BRC – uppdaterade position statements Covid-19, ny service fee

BRC har i dagarna publicerat reviderade versioner av sina procedurer för blended (BRCGS080) och fully remote audits (BRCGS086), samt ändringar av BRCGS078 om hur revisioner onsite ska genomföras. Därutöver har de reviderat BRCGS079 om obligatoriskt oanmälda revisioner ett år av tre, med start 2021 (så fram till och med 2024 kommer alla BRC-certifierade anläggningar ha minst en oanmäld revision, certifieringsorganen bestämmer när). De flesta av dessa dokument finner du om du letar lite här: https://www.brcgs.com/resources/covid-19-response/. Vi vill inte länka till rätt dokument, eftersom det kan ske uppdateringar, och då pekar våra länkar på gamla dokument istället för de gällande.

Vi har även fått besked om att BRC återigen höjer sina Service Fees. Från 1 augusti är avgiften till BRC £625, vilket faktureras av certifieringsorganen (halva priset för certifikatsförlängningar p.g.a. Covid-19). Om frivilliga moduler, Glutenfree Certification Program eller Plant Based väljs till, tillkommer ytterligare avgifter (£100 för de flesta frivilliga moduler som vi erbjuder, £150 för glutenfritt och £500 för Plant Based). Med anledning av detta kommer vi att behöva höja våra certifieringsavgifter med motsvarande belopp. Det BRC själva lyfter fram att deras service pack inkluderar är följande:

  • BRCGS varumärkeslicens för marknadsföring Business to Business
  • Riskbedömning och vägledning till etisk handel och ansvarsfull ”sourcing”
  • Obegränsad möjlighet till att delta i BRCGS Professional
  • Två BRCGS Participate licenser (för åtkomst till alla BRCGS:s tekniska dokument)
  • Licens för handel med kunder
  • Tillgång till teknisk support och stödfunktioner
  • Teknisk benchmarkingrapport tillgänglig via Participate
  • Food Safety Culture Excellence Lite

Vidare har BRC nyligen lanserat sitt nya BRC Directory. Det nya Directory ger certifieringsorganen större möjligheter att redigera information för anläggningarna, såsom att ändra kontaktperson. Vi har dock inte hunnit lära oss alla detaljer än, men jobbar på det.