BRC-uppdateringar

Våra revisorer har nyligen deltagit i BRC-kalibreringar, och vi vill därför dela med oss av följande information:

  • SAI Global är även fortsättningsvis rankat med 5 stjärnor i BRC:s graderingssystem för certifieringsorgan
  • Pandemi till trots har BRC genomfört ett antal Compliance audits under det gångna året. En slutsats är att BRC:s revisorer hittar fler avvikelser än vad certifieringsorganen gör. En förklaring kan givetvis vara att BRC:s revisioner är oanmälda, men det är förmodligen inte hela sanningen.
  • Med början från 1 februari 2021 ska en av tre BRC-revisioner per anläggning göras oanmälda (för BRC SD gäller kravet från 1 maj, när v. 4 träder i kraft). Certifieringsorganen bestämmer när den oanmälda ska göras, och ska meddela senast 3 månader efter revisionen om nästa revision ska göras anmäld eller oanmäld. Revisionsfönstret för den obligatoriskt oanmälda revisionen sträcker sig från fyra månader innan fram till ”due date” som står på certifikatet. Kravet gäller även vid byte av certifieringsorgan, och anläggningen är skyldig att meddela den information som det ”gamla” certifieringsorganet delgivit dem. Mer information finns i BRCGS 079.
  • BRC Storage & Distribution v. 4 träder i kraft 1 maj 2021. Standarden har omstrukturerats, nya frivilliga moduler har utvecklats och revisionstidsrekommendationerna setts över. Många anläggningar kommer att få längre revisionstid i och med version 4. Mer information finns t.ex. här.
  • BRC Pack v. 6 – två nya position statements har publicerats, ett om funktionella förpackningsmaterial (P616) och ett om styrning av allergener (P617).
  • Version 3 av BRC Agents & Brokers är under utveckling. Enligt tidsplanen ska denna publiceras under hösten, för att träda i kraft våren 2022.
  • En ny version av BRC Directory kommer att lanseras under slutet av denna månad. Med anledning av detta har rapportmallarna för BRC reviderats. Den nya versionen ska ge större möjlighet för certifieringsorganen att uppdatera information om anläggningarna, och en del administrativa förbättringar och förenklingar har gjorts.

Besök gärna BRC:s hemsida, www.brcgs.com, för mer information.