Coronauppdatering BRC 15 juli

Det är visserligen mitt i sommaren och högsäsong för semestrar i Skandinavien. Icke desto mindre har BRC publicerat några uppdaterade Position Statements beträffande Covid-19.

BRCGS078 – Om hur revisioner ska hanteras när samhällen och gränser öppnas upp – har uppdaterats igen. Vi tolkar det som att vi är tillbaks där vi började, med att certifikat som förlängs efter en riskintervju, förlängs med 6 månader i samtliga fall. Det har tillkommit en skrivning om ”lån” av revisorer mellan certifieringsorgan, samt referens till ett nytt Position Statement om att göra delar av revisionen på distans (BRCGS080).

BRCGC080 – Position Statement and Procedure for Blended Audits-Remote Auditing using ICT, är ett nytt protokoll om ett blandat revisionsupplägg, där delar av revisionen görs på distans och andra delar på plats. I korthet innebär upplägget att dokumentationsgranskningen görs på distans, och t.ex. rundvandring i produktionen (inspektion av lokaler, utrustning samt ”good manufacturing practices”) görs på plats. Det får gå max 28 dagar mellan den del som görs på distans och den del som görs på plats. Revisionstiden är densamma som om hela revisionen görs på plats,och hälften av tiden ska tillbringas på plats. Dessutom kan mer tid kan krävas för planering. Anläggningen har 28 dagar på sig att inkomma med korrigerande åtgärder och bevis för dessa, räknat från att revisionen på plats genomförs, och samtliga avvikelser räknas till anläggningens ”grade”. Protokollet är applicerbart på BRC Agents & Brokers, BRC Storage & Distribution, BRC Food samt Packaging, men enbart vid återcertifiering. Förstagångsrevisioner ska alltid ske på plats. För BRC AB gäller dock att HELA revisionen kan göras på distans – när anläggningen väl har ett giltigt certifikat.

Eftersom informationen kom i förrgår är det lite oklart när vi har möjlighet att erbjuda det delade revisionsupplägget. Kontakta oss gärna om det kan vara av intresse – och ha lite överseende med att vi inte svarar jättesnabbt just nu under sommaren.

Coronauppdatering (BRC) 29 maj

BRC har återigen kommit med uppdateringar, denna gång i form av BRC078 BRCGS Position Statement on Onsite Audits Post Covid-19 Lockdown v1, som certifieringsorganen har fått ta del av. Dokumentet fokuserar på vad som händer när revisionerna kommer igång igen efter ”lockdown” (i de fall det finns sådana) och medför följande:

I Sverige kan vi inte förlänga certifikat med mer än 3 månader efter genomförd riskbaserad intervju, eftersom vi här inte har någon officiell ”lockdown”. I Danmark och Norge kan certifikaten förlängas med 6 månader för anläggningar som har sin riskbaserade intervju före deras samhällen åter öppnas. För anläggningar som har sin riskbaserade intervju EFTER att samhället öppnas gäller att certifikaten kan förlängas med max 3 månader. OBSERVERA att det inte tas någon hänsyn till anläggningarnas egna policys om besöksförbud, utan det är de officiella reglerna som satts upp av landets myndigheter som gäller.

Certifikat som har förlängts en gång kan inte förlängas igen.

När revision på plats genomförs, ”nollställs” revisionsfönstret. Dock kan anläggningar som så önskar återgå till sitt vanliga revisionsfönster utan att få avvikelser etc. för detta.

Vi har även fått direktiv om hur vi ska prioritera revisionerna när samhällena öppnar upp igen. Ordningen är följande: 1) Anläggningar som ”normalt sett” har revisionsfönster den aktuella perioden; 2) Anläggningar vars certifikat har löpt ut; 3) Anläggningar som har fått sina certifikat förlängda.

Som vi har förstått det, medger BRC även att samma revisor gör revisionen mer än 3 gånger i följd.

BRC diskuterar även med GFSI om det är möjligt att göra delar av revisioner på distans och delar på plats, men ännu har ingen konsensus nåtts i denna fråga.

Coronauppdatering (BRC) 26 maj

BRC har kommit med lite mer information beträffande revisioner under Covid-19 pandemin. Den fullständiga informationen finns här: https://www.brcgs.com/about/news/2020/updated-brc072-audits-impacted-by-covid-19/ och SAI Global har även skickat ut information mailledes till alla (eller åtminstone de flesta) BRC-certifierade anläggningar.

Vi vill dock förtydliga följande:

Informationen i SAI Globals utskick och BRC:s nyhetsbrev om avgifter rör framför allt de anläggningar som har haft en riskbaserad intervju utan platsbesök, för att förlänga befintliga certifikat med 6 månader. Anläggningar som har denna typ av certifikatsförlängande intervju efter 1 juni ska betala en serviceavgift till BRC på £250. Denna avgift faktureras av oss i samband med att vi skickar faktura för intervjun. Anläggningar som har ”vanlig” revision på plats och anläggningar som redan har haft sin riskbaserade intervju, ska inte betala denna separata serviceavgift.

När det gäller oanmälda BRC-revisioner har BRC tidigare meddelat att samtliga revisioner ska göras anmälda. De har nu ändrat sitt ställningstagande. Anläggningar som VILL ha oanmälda besök, trots Covid-19, kan fortfarande ha detta. Meddela oss i så fall, så skickar vi mer information. Bland annat krävs att anläggningen meddelar oss vid misstanke om Covid-19 hos personal på anläggningen, så att vi kan bedöma om det är säkert för revisorn att komma på besök.

Det pågår även en diskussion om vad som händer med revisionsfönstret efter att anläggningarna har haft sin vanliga revision på plats efter en certifikatsförlängning. Tidigare har beskedet varit att revisionsfönstret då ”återställs/flyttas”, men den skrivningen är borttagen. BRC återkommer med mer information när deras konsultationsrunda är avklarad.

Värt att veta kan även vara att BRC just nu erbjuder flera kurser med ”virtual delivery/virtual classroom”, d.v.s. kurser på distans via Webex. Mer information finns på BRC:s hemsida här: https://www.brcgs.com/training/courses/.

Coronauppdatering 28 april

BRC har publicerat en vägledning för certifierade anläggningar om hur de kan hantera Covid-19-situationen ur ett livsmedelsperspektiv. Du hittar hela vägledningen här: https://www.brcgs.com/media/2082499/food-safety-covid-19-guideline-free-002.pdf och vi rekommenderar BRC-certifierade anläggningar att åtminstone ögna igenom den, då det är en mycket bra och informativ skrift.

I övrigt inte mycket nytt att rapportera, utan vi fortsätter som tidigare meddelat med revisioner på plats där så är möjligt, desktop-intervjuer på distans och certifikatförlängning med 6 månader där så inte är möjligt (för BRC och FSSC). Så fort det åter blir möjligt att resa och tillträde ges på anläggningarna, kräver standard en fullständig revision på plats. Hur vi ska få ihop det ovanpå våra vanliga revisioner, blir en utmaning som heter duga, och vi måste dessvärre flagga för att det kommer att vara anläggningar som inte hinns med. Vi kan heller inte i dagsläget boka in revisioner under hösten, annat än preliminärt.

Coronauppdatering 3 april 2020

Covid-19 ställer verkligen till det, och ovissheten är stor. Standardägarna kommer med nya direktiv var och varannan vecka, och det är svårt för oss som certifieringsorgan att veta vad som gäller från en dag till en annan. Sammanfattningsvis är detta vad vi har att gå på:

BRC: I första hand görs revisionen på plats, inom befintligt revisionsfönster, precis som en vanlig BRC-revision. När avvikelserna är stängda förlängs certifikatet med 12 månader.

Om en revision på plats inte är möjlig och audit grade på befintligt certifikat är som lägst B, kan vi göra en riskbedömning, följt av en intervju på distans. Vid denna intervju granskas krisberedskapsplaner med avseende på Covid-19 samt de ändringar av driften som Covid-19 orsakat, summering av hur ni hanterar eventuella problem som kan uppstå med råvaror och annat material med anledning av Covid 19, städning och rengöring, förändringar i verksamheten orsakade av personalbrist eller restriktioner för besök, hygien, sjukdom eller flöden, interna revisioner, reklamationer, återkallelser och klagomål, ledningens genomgång och åtgärder som följt av detta. Avvikelser korrigeras och därefter kan certifikatet förlängas med 6 månader. Scopet och graden blir desamma som vid föregående revision. Så snart som möjligt, inom 6 månader, görs sedan en fullständig normal BRC-revision på plats. Ett nytt certifikat som gäller i 12 månader utfärdas. OBSERVERA att revisionsfönstret flyttas. Vi kan redan nu förvarna om att vi inte kommer att ha möjlighet att utföra alla inställda revisioner inom 6-månadersperioden, eftersom vi även måste utföra de ”vanliga” BRC-revisionerna som inte har flyttats…

För FSSC finns ett liknande upplägg. Surveillance-revisioner kan flyttas 6 månader framåt i tiden om det finns skäl till det, och vid recertification-revisioner kan certifikatet förlängas efter en intervju med anläggningen på distans. Det som då avhandlas är ungefär samma saker som för BRC (se ovan). Nya anläggningar kan inte certifieras utan ett fysiskt besök, utan certifieringen får helt enkelt skjutas på framtiden.

IFS har ett annat upplägg. De tillåter inga revisioner på distans, och certifikaten kan heller inte förlängas utan att det genomförts ett platsbesök. Däremot har de en form av ”Remote Surveillance Checks”, som är frivilliga att genomföra och ger någon form av intyg att visa upp för kunder om att anläggningen drivs i enlighet med IFS:s krav, trots Covid-19.

EKO-KRAV-revisioner ska genomföras på plats, men vi kan efter riskbedömning istället göra dessa på distans (av hänsyn till anläggningarnas och våra revisorers situation). Typfallet för när distansrevision passar minst lika bra som revision på plats är import och införsel, där lagringen sker utlagd hos tredje part och lagret inte besöks i samband med revisionen.

Vi vill understryka att vi absolut inte gör några revisioner på plats när vi är sjuka. Livsmedelskontroll räknas som en samhällsviktig funktion, men detta till trots undviker vi att resa om det går. När vi reser väljer vi färdmedel med omsorg, och undviker såklart folksamlingar. Som tidigare beskrivits vidtas även åtgärder under själva revisionstillfället:

Vi tar inte i hand eller rör vid varandra, samt försöker hålla avstånd. Det betyder att det kan vara färre deltagare på start- och slutmöte, så länge som högsta ansvariga på plats för produktionen närvarar. Undvik att tränga ihop ett stort antal personer i ett litet mötesrum. I bullriga miljöer väntar vi med att ställa frågor tills vi kan kommunicera utan att stå alltför nära. Deltagande via videolänk för medarbetare som av olika anledningar arbetar på hemifrån, medges.

Om du har frågor eller funderingar – hör av dig, så försöker vi svara i den mån vi kan. Observera dock att arbetsbelastningen just nu är hög för administratörer/chefer/tekniskt ansvariga, och att svaret därför kan dröja.

Corona-uppdatering 13.03.2020

Med anledning av Corona och planerade revisioner i Sverige, vill vi informera att dessa revisioner i stort sett kommer att genomföras som planerat. Detta är dock ett dagsaktuellt beslut, och situationen kan komma att förändras i och med att vi följer myndigheters beslut och eventuella kommande restriktioner. BRC medger revisioner på distans om myndigheterna utfärdar restriktioner om resor inom landet, allmän ”stängning” av icke-nödvändiga samhällsfunktioner m.m. men några sådana finns i dagsläget inte i Sverige.

Fristående KRAV och ekologiska revisioner genomförs till viss del eller helt på distans (kan följas upp av besök på plats under hösten, om situationen medger det). MSC/ASC CoC är i dagsläget inte tillåtna att göras på distans. FSSC 22000 surveillance revisioner kan genomföras som planerat eller skjutas på (maximalt 6 månader). FSSC 22000 recertification, IFS- och BRC-revisioner görs som planerat.  

Ingen av våra revisorer har rest i eller genom riskområden. Vid minsta tecken på förkylning eller influensasymptom gör vi inte revisioner. Vi vill dock understryka att pollensäsongen har börjat och några av oss har pollenallergi.

Under själva revisionerna tar vi inte i hand eller rör vid varandra, samt försöker hålla avstånd. Det betyder att det kan vara färre deltagare på start- och slutmöte, så länge som högsta ansvariga på plats för produktionen närvarar, i stället för att kanske tränga ihop ett stort antal personer i ett litet mötesrum. I bullriga miljöer väntar vi med att ställa frågor så att vi kan kommunicera utan att stå alltför nära. Deltagande via videolänk för medarbetare som av olika anledningar arbetar på hemifrån, medges. Om situationen förändras får vi be att återkomma med ny information

Nyhetsbrev oktober 2018

Nedan ett nyhetsbrev av det kortare slaget – den främsta anledningen till utskicket är att få ut information om BRC Food v. 8 och ett seminarium om det, uppgraderingsläget för ISO 22000:2018 samt en påminnelse om vad som gäller för er som har surveillance nr. 2 (revisionen innan återcertifieringen) för FSSC 22000 under 2019.

BRC Food v. 8 – seminarium 12 november i Stockholm, 13 november i Malmö

Som bekant har BRC Food v. 8 publicerats och träder i kraft 1 februari 2019. Certifieringsbolagens samarbetsorgan SWETIC ordnar med anledning av detta en workshop, där John Figgins från BRC medverkar. Seminariet anordnas i den 12 november kl. 9.30-15.00 i Stockholm och 13 november samma tid i Malmö. Kostnaden är 500 kr/person. Antalet platser är begränsat så anmäl dig snabbt! Länk till mer information och anmälan finns här.

ISO 22000 (gäller även FSSC)

Den nya versionen av ISO 22000 (ISO 22000:2018) publicerades 18 juni 2018. På sedvanligt ISO-manér ska alla ISO-certifierade anläggningar ha uppgraderats (=ha ett giltigt certifikat för denna standard) till den nya versionen senast tre år efter publiceringen, d.v.s. 18 juni 2021. Eftersom FSSC vilar på ISO-förordningen, gäller detta även FSSC-certifierade anläggningar. SAI Global har ännu inte någon ackreditering för ISO 22000:2018, men jobbar på att få, så vår förhoppning är att inom en snar framtid kunna erbjuda uppgraderingsrevisioner.

Som företag har man flera alternativ när det gäller uppgraderingsrevisionen:

  • Uppgradering i samband med omcertifiering.
  • Uppgradering i samband med surveillance-revision. Tidstillägg för detta blir ca 4 timmar.
  • En separat uppgraderingsrevision, som enbart täcker de nya kraven. Tar ca ½-1 dag.

Det är viktigt att meddela revisorn i god tid innan revisionen att ni önskar uppgradera standarden, så att rätt tid avsätts och rätt rapportversioner och checklistor fylls i.

FSSC 22000 oanmälda revisioner

I och med ikraftträdandet av FSSC 22000 v. 4.1 infördes ett krav på att en av de två surveillance-revisionerna ska göras helt oanmälda. SAI Global har bestämt att det är den andra surveillance-revisionen, d.v.s. den som görs året före omcertifieringen, som ska vara oanmäld. Revisionen genomförs när som helst inom en period om 60 dagar före det årliga revisionsdatumet (som är det datum då revisionen för uppgraderingen till v. 4.1 gjordes). Om revisionen 2018 (=uppgraderingsrevisionen) gjordes 30-31 mars, blir alltså den period den oanmälda revisionen kan göras 60 dagar innan 30 mars fram till och med 30 mars (ca 28 januari till 30 mars). Certifierade företag har möjlighet att välja bort ett antal dagar när det inte går att göra revision, t.ex. om det inte är någon produktion igång.

EU-ekologiskt och KRAV

KRAV:s regler för 2019 finns publicerade på KRAV:s hemsida. Vad gäller arbetet med att ta fram diverse dokument för den nya EU-förordningen om ekologisk produktion (EU 2018/848), pågår det för fullt, men än så länge har diskussionerna framför allt rört primärproduktionen. Förordningen träder i kraft 1 januari 2021, liksom tillämpningsförordningarna, som ännu ej är klara. Några nyheter i förordningen är att salt ska kunna märkas som ekologiskt, att man ska kunna sälja ”produkter under omställning” (d.v.s. under karenstiden vid övergång från konventionellt till ekologiskt) med sådan märkning, och att möjlighet till gruppcertifiering införs för vissa primärproducenter.

Vidare laddar vi inför kalibreringsmöten med myndigheterna och KRAV i november, och återkommer därefter med mer information vad gäller EU-ekologiskt och KRAV.

Aquatic Food Forum 2017

Du har väl inte missat att vår samarbetspartner Aquatic AS ordnar ett stort seminarium; Aquatic Food Forum 2017 i Holmenkollen nära Oslo 5-6 september 2017? Det finns fortfarande platser kvar. Medverkar gör bland annat Frank Yiannas från Walmart och fler andra internationella och nationella profiler från livsmedelsbranschen. I fokus för årets för årets forum är marknad, teknologi och ledarskap (5 september) samt säker och lönsam livsmedelsproduktion (6 september). Hela programmet och mer information hittar du på www.aquaticfoodforum.com.

In Memoriam: Patrick Gustavsson

Vår underleverantör Patrick Gustavsson, som en gång var en drivande kraft i bildandet av Valiguard AB, finns inte längre bland oss. Han avled hastigt och mycket oväntat i sitt hem 21 maj 2017. Vi är många som är chockade och skakade, och sörjer en uppskattad vän, kollega och profil inom Livsmedelssverige.

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen den 8 juni 2017 i Onsala Kyrka kl. 13.00. Mer information finns här: http://www.kungsbackabegravningsbyra.se under Dödsannonser.

Nyhetsbrev oktober 2015

oktober_704

När vi närmar oss mörkaste november kommer här ett nyhetsbrev laddat med information om BRC Food, BRC Packaging and Packaging Materials samt några förtydliganden om ekologisk produktion enligt EU:s och KRAV:s regler. På kontoret råder som vanligt febril aktivitet – oktober/november är några av våra mest hektiska revisionsmånader tillsammans med februari/mars.

 

BRC Food v. 7 – saxat från BRC:s nyhetsbrev

Ur BRC:s senaste nyhetsbrev saxar vi följande:

  • Efter analys av de första revisionerna mot BRC Food version 7 verkar det som att antalet avvikelser mot punkter som rör kontroll av förpackningsmaterial har ökat. Många avvikelser noteras även mot punkt 5.4.2 om sårbarhetsanalys, d.v.s. brister i analyserna av risken för fusk och bedrägeri vid inköp av råvaror och ingredienser
  • BRC förtydligar att punkt 3.5.1.1 gäller sårbarhetsanays/riskanalys som täcker ALLA råvaror (både livsmedel och förpackningsmaterial), d.v.s. inkluderar riskanalys av alla leverantörer, medan punkt 5.4.2 handlar om livsmedelsråvaror. Certifikatgranskning ingår som en del av revisionen, om godkännande av leverantörer bygger på GFSI-godkända certifieringssystem.
  • Den frivilliga tilläggsmodulen 8 – Traded Goods kan användas om produkterna som ingår uppfyller samtliga av följande villkor: (i) köps och säljs av företaget (ii) ankommer och lagras på den produktionsplats som certifieringen avser (iii) alla lagerenheter där produkten lagras ingår i omfattningen (”scopet”) för BRC-certifieringen.
  • Flera nya frivilliga tilläggsmoduler är på gång. Förutom den ackrediterade Traded Goods (som även kan omnämnas som scope exclusion på certifikaten) finns modul 9 – Management of Food Materials for Animal Feed, modul 10 – Global G.A.P. Chain of Custody, och i januari lanseras modul 11 – Meat Supply Chain och modul 12 – Gluten Free Products. Dessa ej ackrediterade frivilliga moduler kan ingå i revisionen och revisionsrapporten, men får inte nämnas på certifikaten.
  • Numera finns såväl revisionsrapporter som certifikat på BRC Directory, där ni, och era kunder, kan ladda ner dem.

BRC Packaging and Packaging Materials v. 5

BRC IoP har numera bytt namn till BRC Packaging and Packaging Materials. Version 5 av reglerna publicerades i juli 2015, och reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

 

BRC admin fee höjs

Som ett resultat av BRC:s utvecklingsarbete och att standarden numera är gratis att ladda ner höjer BRC sin administrativa avgift från 1 december 2015. Som ett resultat av detta tvingas dessvärre även vi höja vår administrativa avgift för BRC-certifieringar till 4500 kr.

 

Nya KRAV-regler för import och införsel

Den årliga översynen av KRAV:s regelverk har nyligen avslutats efter granskning av Swedac. Av de regelområden som Valiguard är ackrediterade för, är det framför allt reglerna för import och införsel av produkter och råvaror som är ändrade. Mindre ändringar av enstaka regler i andra kapitel förekommer, och syftestexterna som tidigare fanns i början av varje kapitel har numera samlats i kapitel 1. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

 

Förtydliganden om Ekologisk produktion

På förkommen anledning känner vi oss nödgade att förtydliga några regler i EU:s regelverk för ekologisk produktion:

  • Alla verksamheter som avser grossistverksamhet, d.v.s. där företaget köper och säljer vidare ekologiska produkter, kräver certifiering enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion. För att få en grov uppskattning om verksamheten behöver vara certifierad kan man ställa frågan: ”Äger företaget produkterna”? Om svaret är ”JA” krävs i de flesta fall certifiering (utom om företaget är en fysisk butik som enbart säljer förpackade ekologiska livsmedel till slutkonsument). Rena lagerhotell behöver inte ha en egen certifiering förutsatt att de genom särskilt avtal inkluderas i den ekologiska certifieringen som deras uppdragsgivare har.
  • Förädlade livsmedelsprodukter som antingen märks med EU:s ekologiska logotype eller med ordet ”ekologisk” på förpackningen eller i ingrediensförteckningen får enbart innehålla tillsatser som finns uppräknade i bilaga VIII till EG nr 889/2008. Även de särskilda villkoren måste vara uppfyllda (kan vara t.ex. ”beredning av livsmedel med vegetabiliskt ursprung” eller villkor om vilken typ av produkter inom antingen vegetabiliska eller animaliska livsmedel tillsatsen får användas; ex. ”mjölkbaserade produkter”).

Detta är våra revisorer – del 6

Vi har under en serie av nyhetsbrev presenterat några rader om var och en av våra revisorer. Nu har vi kommit till sista delen.

Martin Riebe utför BRC-revisioner framför allt i södra Sverige för Valiguards räkning. Hans CV är mycket gediget, och omfattar såväl anställningar som eget företagande inom och utom landets gränser. Numera arbetar han, förutom som underleverantör till Valiguard, som VD för ett certifieringsorgan, SMAK.

Evelina Österblad är restaurangrevisor, som far land och rike runt för att kontrollera att alla restauranger inom en känd snabbmatskedja uppfyller kedjans kvalitetssystem. Hon är en energisk, matintresserad högskoleutbildad gastronom, som även har kostrådgivarkompetens.

Josefine Liew vistas till skillnad från övriga medarbetare mestadels på hemmafronten. Från kontoret i Örebro sköter hon allahanda administrativa uppgifter, granskar dokumentation och fattar certifieringsbeslut för ekologisk och KRAV-ekologisk produktion. Josefine är dessutom ansvarig för Valiguards kvalitetsmanual och rapportering till myndigheter. Arbetar gör hon på oregelbundna tider för att få familjepusslet att gå ihop. Om det händelsevis blir någon tid över tycker hon om att baka, laga mat och träna.