Nyhetsbrev Juni 2016

Lika plötsligt som någonsin gjorde sommaren sitt intåg i vårt avlånga land. Här på Valiguard/SAI Global Scandinavia håller vi som bäst på med de sista revisionerna inför semestrarna i juli. Vår målsättning är att åtminstone någon av oss ska vara anträffbar under större delen av sommaren via e-post, men första veckan i augusti håller vi … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev Juni 2016”

juni_2016

Lika plötsligt som någonsin gjorde sommaren sitt intåg i vårt avlånga land. Här på Valiguard/SAI Global Scandinavia håller vi som bäst på med de sista revisionerna inför semestrarna i juli. Vår målsättning är att åtminstone någon av oss ska vara anträffbar under större delen av sommaren via e-post, men första veckan i augusti håller vi helt stängt.

Organisationsförändringar och kontorsflytt

Efter 15 år väljer Torbjörn Holmberg nu att träda tillbaka som VD för Valiguard AB. Torbjörn kommer dock att fortsätta som revisor och tekniskt ansvarig, samt ledamot i företagets styrelse, om ingenting oväntat inträffat åtminstone fram till sin pension. Josefine Liew tar formellt över ansvaret för bolaget 1 juli. I samband med det flyttar vi även ”huvudkontoret” från Stockholm till Örebro. Vår nya adress är Boglundsgatan 2, Box 1931, 703 74 Örebro. Vi kommer dock fortfarande att arbeta med bas i våra hem, och Torbjörn och Josefine kommer att fortsätta sitt sedan länge täta samarbete om viktiga beslut och planeringsfrågor.

Uppdateringar om BRC

Från senaste utgåvan av BRC:s bulletin för certifieringsorgan saxar vi följande:

 • Ytterligare en ny frivillig påbyggnadsmodul för BRC Food är under utveckling: Food Safety Culture. I denna modul poängsätts företagets arbete med livsmedelssäkerhet inom fyra huvudkategorier: personer, processer, beslutsamhet och förebyggande arbete (people, process, purpose and proactivity. Modulen möjliggör en förståelse för företagskulturen vad gäller livsmedelssäkerhetsrelaterade frågor samt utvärderar utfallet av t.ex. kompetensutveckling, investeringar och organisationsförändringar på denna kultur.
 • En ny version av BRC Global Markets programme har publicerats. Detta system kan ses som en instegsversion till en full BRC Food-certifiering, och inkluderar de mest basala kraven i BRC Food. Man kan välja mellan två nivåer, med olika ”svårighetsgrad”: basic (ca 1 dags revision) och intermediate (ca 1½ dags revision). Till skillnad från en full BRC Food-revision graderas inte revisionsresultatet, och inget certifikat utfärdas. Däremot erhåller företaget ett ”letter of recognition” där det framgår att företaget har blivit godkänt enligt kraven i BRC Global Markets Programme basic/intermediate level. Efter ett år krävs en ny revision.
 • Tidplanen för den nya versionen (v. 3) av BRC Lagring och Distribution antyder att version 3 inom kort publiceras. De första revisionerna enligt standarden genomförs i februari 2017.

Använd BRC:s logotyp rätt!

Under vissa förutsättningar får BRC-certifierade företag använda BRC:s logotyp på marknadsföringsmaterial, t.ex. brevpapper, visitkort och hemsidor. Logotypen får dock INTE finnas på konsumentförpackningar. Dessutom måste HELA produktionen omfattas av certifieringen, d.v.s. inga Scope Exlusions får finnas.

Ny standard: BRC Global Standard for Retail Issue 1

Nu publicerar BRC nya standarder i parti och minut. Senast i raden är en standard för butiker; BRC Retail. Ett första utkast till denna standard har legat ute för kommentarer under februari, och BRC håller som bäst på att sammanställa de synpunkter som har kommit in.

Även FSSC 22000 är på gång med nya versioner och standarder!

Även FSSC är rejält på hugget! Från senaste nyhetsbrevet stjäl vi nedanstående information:

 • FSSC 22000 v. 4 är under utarbetande. Den nya versionen av standarden kommer att inkludera förebyggande åtgärder mot livsmedelsrelaterade bedrägerier och ge möjlighet till oanmälda revisioner. Slutversionen av standarden kommer att vara färdigställd kort efter att GFSI Guidance Document v. 7 publiceras (när detta sker framgår dessvärre inte av nyhetsbrevet från FSSC).
 • FSSC för lagring och distribution är under utveckling. Troligen kommer ett första utkast utarbetas under året och resultera i en ISO-baserad teknisk specifikation.
 • Ett pilotprojekt där FSSC 22000, universitet, konsulter, certifieringsbolag och livsmedelsindustrin samarbetar för att utvärdera risken för livsmedelsrelaterade bedrägerier har nyligen påbörjats. I projektet används GFSI Guidance Document v. 7 (som ställer krav på certifierade företag att arbeta mot livsmedelbedrägerier) i kombination med ett online-verktyg från SSAFE-PWC med målet att etablera en ”Community of Practice” som kan spridas till aktörer i hela livsmedelskedjan.
 • FSSC 22000 uppfyller förmodligen de flesta kraven i US Food Safety Modernization Act (FSMA) enligt en jämförande GAP-analys som nyligen har genomförts och inom kort kommer att publiceras.

Vi söker nya medarbetare!

Tack vare ökad efterfrågan på våra certifieringstjänster har vi behov av nya revisorer. Du som redan är BRC-/FSSC-revisor eller har bred erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin, tycker om att resa, talar och skriver minst ett skandinaviskt språk samt engelska flytande och tror att ett arbete som revisor för SAI Global skulle vara någonting för dig – hör av dig till oss (enklast via e-post; foodsafety.sc@saiglobal.com) med CV och personligt brev, så kontaktar vi dig för en diskussion om hur du skulle kunna passa in i vår verksamhet.

Sist men inte minst vill vi passa på att önska er alla en härlig sommar!

Nyhetsbrev december 2015

Nu närmar sig julen med stormsteg och för många ligger några lediga dagar och hägrar om någon vecka eller två. Valiguard AB fick genom vårt franchisingavtal med SAI Global äran att certifiera den första MSC-märkta lutfisken – inte fy skam!   Valiguard-filmen är här! Om ni mot all förmodan har tröttnat på Kalle Ankas jul … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev december 2015”

jul_2015_704

Nu närmar sig julen med stormsteg och för många ligger några lediga dagar och hägrar om någon vecka eller två. Valiguard AB fick genom vårt franchisingavtal med SAI Global äran att certifiera den första MSC-märkta lutfisken – inte fy skam!

 

Valiguard-filmen är här!

Om ni mot all förmodan har tröttnat på Kalle Ankas jul efter 55 år, rekommenderar vi er att istället besöka Valiguards hemsida: www.valiguard.com, och spana in vår lilla film! Kontakta oss gärna redan nu om ni under 2016 vill utöka era befintliga certifieringar med en ekologisk certifiering, eller kanske rent av vill flytta era certifieringar till oss.

 

Nöjda kunder

Sedan två år tillbaks skickar vi enkäter till alla våra kunder efter avslutad revision. Majoriteten ger oss det högsta eller näst högsta betyget på frågor om revisorns kompetens, inspektionen på anläggningen och kommunikationen med oss. Det har påpekats att det kan vara svårt att boka tid för revision p.g.a. uppbokade revisorer. På det stora hela är våra kunder dock mycket nöjda eller nöjda med Valiguard/SAI Global som certifieringsorgan. Kundenkäten 2016 kommer att handla om vilka värden som är viktigast vad gäller ett antal nyckelområden för vår kompetens och service.

 

Administrativa avgifter

De flesta certifieringssystem som Valiguard AB/SAI Global arbetar med har, utöver själva kostnaden för revisionen, pristillägg i form av ”certifieringsavgifter” och ”administrativa avgifter”. Dessa avgifter ska täcka standardägarens kostnader för att utveckla standarden och går direkt till standardägaren. De senaste åren har de administrativa kraven på certifieringsorganen höjts. BRC, IFS och FSSC begär numera att återkallelser som företagen genomför mellan revisionstillfällena följs upp och dokumenteras av certifieringsorganen, och fler dokument ska laddas upp på standardägarnas webbportaler. För EU-ekologiskt och KRAV-ekologiskt finns regler om oanmälda besök, extra kontroller och provtagning (som täcks av vår kontrollavgift), samt att felaktiga varor (vad gäller innehåll, märkning) måste meddelas företagen, följas upp och korrigeras så snart de upptäcks. Trenden just nu är att standardägarnas avgifter höjs, och eftersom den svenska kronans värde har försämrats gentemot Brittiska pund (£) eller Euro måste vi dessvärre följa deras exempel.

 

Nya KRAV-regler 2016

Företag certifierade enligt KRAV:s regelverk har förhoppningsvis fått information från KRAV om nya regler för 2016. Av de regelområden som Valiguard AB är ackrediterade för berör ändringarna främst kapitel 1 (introduktion) och kapitel 16 (import och införsel). Vad gäller import och införsel har tilläggskraven för olika produktkategorier förtydligats och för varor som är certifierade enligt USA:s regler för ekologisk produktion tillkommer ytterligare krav om tillåtna gödselmedel och uppfödning av djur. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2016 och eventuella ändringar publiceras löpande på KRAV:s hemsida.

 

Förtydliganden om ekologisk produktion

Valiguard AB deltar årligen i kalibreringsmöten med andra certifieringsorgan, KRAV och myndigheterna. Dessutom genomför vi interna kalibreringsmöten minst två gånger om året. Från höstens kalibreringsmöten vill vi särskilt lyfta följande:

 • Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion är på gång och publiceras förhoppningsvis runt årsskiftet. Arbetet har dragit ut på tiden p.g.a. juridiska oklarheter. De nationella riktlinjerna sammanfattar EU:s förordningar om ekologisk produktion på ett mer begripligt sätt, och ger även förslag på hur förordningarna ska tolkas. Riktlinjerna hittar du här: http://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion/
 • För att en vara ska kunna märkas och/eller marknadsföras med hänvisning till ekologisk produktion måste mer än 50% (beräknat på vikt) av ingredienserna vara av jordbruksursprung. Det går alltså inte att märka en produkt som består av 65% salt, 25% ekologiskt socker, 10% ekologiska kryddor som ekologisk (andel ingredienser av jordbruksursprung är 35% d.v.s. mindre än 50%).
 • För att uppfylla kraven i EG nr 889/2008 Art. 65.3 vill Valiguard AB att en representant från företaget signerar blanketten för avvikelser efter varje eko-revision, oavsett om några avvikelser upptäcks eller ej. Vi kommer också att be våra anslutna företag att fylla i en (eller uppdatera redan ifylld) ”företagsprofil” som beskriver verksamheten inför varje revision, i enlighet med EG nr 889/2008 Art. 63.1a. Detta gör att vi bättre kan beräkna hur lång tid revisionen förväntas ta, vad som är viktigt att kontrollera och om det finns delar av verksamheten som OCKSÅ behöver vara certifierad men inte är det idag.

 
Ett spännande år ligger framför oss, och vi håller tummarna för att det blir ett år av positiva förändringar, i såväl stort som smått!
Som avslutning på årets sista nyhetsbrev hemfaller vi till ett åtminstone 55 år gammalt citat:
 

Från oss alla, till er alla – en riktigt god jul!

 

Nyhetsbrev september 2015

Så var det åter dags för höst. Valiguards revisorsstyrka har så smått börjat utföra revisioner enligt BRC Food version 7, och i september är det dags för den första revisionen av BRC:s nya standard för ”Agents and Brokers”. Konkurrensen mellan certifieringsorgan hårdnar, och vi försöker hänga med i svängarna genom fortbildning (nya KRAV-regler, bevittnade revisioner, … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev september 2015”


Så var det åter dags för höst. Valiguards revisorsstyrka har så smått börjat utföra revisioner enligt BRC Food version 7, och i september är det dags för den första revisionen av BRC:s nya standard för ”Agents and Brokers”. Konkurrensen mellan certifieringsorgan hårdnar, och vi försöker hänga med i svängarna genom fortbildning (nya KRAV-regler, bevittnade revisioner, BRC-prov m.m.) och övergång till ett nytt datasystem för vår administration.

 

BRC Food v. 7 – de vanligaste avvikelserna

BRC Food version 7 började som bekant gälla 1 juli 2015. Hittills har vi hunnit göra sex revisioner mot det nya regelverket. De vanligaste avvikelserna mot nya krav har handlat om riskbedömning av leverantörer och råvaror inklusive inköp via ”agents & brokers” (två avvikelser mot 3.5.1.2 och en mot 3.5.1.3). Vi har även två avvikelser mot bristande bedömning av risk för fusk och bedrägeri vad gäller råvaror och ingredienser (kryddor, ekologiska varor etc.) i 5.4.2. Slutligen finns det avvikelser mot kravet på allergendeklaration i smörjmedel och även två avvikelser mot de förtydligade kraven på hygienzoner och transport av förpackningsmaterial in och ut ur dessa zoner i avsnittet 4.3.

 

Valiguard AB nu ackrediterade enligt ISO 17065:2012

Som vi i flera nyhetsbrev berättat, har vi arbetat om vår kvalitetsmanual för ekologisk produktion enligt EU-förordningarna och KRAV:s regelverk. Swedac, som är den myndighet i Sverige som godkänner certifieringsorgan, har nu granskat oss. Numera är vi ackrediterade enligt ISO 17065:2012 och får göra revisioner mot EU-ekologisk och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling, import  och införsel samt KRAV-slakt.

 

EU-ekologiskt och KRAV: Oannonserade besök

Enligt EU:s förordningar för ekologisk produktion samt KRAV:s regler är alla certifieringsorgan skyldiga att varje år genomföra oannonserade (oanmälda) besök hos en andel av alla anslutna företag (så kallade ”aktörer” i regelverken). Syftet är att kontrollera att certifierade anläggningar lever upp till regelverken även mellan de förberedda, överenskomna revisionsbesöken.

OBS! Att alla företag är skyldiga att släppa in revisorn vid dessa oannonserade revisioner, och enligt den sanktionskatalog som myndigheterna tillhandahåller är det möjligt att dra in certifikatet om revisorn nekas tillträde. När det gäller KRAV-slakt, fortsätter vi med helt oannonserade besök 1 gång mellan de årliga revisionerna, helt i enlighet med KRAV:s regelverk.

 

Användning av EU:s logotyp för ekologisk produktion

Bland de absolut vanligaste avvikelserna vid ekologiska och KRAV-ekologiska revisioner är felaktigheter avseende märkning, inklusive hur EU:s logotyp för ekologisk produktion används. Livsmedelsverkets information om ekologisk produktion finns här: http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/ och manualen för användning av EU-loggan finns här: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_sv.pdf.

Några förtydliganden vill vi ändå göra:

 • EU-loggan ska alltid tryckas på ett sätt så att den ser ut som en ”flagga”. ”Lövet” ska med andra ord omges av en rektangel i en färg som avviker från förpackningens bakgrundsfärg (eller omges av en bård i en avvikande färg, se manualen ovan).
 • Kod för certifieringsorganet (SE-EKO-05 för Valiguard) ska finnas med i samma synfält som EU-loggan. Om EU-loggan används på flera ställen på förpackningen är vår bedömning att det är tillräckligt att koden finns med i anslutning till en av loggorna.
 • Ursprunget för de ingående råvarorna ska anges som EU-jordbruk (alla råvaror från EU-länder), Icke-EU-jordbruk (råvarorna från länder utanför EU) eller EU/Icke-EU-jordbruk (råvaror både från EU-länder och icke-EU-länder) i anslutning till EU-loggan. Norge och Schweiz räknas i dessa fall som länder utanför EU (medan de i andra fall i regelverken räknas som tillhörande EU…).
 • Varor producerade eller packade inom EU ska märkas med EU-loggan. För importerade varor är EU-loggan frivillig att använda.
 • Vid KRAV-införsel från annat EU-land ska koden för certifieringsorgan avse den som kontrollerade det sista steget i förädlingskedjan (det certifieringsorgan som kontrollerade företaget som packade produkten). Certifieringsorganet som certifierar införseln ska skrivas ut med namn, t.ex. ”KRAV-certifieringen verifierad av Valiguard AB”.

 

Detta är våra revisorer – del 5

Vi fortsätter så smått att presentera våra revisorer. Här kommer del fem, där du möter två av våra nyare medarbetare!

Jessica Kinnander är vår nyaste revisor. Jessica är i grunden livsmedelskemist, och har i flera år drivit Kvalitetsbolaget AB från sin bas i Nybro. Jessica utför revisioner mot BRC Food, ISO 14001 samt EU- och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling på uppdrag av oss. Denna superkvinna hinner förutom att vara mamma åt tre barn med att träna och tävla i triathlon, och har faktiskt genomfört en ironman!

Henrik Thollander arbetar vid sidan av uppdragen för Valiguard AB/SAI Global Scandinavia som VD för ControlCert Scandinavia. Efter en utbildning till miljövetare tog han klivet in i livsmedelsbranschen 2005, och arbetade under några år som konsult och internrevisor mot globala standarder för livsmedelssäkerhet. Henrik utför revisioner mot BRC Food sedan 2013, framför allt med inriktning mot bagerier och konfektyr.