BRC Directory sammanfattar utfallet av revisioner mot BRC Food v5

Sedan augusti 2009 har BRC digitaliserat alla inkomna revisionsrapporter(ca 8 500 st!) avseende BRCs livsmedelsstandard. Här är de vanligaste avvikelserna (”Top 10”): 4.8.4.2. Documented procedure for handling glass 4.3.2.5.1 Doors close fitting and proofed 3.9.2. Traceability test including mass balance 4.9.1 Documented cleaning procedures 4.8.2.1 Chemical control procedure 4.6.7. Maintenance work followed by documented hygiene … Fortsätt läsa ”BRC Directory sammanfattar utfallet av revisioner mot BRC Food v5”

Sedan augusti 2009 har BRC digitaliserat alla inkomna revisionsrapporter(ca 8 500 st!) avseende BRCs livsmedelsstandard. Här är de vanligaste avvikelserna (”Top 10”): 4.8.4.2. Documented procedure for handling glass 4.3.2.5.1 Doors close fitting and proofed 3.9.2. Traceability test including mass balance 4.9.1 Documented cleaning procedures 4.8.2.1 Chemical control procedure 4.6.7. Maintenance work followed by documented hygiene procedure 4.8.1 Risk assessment of foreign bodies 2.4.1 HACCP flow diagram for all products including all listed parameters 3.9.1 Identification & traceability of all materials 4.8.3.1 Control of sharp metals

Går man in i vart och ett av de sju avsnitten i standarden kan man utläsa följande:

Avsnitt 1, Högsta ledningens åtagande (13 delkrav)
Stod för  2.9% av rapporterade avvikelser. Vanligast var att företaget inte haft ledningens genomgång varje år (krav 1.6). Hos 71 företag hade man förskjutit BRC-revision bortom den fasställda tidsramen så att man fick en avvikelse mot krav 1.11.
Avsnitt 2, HACCP-systemet (26 delkrav)
Här fanns 10.7% av avvikelserna. Vanligast var fel på flödesschema (krav 2.4.1) och brister i värdering av allvarlighetsgrad och sannolikhet i faroanalysen (krav 2.6.1).
Avsnitt 3, Ledningsystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet (54 delkrav)
Stod för 21.6% av funna avvikelser. Vanligast var fel mot krav i avsnitten om spårbarhet och återkallelse;  3.9.1 (identifiering och spårbarhet för alla råvaror och material), 3.9.2 (beräkning av massbalans i egna spårbarhetstester), 3.11.3 (dokumenterad hanteringsrutin för incidenter) och 3.11.5 (regelbundna tester av återkallelserutin).
Avsnitt 4, Krav på anläggningen (102 delkrav)
Det största avsnittet i BRC-standarden stod också för flest avvikelser, 42.3%. Vanligast var avvikelser mot 4.8.4.2. (dokumenterad rutin för glas), 4.3.2.5.1 (dörrar ska vara täta och säkrade), 4.9.1 (dokumenterade rengöringsrutiner), 4.8.2.1 (rutin för styrning av kemisk kontaminering), 4.6.7. (frisläppanderutin efter underhållsarbete), 4.8.1 (riskbedömning avseende främmande föremål) och 4.8.3.1 (policy för reglerandet av skarpa metallföremål).
Section 5, Produktstyrning (40 delkrav)
Bidrog med  9.8% av avvikelserna. Här sticker främst ut avvikelser mot 5.2.1.3 (riskbedömning för allergener) och 5.4.3 (förvaring av delvis använt förpackningsmaterial).
Avsnitt 6, Processtyrning (14 delkrav)
Stod för 4.3% av avvikelserna främst beträffande  6.3.2 (krav på kalibrerad mätutrustning).
Avsnitt 7, Personal (32 delkrav)
Avsnittet renderade 8.5% av rapporterade avvikelser med avvikelser mot 7.1.4 (dokumenterade bevis på utbildning) och 7.5.4 (tvätt av skyddskläder) som toppar.