professionella”, och i synnerhet våra ekologiska och KRAV-kunder uppskattade den snabba handläggningen av beslut. Vi fick även förslag på vad som kan bli bättre, och vi kommer att jobba stenhårt för att ni ska bli än mer nöjda så att vi får ert fortsatta förtroende att utföra revisioner även framledes.

 

Återkallelser och tillbakadraganden – meddela alltid oss för säkerhets skull!

Sedan början av år 2014 måste alla återkallelser och i vissa fall, tillbakadraganden som görs av våra kunder rapporteras till oss inom 3 arbetsdagar. Dessvärre råder viss begreppsförvirring, eftersom myndigheter och standardägare (t.ex. BRC, IFS och FSSC) inte definierar innebörden av begreppet återkallelse på samma sätt.

Medan myndigheterna baserar sin definition på att den felaktiga produkten är hälsofarlig eller otjänlig för slutkonsumenten, grundas i synnerhet BRC:s definition på hur långt den felaktiga produkten har nått i distributionskedjan oberoende av orsaken till återkallelsen. Orsaken behöver alltså inte enbart ha med livsmedelssäkerhet att göra. Även sådana fel som innebär att särskilt en EMV-produkt avviker kraftigt från specifikation och kundkrav kan vara skäl att göra en återkallelse som då standardägaren BRC vill bli informerad om.

Återkallelser (product recalls) är enligt BRC när en felaktig produkt har nått slutkonsumenten, d.v.s. finns ute i butikshyllorna eller i restaurangledet så att man behöver gå ut publikt med information om att produkten inte skall förtäras. Även om det producerande företaget kan hämta tillbaka de utpekade produkten med egna butikssäljare så betraktas det som en återkallelse.

Tillbakadraganden (product withdrawals) avser fall då den felaktiga produkten inte hunnit så långt att den är tillgänglig för slutkonsumenten utan fortfarande finns någonstans i distributionsledet, t.ex. i centrallager, eller möjligen hos grossister som ännu inte har hunnit skicka ut varan till butik.

Om ni är det minsta osäkra på om det rör sig om en återkallelse eller ett tillbakadragande – meddela oss inom 3 arbetsdagar, så har ni ryggen fri om standardägarna bedömer det annorlunda än myndigheterna!

 

…och en summering av inrapporterade återkallelser under 2014

Vi kan nu sammanfatta de återkallelser vi mottagit under perioden 1 januari 2014 till 10 december 2014. Det har i flera fall rört sig om förekomst av patogena bakterier (t.ex. Listeria, Salmonella, E. coli men ej EHEC), odeklarerade allergener på grund av förväxlade förpackningar eller förorenade råvaror (t.ex. nötter, gluten, soja, fisk, selleri), föremål och produkter i färdigförpackade varor (t.ex. plastbitar, kött i rena grönsaksblandningar), för höga halter av allergener i ”fria” produkter (t.ex. gluten, mjölk), samt kvalitetsproblem. Även om de flesta återkallelser rör animaliska produkter (kött, chark, mejeri) förekommer problem i alla produktkategorier (bageri/konditori, konserver, råa och frysta vegetabilier, färdigmat).

Vi följer upp alla återkallelser på samma sätt som vi normalt sett hanterar avvikelser som upptäcks vid revisioner. Med andra ord ombeds företagen att inkomma med orsaksanalys, korrigerande åtgärder och en åtgärdsplan för att samma problem inte ska uppstå igen. Underlaget granskas och om revisorn bedömer om det behövs en extra inspektion på plats. I annat fall följs återkallelsen eller tillbakadragandet upp vid nästa ordinarie revisionstillfälle.

Fr.o.m. 1 januari 2015 kommer vi att ta ut en administrativ avgift av inblandade kunder för hantering av dessa återkallelser inklusive rapportering till BRC.

 

Kom ihåg att anmäla er till seminariet om BRC Food version 7!

Många av ovan beskrivna incidenter som föranlett återkallelser/tillbakadraganden  beror på misstag i samband med produktbyten t ex mellan produkter med liknande förpackningar men olika innehåll vad gäller allergener. Därför kommer BRC v7 att fokusera mycket mer på att företagen måste ha goda rutiner för att förebygga dessa misstag och revisorn kommer att spendera mer tid på att mer ingående granska företagens rutiner på detta område.

Nya BRC Food v7 kommer att publiceras på alla språk den 7 januari 2015 tillsammans med all tillhörande dokumentation. Standarden kan laddas ned gratis som pdf-fil men man behöver teckna ett prenumerationsavtal för 95£ för att få alla kommande uppdateringar av viktiga dokument.

Såsom vi tidigare skrivit i nyhetsbrevet anordnar vi tillsammans med Livsmedelstekniska föreningen och Herax Food ett seminarium om nya BRC Food v7 den 5 februari i Lund. Anmälan och mer information finns här: http://livsmedel.se/aktiviteter/seminarier/temadag-nya-brc-food-v-7/


God jul, gott nytt år och väl mött under 2015!

Slutligen vill vi passa på att tacka alla våra kunder och läsare för det gångna året, citera Kalle Anka och hans vänner och hans vänner: Från oss alla, till er alla, ha en riktigt god jul! 

…och för dig som väntar på den spännande fortsättningen av följetongen om våra revisorer så fortsätter den i nästa nyhetsbrev.

Nyhetsbrev november 2014

Nyhetsbrev november 2014

ProgrambladNu kan du anmäla dig till seminariet om BRC Food version 7

Som vi har skrivit i tidigare nyhetsbrev erbjuder vi tillsammans med Livsmedelsföreningen och Herax Food Solutions ett seminarium om BRC Food Safety version 7. Detta är det enda seminariet av sitt slag i Norden, med medverkan av David Brackston, teknisk chef på BRC som har varit den högst ansvariga för nya versionen av BRC Food. Seminariet äger rum den 5 februari 2015 i Lund. Mer information samt anmälan finns här: http://www.livsmedelsforeningen.se/BRCFOOD.aspx.

 

Nya KRAV-regler från 1 januari 2015

Från och med den 1 januari 2015 gäller nya regler för KRAV-ekologisk produktion. Det är framför allt kapitel 1 (Introduktion till KRAVs regler), 2 (Allmänna regler för certifiering) samt 3 (Allmänna verksamhetsregler för alla KRAV-anslutna) som har setts över och ändrats. Reglerna om märkning och marknadsföring har flyttat till kapitel 20 och delvis arbetats om. I kapitel 9 (Livsmedelsförädling), 10 (Slakt) och 16 (Import och införsel av produkter och råvaror) har några mindre justeringar gjorts. Bland de större förändringar som nu sjösätts är att de sociala reglerna för varor som tillverkas inom Sverige, t.ex. lagstiftning, arbetsvillkor samt mänskliga rättigheter tar större plats, och att dessa även ska följas upp vid revision. Dessutom tillkommer regler om 100% förnybar el för alla KRAV-certifierade företag (införandetid varierar), och inte som tidigare, enbart för lantbruket. Förpackningsmaterial måste senast 1 januari 2017 vara fritt från PVC och andra klorbaserade plaster (t.ex. Bisfenol A, BPA). Översyn av reglerna för import och införsel har påbörjats, med sikte på att de nya reglerna ska börja gälla från och med 2016.

 

Några av de övriga nyheterna är:

 • Det certifierade företaget ska göra en riskbedömning för att försäkra sig om att produkter som används inte innehåller GMO i någon form. För detta ska man använda KRAVs risklistor, som finns att ladda ner på KRAVs webbplats (se nedan).
 • Teknologiskt framställda nanomaterial får ej användas.
 • Förpackningsmaterial ska vara så klimat- och resurseffektivt som möjligt. Samtidigt som det förstås skyddar och bevarar livsmedlet finns en rad punkter som berör minskat matsvinn och återvinning att beakta.

 

Mallar för KRAV-certifierad livsmedelsförädling

För att underlätta för dig som funderar på eller redan är KRAV-certifierad har KRAV tagit fram checklistor och mallar. Med hjälp av dessa kan du kontrollera att dina produkter uppfyller gällande krav, hur du ska märka dem, samt vad du bör vara extra uppmärksam på om du för in varor från ett annat EU-land, eller importerar varor från ett land utanför EU. Mallarna hittar du här: http://www.krav.se/mallar-och-checklistor.

 

Här är våra revisorer – del 3

Följetongen om Valiguard AB:s revisorer fortsätter… I detta avsnitt får ni möta ytterligare en bästkust-, förlåt, Västkustbo, samt en av de medverkande vid BRC-seminariet, nämligen:

Jan Klingspor – är civilingenjör i kemi från Chalmers. Efter många år som kvalitets- och miljöchef, framförallt inom livsmedels- och förpackningsindustrin, tog Jan steget till att bli kvalitets- och miljörevisor, och har numera över 15 års erfarenhet i ryggen. Han är även en uppskattad kursledare. Kontoret finns i Löddeköpinge och i ur och skur kan man se Jan ta sig en tur på vägarna runt Bjärred på sin trehjuliga liggcykel. Jan är godkänd revisor för BRC Food, BRC IoP, FSSC / ISO 22 000, EU-ekologiskt, KRAV och MSC. På BRC-seminariet (se ovan) kommer Jan bland annat att hålla ett föredrag om TACCP/VACCP, d.v.s. hur man på känt HACCP-manér genomför en faro- och sårbarhetsanalys (Threat/Vulnerability Analysis Critical Control Point).

Patrick Gustavsson – har sitt krypin i Onsala utanför Kungsbacka, där han gärna åker motorcykel när tillfälle bjuds. Patrick är mikrobiolog i grunden, och har förutom flera års erfarenhet av revisionsarbete även deltagit i utvecklingen av flera regelverk för certifieringssystem (t.ex. Svensk Sigill, ISO 22000) samt översatt den svenska utgåvan av bl.a. BRC Food, vägledningar och ISO 22000. Patrick var en av grundarna till Valiguard AB, och utför revisioner mot BRC Food, FSSC/ISO 22 000 samt EU-ekologiskt och KRAV.