BRCs riktlinjer om hästköttsskandalen

Hästköttsskandalen BRC ger ut riktlinjer för certifieringsorgan och certifierade företag Alltfler livsmedelstillverkare och detaljhandelskedjor drabbas av den senaste livsmedelskrisen i Europa. BRC har nyligen (15.02.2013) publicerat följande riktlinjer för hästköttsskandalen: Vad förväntas av certifieringsorganen? BRC följer kontinuerligt vilka företag som blir inblandade via pressmeddelanden och publicerade återkallelser orsakade av hästkött. När ett BRC-certifierat företag är involverat … Fortsätt läsa ”BRCs riktlinjer om hästköttsskandalen”

Photo By procsilas
Hästköttsskandalen

BRC ger ut riktlinjer för certifieringsorgan och certifierade företag

Alltfler livsmedelstillverkare och detaljhandelskedjor drabbas av den senaste livsmedelskrisen i Europa. BRC har nyligen (15.02.2013) publicerat följande riktlinjer för hästköttsskandalen:
Vad förväntas av certifieringsorganen?
BRC följer kontinuerligt vilka företag som blir inblandade via pressmeddelanden och publicerade återkallelser orsakade av hästkött. När ett BRC-certifierat företag är involverat är certifieringsorganet skyldigt att omedelbart informera BRC om detta via en särskild e-postadress. Därefter kommer BRC att infomera certifieringsorganet om vad man förväntas göra för att undersöka och klarlägga vad som orsakat att man måste återkalla sina produkter pga hästköttsinblandning/-kontaminering. BRC vill på detta sätt försäkra sig om att alla incidenter utreds på ett standardiserat och likvärdigt sätt.

Vad förväntas av de certifierade företagen?
Enligt krav 3.11.4 i BRC Food version 6 så är alla certifierade företag skyldiga att inom 3 arbetsdagar, informera sitt certifieringsorgan för BRC om man beslutar att återkalla någon/några av sina produkter.
För att förebygga liknande händelser i framtiden finns det några krav i standarden som kan tillämpas:

3.5.1.1 Här förväntar sig BRC att varje livsmedelsföretag genomför en riskbedömning för alla sina råvaror och leverantörer. Denna bedömning skall sedan användas som underlag för leverantörsbedömning och tester och analyser av olika råvaror för att kunna godkänna dem. Här har nu en ny fara och nya typer av analyser tillkommit, såsom DNA-tester för att bekräfta att inköpt köttråvara kommer från rätt djurslag.

4.11.2 Här förväntas företagen ha standardiserade metoder för att verifiera att man har en tillfredsställande rengöring. Nu bör detta, där så är nödvändigt, även inkludera DNA-tester för att förhindra korskontaminering mellan olika djurslag om dessa hanteras med gemensam utrustning.

I det skandinaviska kontoret har vi även beslutat att det alltid skall framgå av texten (scopet) på BRC-certifikatet om ett slakteri slaktar häst eller om en styckningsanläggning styckar häst, även om detta sker i mycket liten omfattning. På sådana anläggningar kommer vi att, vid våra BRC-revisioner, genomföra spårbarhetstester med utgångspunkt från hästkött för att säkerställa att detta kött hanteras enligt lagstiftning och god praxis.