Kiwa (Valiguard) godkända för SQMS och McD Slaughter & Deboning

Nu är Kiwa med i den exklusiva skara av certifieringsorgan som är godkända att göra revisioner enligt McDonald’s kvalitetsledningssystem SQMS (Global Supplier Quality Management System). Denna standard är en del av McDonald’s mycket ambitiösa livsmedelssäkerhetsarbete, och tillämpas på McDonald’s leverantörer av t.ex. burgare, panerad fisk och kyckling, pommes frites, färska grönsaker och sallader. Kiwas godkännande gäller även McDonald’s Slaughter & Deboning inkl. Animal Health and Welfare (AHW) för slakt och styckning av nötkreatur och gris, i Sverige, Norge och Danmark.

Att Kiwa upptas på listan över godkända certifieringsorgan är ett direkt resultat av förvärvet Valiguard AB:s 15-års långa erfarenhet av SQMS- och McD Slaughter & Deboning-revisioner, samt goda relationer med McDonald’s nordiska kvalitetsorganisation. Godkännandet ger Kiwa/Valiguard möjlighet att fortsätta erbjuda SQMS och Slaughter & Deboning inkl. AHW som enskilda och kombinerade revisioner och kan på sikt öppnar upp för nya marknader. Godkännandet säkerställer även att vi inte tappar befintliga kunder som vill ha SQMS/Slaughter & Deboning inkl. AHW som tillägg till sina nuvarande livsmedelssäkerhetsstandarder.  

– Vi är mycket glada och stolta över McDonalds godkännande och kan nu serva befintliga kunder under Kiwas varumärke säger Hans Lindahl Affärsområdeschef Certification Kiwa Sweden

Kiwa går samman med Valiguard

Förvärvet är en del av Kiwas tillväxtstrategi för att stärka positionen på den svenska marknaden.

Kiwa och Valiguard är två ledande organisationer som länge erbjudit certifiering inom livsmedelssäkerhet, ekologisk livsmedelshantering och produktion, ledningssystem och andra certifieringar på den svenska marknaden. Bolagen kommer tillsammans att öka sin kompetens och bli ett komplett certifieringsföretag.

 – Det här är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Hans Lindahl, VD för Kiwas certifieringsbolag. Det innebär att vi förstärker vår kompetens. Valiguard är oerhört kompetenta inom internationella livsmedelssäkerhetsstandarder och vi på Kiwa har bred kompetens inom nationella standarder inom samma kategori utöver vår ekologiska certifiering och certifiering av ledningssystem.

Kiwas kunderbjudande förstärks bland annat med flera internationella standarder såsom BRC, FSSC 22 000 samt IFS.

Avtalet omfattar hela Valiguards verksamhet. Bolaget kommer att fortsätta agera som en legal enhet där Valiguards VD Josefine Liew kommer att rapportera till Hans Lindahl och ingå i Kiwas ledningsgrupp för Certifiering.

Sammanslagningen är bra för båda Valiguards och Kiwas kunder och för hela marknaden i stort. Tillsammans kan vi erbjuda en spetskompetens längs hela kedjan: från jord till bord, säger Josefine Liew, VD, Valiguard AB.

Tillsammans kommer teamen från Kiwa och Valiguard att kunna erbjuda fler standarder än var och en för sig och blir ett bra komplement till varandra.

För mer information kontakta:

Hans Lindahl, VD, Kiwa, Tel +46 733 89 43 44

Josefine Liew, VD Valiguard, Tel +46 70 232 69 06

Presskontakt:

Stina Möllstam, kommunikatör Kiwa,

Tel. +46 104 79 31 23

Om Kiwa:

Kiwa skapar säkerhet för industri och samhälle. Vi är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi 8000 medarbetare som arbetar på något av våra 25 lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa i Sverige är en del av den globala Kiwa-koncernen som har verksamhet i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar utveckling för våra kunder världen över.

Om Valiguard:

Valiguard AB har sedan starten för 20 år sedan erbjudit revisioner och certifieringar av livsmedelsföretag i samarbeten med multinationella certifieringsorgan. Företagets livsmedelssäkerhetsrevisorer har mångårig erfarenhet från kvalitetsledning/revisioner av livsmedelsindustrin, med fokus på förädlings- och distributionsleden. Samtliga revisorer är kvalificerade för internationellt erkända livsmedelssäkerhetsstandarder, och har hela Skandinavien som arbetsfält.  Genom hög kompetens såväl tekniskt som kommunikativt bidrar Valiguard till att kunden kontinuerligt höjer sin förmåga att producera säkra livsmedel av hög kvalitet, med bibehållen eller ökad konkurrenskraft.

Nyhetsbrev vintern 2019

(Valiguard 2019:5)

Året närmar sig sitt slut, och här kommer ett nyhetsbrev från oss på Valiguard. Vi vill i och med detta tacka för 2019 och önska er alla en riktigt God Jul och allt gott inför 2020!

BRC – Återkallelserapportering

BRC skärper nu kraven ytterligare på rapportering av återkallelser (d.v.s. när en produkt återkallas från konsumentled, innefattar i de flesta fall pressmeddelande och uppmaning till konsumenterna att lämna tillbaka eller slänga den felaktiga varan). Certifieringsorganen måste numera rapportera återkallelser inom 24 timmar från att de har fått besked från anläggningen om att en återkallelse har gjorts, och slutrapportera incidenten inom 3 veckor. Det innebär certifierade företag måste skicka in grundorsaksanalys med korrigerande och förebyggande åtgärder inom 2 veckor, så att vi hinner utvärdera och begära in kompletteringar innan BRC:s tidsfrist går ut. Det innebär också att vi vill att ni både skickar in en första notifiering via e-post till foodsafety.sc@saiglobal.com och samtidigt meddelar via SMS till +46 70 232 6906 att ni har mailat in information om återkallelse.

BRC Food v. 8 – Ändrade revisionstider

Från 1 april 2020 ändras minimitiderna för en BRC Food-revision. De flesta anläggningar får en ökning av revisionstiden med 2-4 timmar eller mer, beroende på vilka hygienzoner anläggningen har enligt BRC:s definitioner: tiden ökas med 2 timmar per zon om man har high risk, high care eller ambient high care areas. Tid tillkommer om traded goods ska ingå i certifieringen, liksom om en eller frivilliga moduler ska revideras. Tiden ska ökas ytterligare om många avvikelser noterades vid föregående revision. BRC fastställer även att en revisionsdag får vara max 10 timmar exklusive lunch, samt att man kan dra av ca 2 timmars revisionstid om en separat huvudkontorsrevision har genomförts. Revisionstiden kan kortas för de allra minsta anläggningarna, med mindre en 5 anställda på huvudskiftet, en enkel process (typ packning av hela ägg, frukter eller grönsaker) och som är max 5 000 m2. Vår bedömning är att ytterst få anläggningar i vår kundkrets uppfyller dessa kriterier. 

FSSC 22000 v. 5

FSSC 220000 v. 5 träder i kraft vid årsskiftet. Denna version av FSSC har ISO 22000:2018 som grund, vilket är den stora förändringen. Om inte annat överenskommits på förhand, sker uppgraderingsrevisionen anmäld under 2020 (surveillance eller recertification). 

BRC Pack v 6 

BRC Pack träder i kraft 1 februari 2020. I och med den nya versionen av standarden skärps kraven på byte av revisorer. Detta måste ske efter tre revisioner i följd, istället för efter fem revisioner. BRC har även publicerat ett Technical Briefing Document, P610, som finns på BRC participate. I detta finns ett viktigt appendix, med vilka krav som är nya i version 6, och kräver extra uppmärksamhet och arbete för anläggningar som i dagsläget bara har ”basic hygiene level”. 

IFS Food

Vi håller på att utbilda ytterligare en revisor för IFS Food, då Torbjörn Holmberg nu har gått i pension från reviderandet. Förhoppningsvis blir hon godkänd under första halvåret 2020.

Information om EU-ekologiskt 

Från myndigheternas kalibreringsmöte tar vi med oss följande:

 • Artikel 31.1 i EG 889/2008 anger att det ska finnas följedokument som har spårbarhet till det kontrollorgan som verksamheten står under kontroll hos. När det gäller lager, grossister och butiker som hanterar varor som någon annan tillverkat, ska kod för certifieringsorgan som kontrollerar lagret/grossisten/butiken (vilket innebär leverantörens kontrollorgan om lagret inte har någon egen certifiering eller äger produkterna) tydligt framgå antingen av pallmärkning eller följesedel. Hur saken hanteras när det är olika kontrollorgan som ansvarar för olika produkter på samma pall, förtäljer inte historien, men vi utgår från att det då krävs en detaljerad följesedel med information om kontrollorgan vid varje enskild vara.
 • Får man vid råvarubrist använda emballage som anger att en ingrediens är ekologisk, fast denna ingrediens inte längre finns i produkten utan har ersatts av en annan ekologisk ingrediens? Enligt EG 834/2008 Art. 23.4 ska alla ekologiska ingredienser markeras i ingrediensförteckningen, men det står inget om ”extra” ingredienser som inte finns med. Detta är en redlighetsfråga anser vi, och lämnar därför diskussionen till behörig myndighet, vilket i de flesta fall antingen är kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande, eller livsmedelsverket.  

Diskuterats har även användningen av Traces vid import av ekologiska varor från tredje land. Kontrollintygen på papper kommer att finnas kvar ytterligare en tid i väntan på elektronisk signering, och på Valiguard kommer vi att skriva in en giltighetsperiod på certifikaten när vi validerar nya kunder i systemet. Detta för att inte riskera att kunder vars certifikat har löpt ut, fortfarande är registrerade som ekologiskt certifierade för import. 

…och KRAV

KRAV har publicerat version 2 av reglerna för 2019-2020. Den stora skillnaden är att kapitel 18, om regler för certifieringsorgan nu finns med i regelboken. Även regel 9.1.2 är ändrad: För att KRAV-märka produkter ska 90% eller mer av ingredienserna vara KRAV-certifierade förutsatt att produkterna innehåller minst 95 vikt-% ekologiska ingredienser (även regel 16.9.2 påverkas, liksom 20.1.3). Vid brist på KRAV-certifierad och EU-ekologisk råvara får det ingå max 5 vikt-% konventionella råvaror om du kan visa att det inte går att få tag på KRAV- eller EU-ekologisk råvara (och har dispens från myndigheterna för användningen) enligt regel 9.1.4. För import träder en del regler om förpackningar i kraft 1 januari 2020 (regel 16.6.3-5; 16.6.8-9).

Personalförändringar och nya revisorer

Om du är sugen på en ny utmaning, har jobbat många år med kvalitetsledning inom flera typer av livsmedelsindustriföretag och gillar att resa, är du välkommen med en sponatansökan. Särskilt intressant är du om du redan idag arbetar som livmedelssäkerhetsrevisor inom GFSI-godkända system. Vi letar både efter anställda och underleverantörer i hela Skandinavien och kommer under december inleda rekryteringen av ytterligare en heltidsanställd revisor för framför allt BRC.

Nyhetsbrev april 2019

(Valiguard 2019:2) BRC service fee (admin fee) ändras 1 augusti Så har BRC återigen meddelat att de ändrar sin så kallade ”service fee”, från £450 till £500. Ändringen gäller från 1 augusti 2019, och vi måste således justera våra certifieringsavgifter med motsvarande belopp. FSSC 22000 v. 5 Vi väntar med spänning på senaste nytt vad … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev april 2019”

(Valiguard 2019:2)

BRC service fee (admin fee) ändras 1 augusti

Så har BRC återigen meddelat att de ändrar sin så kallade ”service fee”, från £450 till £500. Ändringen gäller från 1 augusti 2019, och vi måste således justera våra certifieringsavgifter med motsvarande belopp.

FSSC 22000 v. 5

Vi väntar med spänning på senaste nytt vad gäller FSSC version 5, som enligt tidigare information ska publiceras i maj 2019. 

BRC Pack v. 6

BRC har publicerat en tidsplan för BRC Pack version 6, som är planerad att börja gälla 1 februari 2020. Planen är att publicera den nya versionen i augusti 2019, och då även påbörja utbildning av revisorer och utbildare.

IFS Food v. 7

En ny version av IFS-standarden är på gång, med planerat införande från 2021. De huvudsakliga målen vid utvecklingen av den sjunde versionen av standarden har varit att (i) se till att alla krav är anpassade för hur industrin ser ut idag; (ii) lägga mer fokus på produkt-/processrelaterad revisionsmetodik så att mer av revisionstiden tillbringas i produktionen. Istället begränsas dokumentgenomgången till att bara omfatta det nödvändigaste; (iii) förtydliga beskrivningarna av kraven på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Just nu pågår en konsultationsrunda, där IFS samlar in synpunkter på standarden. Testrevisioner genomförs under kvartal 3 i år, och därefter publiceras en remissversion av standarden under 30 dagar på IFS hemsida (kvartal 4, 2019). Alla som är intresserade är välkomna att komma med synpunkter! Slutversionen av standarden publiceras sedan under våren 2020, och ikraftträdande sker 9 månader efter publikationsdatum. 

Information om EU-ekologiskt 

Från myndigheternas kalibreringsmöte i mars 2019 tar vi med oss följande:

 • Om en ”aktör” påträffar otillåtna pesticider vid analys av ekologiska produkter ska aktörens certifieringsorgan ALLTID kontaktas och starta en utredning (tillsammans med aktören). 
 • Ny EU-ekologisk förordning träder i kraft 1 januari 2021. Färre företag kommer att omfattas av undantag från kravet på certifiering. Certifikatens utformning kommer att förändras, dock ännu inte klart hur de ska se ut. Uppgifter om certifierade aktörer med giltiga certifikat kommer att publiceras av myndigheterna, och alltså inte längre finnas offentligt (t.ex. på hemsidor) hos respektive certifieringsorgan. Mycket är fortfarande oklart och genomförandeförordningar förhandlas fortfarande på EU-nivå. 
 • Som tidigare meddelats ska internetbutiker vara certifierade om de säljer ekologiska produkter. Detta gäller även fysiska butiker med onlineförsäljning – och då måste HELA butiken certifieras, inte bara den del som står för onlineförsäljningen. 
 • Jäst och jästextrakt ska räknas som ingrediens av jordbruksursprung och ska vara ekologisk, annars ska man ha dispens för användningen. Livsmedelsverket har hittills inte beviljat några dispenser, och anser det inte vara skäl nog att jäskraft och förpackningsstorlek är dåligt anpassade till industrins krav. Från Valiguards sida vill vi förtydliga att man INTE kan använda konventionell jäst UTAN dispens, även om jästen utgår mindre än 5% av vikten av ingredienser av jordbruksursprung, samt att det som står om jäst i Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion och andra branschriktlinjer INTE är korrekt. Riktlinjerna granskades i samband med dess publicering, men ändringar i tolkningar och tillämpningar har gjorts sedan dess. 
 • Vi diskuterade även gränskontrollen vid import av ekologiska produkter, samt provtagning och analys av bekämpningsmedel i ekologiska livsmedel. Brexit berördes, men eftersom varken vi eller britterna själva vet hur det blir, har vi ingen riktig koll på läget i nuläget. 

De nationella riktlinjerna för ekologisk produktion är under omarbetning. En första version har nyligen skickats på remiss, dock med kort svarstid. KRAV är projektledare för de nationella riktlinjerna denna gång, och har i arbetsgruppen representanter från flera branscher, samt certifieringsorganen. Planen är att publicera riktlinjerna i slutet av 2019, och sedan uppdatera dem under 2021 för att stämma överens med den nya ekologiska förordningen EU 848/2018, som träder i kraft 1 januari 2021. Mer information om projektet finns här.

…och KRAV

Även på KRAV har det varit kalibreringsmöten. De enda punkterna som vi finner intressanta är att:

 • Det är tillåtet att använda feromoner med syfte att begränsa fortplantningen av skadeinsekter i lagerutrymmen och produktionslokaler där KRAV-certifierade produkter hanteras (trots att denna metod inte räknas upp i regel 3.4.4).
 • De som inte har rapporterat in försäljningsvärde för föregående år till KRAV den 3:e juni kommer att få en avvikelse mot regelpunkt 2.7.5, och rapporteras inte försäljningsvärdet inom 28 dagar från att avvikelsen skrivits, dras certifikatet in inom 7 dagar i enlighet med regel 2.5.11. 

I övrigt var det tunnsått med kalibreringspunkter.

Personalförändringar och nya revisorer

Tyvärr kommer en av våra mest uppskattade revisorer, Hardy Christensen, att avsluta sitt arbete hos oss i maj 2019. Vi tycker förstås att detta är mycket tråkigt, och önskar Hardy lycka till med sina nya utmaningar på hemmaplan i Danmark.

Efterfrågan på våra certifieringstjänster är fortsatt stor. Just nu har vi en tjänst som livsmedelssäkerhetsrevisor utlyst – med ansökningsperiod till 1 maj 2019. Annonsen hittar du här.

Vi letar även efter underleverantörer i hela Skandinavien, men eventuellt även anställda, beroende på profil och erfarenhet.

Nyhetsbrev januari 2019

(Valiguard 2019:1) BRC Food v. 8 BRC Food v. 8 träder som bekant i kraft 1 februari 2019. BRC har publicerat en FAQ med de vanligast förekommande frågorna. Du hittar den här. Även de frivilliga modulerna för BRC Food har ändrats som ett resultat av uppgraderingen till version 8. Den största förändringen är att AVM … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev januari 2019”

(Valiguard 2019:1)

BRC Food v. 8

BRC Food v. 8 träder som bekant i kraft 1 februari 2019. BRC har publicerat en FAQ med de vanligast förekommande frågorna. Du hittar den här.

Även de frivilliga modulerna för BRC Food har ändrats som ett resultat av uppgraderingen till version 8. Den största förändringen är att AVM 9 – Food for Animal Feed, kommer att försvinna. AVM 11 – Meat Supply Change Assurance har uppdaterats och innehåller även de position statements som publicerades för version 7. De uppgraderade modulerna finns på BRC Participate och BRC Bookshop.

FSSC 22000 v. 5

Vad gäller uppgraderingen av FSSC 22000 till v. 5 av standarden har vi följande information att delge: 

 • Fram till och med 1 december 2019 sker revisionerna mot v. 4.1 av standarden, därefter sker revisionerna mot v. 5, som förväntas publiceras i maj 2019.
 • Uppgraderingsrevisioner genomförs 1 januari-31 december 2010 mot FSSC v. 5 som då inkluderar ISO 22000:2018 samt ytterligare ändringar som är resultatet av en GFSI-översyn. 
 • Uppgraderingsrevisionerna görs inom ramarna för de planerade surveillance- och recertification revisionerna 2020, och KAN göras oanmälda om det på förhand avtalats (vi vet inte vad som gäller för de anläggningar som ska ha oanmäld FSSC-revision enligt revisionscykeln – där den andra surveillancerevisionen ska vara oanmäld; vi räknar med att uppgraderingsrevisionen i dessa fall också måste göras oanmäld). 
 • Inget tidstillägg krävs för uppgraderingen för FSSC men om uppgraderingen av ISO-delen sker vid en surveillance-revision krävs tidstillägg för det (normalt sett 4 timmar).

Några andra nyheter som började gälla redan 1 januari 2019 (hela listan finns här:)

 • Som tidigare ska åtgärdsplan för avvikelser skickas in inom 5 dagar från revisionen, men nytt är att mindre avvikelser måste stängas inom 90 dagar; bevis och beskrivning av utförda korrigerande åtgärder ska rapporteras och godkännas av revisorn
 • Ska finnas en process/rutin för frisläppande av produkter
 • Rutinen för hantering av incidenter ska testas
 • Krav på spårbarhet för unik identifikation av färdiga produkter
 • Nya krav för anskaffning av djur, inspektion och slakt

BRC Storage & Distribution

Det position statement, SD308, som publicerades i september 2018 och som nämndes i förra nyhetsbrevet, träder nu i kraft från och med 1 februari 2019 (du hittar den här).

Krav på sårbarhetsanalys införs för alla företag, inte bara som tidigare för de med Wholesale modulen. Tillägget har införts efter GFSI:s benchmarking-krav på BRC S&D och visar GFSI:s fokus på risker för utbyte och förfalskning i försörjningskedjan. Inte desto mindre är det ett svårt krav, både för certifierade företag och för oss som certifieringsbolag. Det ställs krav på system för och utförd sårbarhetsanalys, samtidigt som BRC inte verkar förvänta sig någon större utkomst av analysen, då lagerverksamheter mest hanterar förpackade produkter och har liten möjlighet att påverka vilka varor man hanterar. Vårt tips är att läsa BRCs tolkning noga, den är ovanligt lång för detta tilläggskrav. 

BRC Pack v. 6

BRC har publicerat en tidsplan för BRC Pack version 6, som är planerad att börja gälla 1 februari 2020. Planen är att publicera den nya versionen i augusti 2019, och då även påbörja utbildning av revisorer och utbildare.

BRC Agents & Brokers

BRC har förtydligat hur scopen ska skrivas för BRC Agents & Brokers, då det vid en GFSI-revision påträffades scope som antydde att det certifierade företaget sysslade med förädling snarare än handel. Dokumentet AB2017 Gudiance on Completion of the Agents & Brokers Issue 2 Audit Report och finns på MyBRC.

Information om EU-ekologiskt 

För er som använder LECITIN i tillverkningen av ekologiska produkter, påminner vi om att allt lecitin måste vara ekologiskt från och med 1 januari 2019 enligt bilaga VIII till EG 889/2008. 

Det har även kommit en tolkning från EU-kommissionen som medger användning av laktasenzym i ekologiska ”laktosfria” mjölkalternativ. 

…och KRAV

För närvarande kan varken vi eller några andra certifieringsorgan utfärda några KRAV-certifikat då Swedac ännu inte har beviljat ackreditering för KRAV:s regler 2019-2020, då de ännu inte har gått igenom ett av regelområdena. Vi hoppas på att problemen snart ska vara lösta. För kunder som är i akut behov av KRAV-certifikat och uppfyller regelverket, skriver vi intyg om att revision har genomförts, underlagen granskats, och certifiering kommer att beviljas så snart ackrediteringen är på plats.  

Personalförändringar och nya revisorer

Tyvärr kommer en av våra mest uppskattade revisorer, Hardy Christensen, att avsluta sitt arbete hos oss i maj 2019. Vi tycker förstås att detta är mycket tråkigt, och önskar Hardy lycka till med sina nya utmaningar på hemmaplan i Danmark.

Efterfrågan på våra certifieringstjänster är fortsatt stor. Om du redan är utbildad livsmedelssäkerhetsrevisor, eller om du har bred erfarenhet av livsmedelskedjan, kanske allra helst av slakt och hantering av rött kött och vill börja arbeta som revisor hos oss, ta kontakt med oss! Vi letar framför allt efter underleverantörer i hela Skandinavien, men eventuellt även anställda, beroende på profil och erfarenhet.

Nyhetsbrev december 2018

(Valiguard 2018:4) Tiden flyger iväg och det har blivit dags för årets sista nyhetsbrev. Samtidigt vill vi tacka för 2018 och önska alla våra läsare en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! BRC Food v. 8 Med stormsteg närmar sig ikraftträdandet av BRC Food v. 8. Våra revisorer utbildas i de nya kraven … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev december 2018”

(Valiguard 2018:4)

Tiden flyger iväg och det har blivit dags för årets sista nyhetsbrev. Samtidigt vill vi tacka för 2018 och önska alla våra läsare en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

BRC Food v. 8

Med stormsteg närmar sig ikraftträdandet av BRC Food v. 8. Våra revisorer utbildas i de nya kraven i mitten av december, och från 1 februari 2019 är det revisioner mot v. 8 som gäller. Tyvärr kommer inte standarden att översättas till något av de skandinaviska språken denna gång, vilket vi beklagar, samtidigt som det är bra att det inte släpps en dåligt översatt version som går att tolka på andra sätt än den engelska ursprungsversionen (vilket var fallet med översättningen av v. 7).

BRC SD position statement SD308

Efter benchmarking av BRC SD v. 3 mot GFSI har det varit nödvändigt att införa ett nytt krav. Du hittar hela texten här samt på BRC Participate och My BRC. I korthet gäller att det certifierade företaget ska genomföra en sårbarhetsanalys som belyser risken för att produkter byts ut eller förändras. Analysen ska utmynna i en dokumenterad plan, som innehåller detaljerade beskrivningar av hur man förebygger och förhindrar att de risker som identifierats blir verklighet. Planen ska ses över årligen.

BRC Pack v. 6

En konsultationsrunda av ett utkast till regler för BRC Pack v. 6 pågår fram till mitten av december. Sedan följer ett arbete med att utarbeta den slutliga versionen av standarden, med målet att publicera den sommaren 2019. De första revisionerna mot BRC Pack v. 6 genomförs sedan från första kvartalet 2020.

BRC Agents & Brokers v. 2 – Position Statement AB211

För BRC Agents & Brokers har ett förtydligande gjorts om hur scope exclustions får förekomma (och inte). Detta finns att ladda ner i sin helhet här. Sammanfattningsvis anser inte BRC att scope exclusions ska förekomma inom Agents & Brokers, men det är tillåtet att exkludera hela ”kategorier” av produkter. Man kan t.ex. undanta förpackningsmaterial och inkludera livsmedel. Det går dock inte att undanta undergrupper av kategorier, såsom ha med frysta och kylda, men inte torra livsmedel, eller inkludera pappersförpackningar, men inte metall.

ISO/FSSC 22000

Ryktesvägen har vi hört att det diskuteras en ökning av revisionstiderna för ISO 22000, vilket även påverkar FSSC. Förändringen ligger dock minst ett år framåt i tiden, då ingenting är beslutat än.

Vad gäller FSSC tror vi att en ny version, som hänvisar till ISO 22000:2018 (den nya ISO 22000-versionen, se föregående nyhetsbrev), publiceras framåt sommaren 2019, för att sedan träda i kraft vid årsskiftet 2019/2020. Man får nog räkna med att uppgraderingen till denna v. 5 av standarden måste ske under 2020, så att alla FSSC-certifierade anläggningar har certifikat som inkluderar ISO 22000:2018 senast i juni 2021, som är ”slutdatum” för när alla ISO 22000-certifierade anläggningar måste ha certifikat mot till den nya versionen. Detta innebär i praktiken att alla ISO 22000-certifierade anläggningar måste ha sin övergångsrevision senast första kvartalet 2021.

EU-ekologiskt och KRAV

Från kalibreringsmöten för EU-ekologiskt och KRAV med myndigheterna respektive KRAV rapporterar vi följande:

 • Lecitin måste vara ekologiskt efter årsskiftet
 • Importerade produkter med EKO enbart i ingrediensförteckning måste registreras i Traces.
 • Alla anslutna aktörer ska ha årlig fysisk kontroll (men vad som gäller för aktörer med flera anläggningar på olika ställen framgår inte, d.v.s. det är otydligt om alla enheter måste besökas varje år)
 • Diverse frågor om onlineförsäljning – som enligt EU-kommissionen måste vara certifierad
 • Ska alltid framgå var jordbruksprodukterna kommer ifrån, oavsett om de packas inom eller utanför EU, och märkningen får inte vara vilseledande.
 • Syraaktiverad bentonit får inte användas (vid oljeframställning). Ren bentonit får användas, men inte HCl och H2SO4 enligt bilagorna till EG 889/2008, och då tolkar vi det som att syraaktiverad bentonit inte är OK.
 • Te och kaffe som ingredienser i sammansatta produkter (t.ex. chokladbollar med kaffe, iste): man ska se det som tillsatt vatten och te/kaffepulver, d.v.s. räkna bort vattnet när man beräknar att minst 95% av ingredienserna av jordbruksursprung är ekologiska.
 • Alla KRAV-aktörer måste ha årligt besök på plats, d.v.s. inte OK med distansrevisioner på företag utanför (och i) Sverige.

Vi påminner även om att KRAV:s regler ändras vid årsskiftet, till version 2019-2020, som alltså gäller i två år. Nästa version av KRAV:s regler kommer sedan inför 1 januari 2021, samtidigt som den nya EU-förordningen om ekologisk produktion träder ikraft.

Nya revisorer

Stort tack till alla som har tagit emot skuggrevisorer! Nu är vi snart i mål med de flesta i denna utbildningsomgång. Vi kommer även fortsättningsvis behöva utbilda nya revisorer samt utöka befintliga revisorers kompetens. Vi hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Personalförändringar

Ett stort tack vill vi även rikta till Trond Stokmo (Aquatiq A/S) som under flera år ingått i vårt revisorsteam för BRC. Trond genomförde sin sista revision för oss under hösten, och kommer i framtiden att fokusera på andra uppgifter inom Aquatiq A/S.

Besök gärna vår hemsida för en mer uttömmande presentation av våra medarbetare och underleverantörer.

Tack för att ni läste ända hit! Nu önskar vi er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT 2019!

Nyhetsbrev oktober 2018

Nedan ett nyhetsbrev av det kortare slaget – den främsta anledningen till utskicket är att få ut information om BRC Food v. 8 och ett seminarium om det, uppgraderingsläget för ISO 22000:2018 samt en påminnelse om vad som gäller för er som har surveillance nr. 2 (revisionen innan återcertifieringen) för FSSC 22000 under 2019. BRC … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev oktober 2018”

Nedan ett nyhetsbrev av det kortare slaget – den främsta anledningen till utskicket är att få ut information om BRC Food v. 8 och ett seminarium om det, uppgraderingsläget för ISO 22000:2018 samt en påminnelse om vad som gäller för er som har surveillance nr. 2 (revisionen innan återcertifieringen) för FSSC 22000 under 2019.

BRC Food v. 8 – seminarium 12 november i Stockholm, 13 november i Malmö

Som bekant har BRC Food v. 8 publicerats och träder i kraft 1 februari 2019. Certifieringsbolagens samarbetsorgan SWETIC ordnar med anledning av detta en workshop, där John Figgins från BRC medverkar. Seminariet anordnas i den 12 november kl. 9.30-15.00 i Stockholm och 13 november samma tid i Malmö. Kostnaden är 500 kr/person. Antalet platser är begränsat så anmäl dig snabbt! Länk till mer information och anmälan finns här.

ISO 22000 (gäller även FSSC)

Den nya versionen av ISO 22000 (ISO 22000:2018) publicerades 18 juni 2018. På sedvanligt ISO-manér ska alla ISO-certifierade anläggningar ha uppgraderats (=ha ett giltigt certifikat för denna standard) till den nya versionen senast tre år efter publiceringen, d.v.s. 18 juni 2021. Eftersom FSSC vilar på ISO-förordningen, gäller detta även FSSC-certifierade anläggningar. SAI Global har ännu inte någon ackreditering för ISO 22000:2018, men jobbar på att få, så vår förhoppning är att inom en snar framtid kunna erbjuda uppgraderingsrevisioner.

Som företag har man flera alternativ när det gäller uppgraderingsrevisionen:

 • Uppgradering i samband med omcertifiering.
 • Uppgradering i samband med surveillance-revision. Tidstillägg för detta blir ca 4 timmar.
 • En separat uppgraderingsrevision, som enbart täcker de nya kraven. Tar ca ½-1 dag.

Det är viktigt att meddela revisorn i god tid innan revisionen att ni önskar uppgradera standarden, så att rätt tid avsätts och rätt rapportversioner och checklistor fylls i.

FSSC 22000 oanmälda revisioner

I och med ikraftträdandet av FSSC 22000 v. 4.1 infördes ett krav på att en av de två surveillance-revisionerna ska göras helt oanmälda. SAI Global har bestämt att det är den andra surveillance-revisionen, d.v.s. den som görs året före omcertifieringen, som ska vara oanmäld. Revisionen genomförs när som helst inom en period om 60 dagar före det årliga revisionsdatumet (som är det datum då revisionen för uppgraderingen till v. 4.1 gjordes). Om revisionen 2018 (=uppgraderingsrevisionen) gjordes 30-31 mars, blir alltså den period den oanmälda revisionen kan göras 60 dagar innan 30 mars fram till och med 30 mars (ca 28 januari till 30 mars). Certifierade företag har möjlighet att välja bort ett antal dagar när det inte går att göra revision, t.ex. om det inte är någon produktion igång.

EU-ekologiskt och KRAV

KRAV:s regler för 2019 finns publicerade på KRAV:s hemsida. Vad gäller arbetet med att ta fram diverse dokument för den nya EU-förordningen om ekologisk produktion (EU 2018/848), pågår det för fullt, men än så länge har diskussionerna framför allt rört primärproduktionen. Förordningen träder i kraft 1 januari 2021, liksom tillämpningsförordningarna, som ännu ej är klara. Några nyheter i förordningen är att salt ska kunna märkas som ekologiskt, att man ska kunna sälja ”produkter under omställning” (d.v.s. under karenstiden vid övergång från konventionellt till ekologiskt) med sådan märkning, och att möjlighet till gruppcertifiering införs för vissa primärproducenter.

Vidare laddar vi inför kalibreringsmöten med myndigheterna och KRAV i november, och återkommer därefter med mer information vad gäller EU-ekologiskt och KRAV.

Nyhetsbrev augusti 2018

Nyhetsbrev augusti 2018 (Valiguard 2018:2) Då var det dags för ett nyhetsbrev från oss på Valiguard. Tyvärr går det lite långt mellan gångerna – vi hinner inte riktigt med just nu! Det blir även ett lååångt nyhetsbrev, standardägarna verkar förtjusta i att publicera nyheter just under sommaren. Nedan kan du läsa bland annat om GDPR, … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev augusti 2018”

Nyhetsbrev augusti 2018
(Valiguard 2018:2)

Då var det dags för ett nyhetsbrev från oss på Valiguard. Tyvärr går det lite långt mellan gångerna – vi hinner inte riktigt med just nu! Det blir även ett lååångt nyhetsbrev, standardägarna verkar förtjusta i att publicera nyheter just under sommaren. Nedan kan du läsa bland annat om GDPR, nya versioner av BRC, IFS, ISO 22000 som även påverkar FSSC.

GDPR

Som ni säkert redan känner till trädde EU:s nya dataskyddsförordning, allmänt känd som GDPR i kraft 25 maj 2018. Vi vill bara informera om att vi inte delar med oss av e-postadresser och andra data, annat än då standardägare/myndigheter kräver det. Den som inte längre vill ha våra nyhetsbrev kan enkelt avregistrera sig från kommande utskick genom att trycka här.

Rapporter och certifikat

På förekommen anledning vill vi förtydliga att vi ALLTID skickar ut rapporter och certifikat i pdf-format. Dock kan det bli en liten fördröjning från det att rapporten (och certifikatet) har laddats upp i standardägarnas databaser (t.ex. BRC Directory, IFS Database, FSSC Database) och ni eventuellt får en notifiering om det, tills vi hinner skicka ut det. Normalt tar det max en dag mellan uppladdning/utfärdande av certifikat tills ni nås av beskedet via mail från oss. Det är INTE meningen att ni själva ska behöva logga in på standardägarnas hemsidor för att ladda ner underlagen.

BRC allmänt

Från BRC Delivery Partners Bulletin July 2018, saxar vi följande:

 • Alla certifierade anläggningar får nu ta del av BRC:s tekniska information på BRC Participate. Till följd av detta höjs certifieringsavgiften från 1 augusti till £450 exklusive frivilliga moduler. Certifierade anläggningar får även möjlighet att anmäla sig till BRC Professional.
 • BRC Directory kommer att uppdateras senare i år, så att innehåll och rapporter kan delas genom hela leverantörskedjan. Mer information kommer.

BRC Food v. 8

BRC Food v. 8 publiceras i augusti och de första revisionerna enligt standardens krav sker i februari 2019. Det har på annan plats annonserats att version 8 träder i kraft 1 januari 2019, men det stämmer alltså inte, utan det är 1 februari som gäller. Flera organisationer erbjuder kurser i BRC Food v. 8. Även vi jobbar på att få ihop ett seminarium/workshop tillsammans med andra certifieringsbolag genom samarbetsorganet Swetic, förhoppningsvis under medverkan av BRC. Vi återkommer med mer information i nästa nyhetsbrev.

Den nya standarden, med interpretation guidelines och information om vilka krav som är ändrade, finns på BRC Participate. Några certifieringstekniska nyheter:

 • Oanmäld revision alternativ 2 (Unannounced Option 2), där man har en oanmäld revision av produktionen och en anmäld för dokumentationen, tas bort i version 8.

BRC Packaging v. 6

Ny version av BRC Pack är under utveckling. Tidsplanen är relativt tight, och redan i januari/februari 2019 ska det första utkastet vara klart. Standarden publiceras sedan i augusti 2019, och börjar gälla från 1 februari 2020.

BRC Position Statements

BRC publicerar löpande sina Position Statements, som är en form av förklaring till hur standarden ska tolkas och nya krav implementeras i de fall de inte gäller direkt när standarden träder i kraft. Du hittar dem på BRC:s hemsida; gå till BRC Global Standards i huvudmenyn och välj standard. Position Statements finns under Help & Guidance.

Det finns t.ex. ett Position Statement för BRC Food v. 7, AVM 11 – Meat supply chain; VM1103.

För BRC Storage & Distribution v. 3 påminner BRC om de Position Statement för clause 2.7, 4.2.1 och 5.2.1 som träder i kraft 29 juli 2018. Ytterligare ett Position Statement om sårbarhetsanalys för logistikföretag är på gång som ett resultat av benchmarkingen av standarden mot GFSI.

Även för BRC Agents & Brokers v. 2 finns Position Statements. Detta behandlar scope exclusions, och när sådana tillåts.

Tilläggsmodul för FSMA, export till USA (BRC, FSSC)

För BRC Food finns version 2 av AVM för FSMA nu att ladda ner från BRC Bookshop, och kommer snart att finnas tillgänglig på BRC Participate. Modulen träder i kraft redan 1 augusti 2018, och det finns ett webinar som förklarar kraven.

Även för BRC Agents & Brokers har en frivillig modul för FSMA utvecklats. Den finns att ladda ner från BRC Bookshop, BRC Participate, och ett webinar finns på BRC Educate.

FSSC har också tagit fram en tilläggsmodul för FSMA. Den är frivillig och finns att ladda ner från deras hemsida. Mer info här.

ISO/FSSC 22000

Nu finns den nya versionen av ISO 22000 publicerad (ISO 22000:2018). Vi vet ännu inte när revisioner mot denna version ska vara genomförda för samtliga anläggningar certifierade enligt ISO 22000:2005 (inklusive FSSC 22000 v. 3 och v. 4.1 eftersom FSSC grundar sig på ISO 22000), och heller inte hur FSSC tänker sig övergången. Normalt för ISO-standarder är annars att ha en övergångsperiod på 3 år från det att standarden publiceras. Vi återkommer med mer information så snart vi har rett ut vad som gäller!

FSSC har tagit fram en GAP-analys av vilka ändringar anläggningar måste genomföra för att uppfylla kraven i den nya ISO 22000. Du hittar en sammanfattning på engelska med länk till GAP-dokumentet här.

IFS Food

IFS publicerade en ny doktrin i mars 2018 för att förtydliga några nyheter i systemet. Dessa berör framför allt ”frilansande” revisorer, och krav för multi-site certifieringar. Doktrinen uppdaterades sedan i juni, och den som gäller finns att ladda ner här. IFS har även publicerat en guideline om matfusk, som är väl värd att kasta ett öga på även för anläggningar som INTE är IFS-certifierade. Den finns att ladda ner här. Vi påminner också om att från 1 juli 2018 är det version 6.1 av standarden som gäller.

EU-ekologiskt och KRAV

Valiguards allmänna villkor för certifiering har reviderats något (framför allt språkligt) och översatts till engelska. Den nya versionen hittar du på vår hemsida.

KRAV har publicerat en ny version av sina regler, som gäller från 1 januari 2019. Du hittar dem här och de gäller i två år. Det är inte så mycket som är nytt för dem som importerar, förädlar eller slaktar enligt KRAV:s regler, men det KRAV själva lyfter fram är att gränsvärdet för oavsiktlig inblandning av GMO numera stämmer överens med EU:s nivå på 0.9%.

Personalförändringar och nya revisorer

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev har det skett några förändringar i personalsammansättningen hos oss:

Josefine (VD) fick en bebis 30 december 2018 och jobbar därför lite mindre nu. I princip omöjlig att nå på telefon men svarar på mail.

Torbjörn Holmberg arbetar numera som underleverantör och försöker mellan sina uppdrag vara pensionär.

Jessica Eriksson (tekniskt ansvarig för GFSI) är ”tekniskt ansvarig” (för de krav som anläggningarna måste följa, tolkningar, kalibreringar) på vårt kontor för GFSI-system (BRC, FSSC 22000), med stöd av Henrik Wallin när det gäller torra produkter.

Cecilia Lindh är certifieringsansvarig för EKO-KRAV, kontaktperson mot Swedac och myndigheter samt administrerar utskick av certifikat till godkända företag. Hon är även godkänd revisor för ISO 14001 och EKO-KRAV, och kommer under 2018 att utöka sin kompetens även mot BRC.

Helena Kronberg är numera godkänd revisor för BRC, ISO/FSSC 22000 och EKO-KRAV.

Evelina Österblad som gör restaurangrevisorer på uppdrag av SAI Global är föräldraledig och ersätts av Dilay Üyücü som är underleverantör med bas i Danmark.

Vi fortsätter även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Nyhetsbrev mars 2018

Nyhetsbrev mars 2018 (Valiguard 2018:1) Lagom till påsk är det dags för årets första nyhetsbrev från Valiguard AB, som denna gång framför allt handlar om administrativa saker och ekologiskt. Byte av bokföringsfirma – uppdatera fakturainformation Vid årsskiftet 2017/2018 bytte vi bokföringsfirma, och även faktureringssystem. Tyvärr har övergången inte varit helt problemfri, och vi har upptäckt … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev mars 2018”

Nyhetsbrev mars 2018
(Valiguard 2018:1)

Lagom till påsk är det dags för årets första nyhetsbrev från Valiguard AB, som denna gång framför allt handlar om administrativa saker och ekologiskt.

Byte av bokföringsfirma – uppdatera fakturainformation

Vid årsskiftet 2017/2018 bytte vi bokföringsfirma, och även faktureringssystem. Tyvärr har övergången inte varit helt problemfri, och vi har upptäckt att den faktureringsinformation den gamla bokföringsfirman lämnade över, var ofullständig. Därför kommer vi vid revisionerna att be er om nya uppgifter för fakturor. Vi skickar gärna fakturor som pdf via e-post om er verksamhet tillåter det, som ett led i att minska papperspost och därmed vår miljöpåverkan.

Ökning av BRC Admin fee 1 augusti 2018

BRC har aviserat att de återigen höjer sina administrativa avgifter. De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 augusti 2018. Den stora skillnaden jämfört med tidigare, är att den årliga avgiften nu inkluderar både BRC Participate och BRC Global Standard Professional. Dessutom ska BRC Directory uppdateras till att täcka in mer än bara BRC-revisioner. BRC har utlovat mer information längre fram. Grundpaketet kommer nu att kosta £450 per år (jämfört med £300 nu), och alla frivilliga moduler £100 per år, utom Food Safety Culture Excellence som kostar £500 ovanpå grundpaketet. Som en följd av denna prishöjning, måste även våra administrativa avgifter justeras.

BRC Food v. 8

BRC rapporterar att de håller tidsplanen för publicering av BRC Food v. 8. Denna publiceras i augusti och de första revisionerna enligt standardens krav sker i februari 2018.

BRC Storage & Distribution – position statement om food defence

Den 29 januari 2018 publicerade BRC ett position statement för BRC Storage & Distribution (SD307: Food defence/Site security stetement). Detta ska tillämpas senast från och med 29 juli 2018. En punkt har lagts till under standardens klausul 2.7: att risken för avsiktlig kontaminering (med syfte att skada) ska värderas i företagets HACCP faroanalys. Om företaget har gjort en separat riskbedömning för Food defence, och tagit med risken för avsiktlig kontaminering, så är det tillräckligt för att kravet ska anses vara uppfyllt. Gällande tolkningen av klausul 4.2.1 och 5.2.1 har man lagt till att man utöver kravet på värdering av säkerhetsrisker ska identifiera och implementera förebyggande åtgärder inom de områden där man har bedömt att det finns risker. Hela dokumentet (på engelska) finns här.

Information om EU-ekologiskt 

I slutet av 2018 kom EU med en ny tolkning av vilken typ av verksamhet som kräver ekologisk certifiering. Således var det nödvändigt även för Sverige att ändra sin tolkning. Certifieringsorganen har ännu inte fått klarhet i exakt vad de nya reglerna innebär, men det lutar åt att det nu är fler typer av verksamhet som behöver stå under kontroll nu jämfört med tidigare (t.ex. Internetbutiker som tidigare inte behövde stå under kontroll). Generellt utgår vi ifrån att den som äger och säljer ekologiska produkter vidare, ska vara certifierad mot EU:s ekologiska förordningar, och att ett fysiskt besök (revision) på plats hos ”aktören” alltid krävs om aktören förädlar eller importerar ekologiska produkter.

På EU-nivå diskuteras för närvarande hur och när man bäst ska ta fram de nya akterna till ny EU-gemensam ekoförordning som klubbades i november. Befintlig Bilaga IX (över växter som inte behöver vara ekologiska) är under översyn, och kommissionen har ambitionen att hålla listan så kort som möjligt. Flera ingredienser föreslås tas bort eftersom de finns som ekologiska (t.ex. hallon, krusbär, röda vinbär, ekollon) medan bland annat Sverige har förslag på nya ingredienser som borde föras in. Ett sådant är humle, som är svårt att få tag på i tillräcklig mängd och kvalitet, men de signaler vi får, är att kommissionen anser att sådant ska lösas med tidsbegränsade tillstånd. I den nya förordningen kommer sådana tillstånd dock bara kunna utfärdas under en än mer begränsad tid än idag. Man diskuterar även huruvida barnmat skulle kunna berikas med vitaminer och mineraler, något som inte är tillåtet idag. Frågan ska tas upp igen vid nästa möte på EU-nivå.  EU:s expertgrupp för ekologisk produktion (EGTOP) håller på att se över Bilaga VIIIa till EG 889/2008 (godkända tillsatser i ekologiska produkter). Återstår att se om någon av de 14 tillsatser som behandlats i denna omgång kommer med. Vidare finns en del tekniska problem och frågeställningar vad gäller elektroniska kontrollintyg i TRACES vid import från tredje land, men den listan blir för lång för att redogöra för här. EU har även kommit med en tolkning av hur många koder för certifieringsorgan som får finnas på en och samma förpackning efter en fråga från bland annat Sverige. Det är obligatoriskt att använda koden för det kontrollorgan som kontrollerat det sista beredningssteget (den som har satt förpackningen på produkten), medan kod för kontrollorgan som kontrollerat tidigare beredningssteg också får finnas på förpackningen, så länge det är tydligt att dessa INTE har kontrollerat det sista steget.

…och KRAV

Nya KRAV-regler trädde i kraft 1 januari 2018, och vi har därför uppgraderat vår ackreditering hos Swedac till att täcka in de nya reglerna. Se KRAV:s hemsida för mer information och aktuell version av regelverket. Vid kalibreringsmötet i mitten av mars diskuterades särskilt:

 • KRAV regel 3.3.6 om förbud mot teknologiskt framställda nanomaterial, som framför allt används i förpackningsmaterial för att förbättra mekaniska egenskaper (förstärka barriäreffekter), öka UV-skyddet, reducera materialtjocklek/materialåtgång. Exempel är nanoskikt på förpackningar för chips, konfektyr, bageri, nanopartiklar av kisel för att påverka genomsläpplighet av olika gaser, titandioxid för att skydda mot UV-ljus, nanobelagd inneryta i PET-flaskor, nanosensorer som känner av produktförsämringar, biocider m.m.
 • Förtydligande om att vid gödselförorenade djur är det till LANTBRUKARENS certifieringsorgan slakteriet ska anmäla bristen, inte till det egna certifieringsorganet (KRAV regel 10.2.7).
 • Definitioner av legoslakt och återtag, och hur slakteriet ska redovisa försäljningsvärdet (återtag – som värdet av slaktkostnaden; legoslakt – hel-,halv- eller kvartsfallsslakt med försäljningsvärde 0, man måste även ange slutförädlare i Mitt KRAV).

Personalförändringar och nya revisorer

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev har det skett några förändringar i personalsammansättningen hos oss:

Josefine (VD) fick en bebis 30 december 2018 och jobbar därför lite mindre nu. I princip omöjlig att nå på telefon men svarar på mail.

Torbjörn Holmberg arbetar numera som underleverantör och försöker mellan sina uppdrag vara pensionär.

Jessica Eriksson (tekniskt ansvarig för GFSI) är ”tekniskt ansvarig” (för de krav som anläggningarna måste följa, tolkningar, kalibreringar) på vårt kontor för GFSI-system (BRC, FSSC 22000), med stöd av Henrik Wallin när det gäller torra produkter.

Cecilia Lindh är certifieringsansvarig för EKO-KRAV, kontaktperson mot Swedac och myndigheter samt administrerar utskick av certifikat till godkända företag. Hon är även godkänd revisor för ISO 14001 och EKO-KRAV, och kommer under 2018 att utöka sin kompetens även mot BRC.

Helena Kronberg är numera godkänd revisor för BRC, ISO/FSSC 22000 och EKO-KRAV.

Evelina Österblad som gör restaurangrevisorer på uppdrag av SAI Global är föräldraledig och ersätts av Dilay Üyücü som är underleverantör med bas i Danmark.

Vi fortsätter även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här.

Slutligen vill vi önska er alla en GLAD PÅSK!

Nyhetsbrev december 2017 🎅

(Valiguard 2017:6) SAI Global får högsta betyg av BRC: 5 star rating ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ I början av november nåddes vi av det mycket glädjande beskedet att SAI Global har uppnått det högsta betyget ett certifieringsorgan kan få, 5 stjärnor, av BRC. Bakom detta ligger hårt arbete, framför allt av våra kollegor i … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev december 2017 🎅”

(Valiguard 2017:6)

SAI Global får högsta betyg av BRC: 5 star rating ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

I början av november nåddes vi av det mycket glädjande beskedet att SAI Global har uppnått det högsta betyget ett certifieringsorgan kan få, 5 stjärnor, av BRC. Bakom detta ligger hårt arbete, framför allt av våra kollegor i England och Australien, som nu alltså har gett utdelning.

BRC Food v. 8 – tidsplan och nyheter

I mitten av november presenterades återigen tidsplanen för BRC Food version 8, som just nu är utsänd på remiss. Standarden publiceras i augusti 2018, revisorerna utbildas från oktober 2018, och i februari 2019 träder den nya versionen av standarden i kraft. Några ”nyheter” har läckt ut; bland annat om fortsatt fokus på säkra produkter, förtydliganden om produktmärkning (korrekt märkning, då felmärkning är en mycket vanlig orsak till återkallelser), ”outsourcad” tillverkning och förpackning, övervakning av produktionsmiljön, och förstås att standarden ska uppfylla de krav som ställs på GFSI-godkända system. Inga större förändringar kommer att göras vad avser hygienzoner, förutom att kraven kommer att flyttas till ett eget avsnitt i standarden. Det kommer fortfarande att vara frivilligt att ha de årliga BRC-revisionerna som oanmälda men att ”option 2” försvinner. Dessutom finns ett förslag om att en interimrapport med uppgifter om revisionsdatum, scope och vilka avvikelser som uppdagats ska laddas upp av certifieringsorganet på BRC Directory inom 10 kalenderdagar från revisionens start, för att kunder och andra intressenter snabbare ska kunna få besked om revisionsresultatet.

BRC Food Compliance Audits

Som rapporterats i tidigare nyhetsbrev har vi under hösten haft två BRC Compliance Audits hos våra kunder. BRC har nu sammanställt några av de vanligaste avvikelserna vid dessa typer av revisioner globalt sett, och jämfört med de avvikelser som är vanligast vid de ordinarie revisionerna (som certifieringsorganen genomförs). Störst skillnad fanns punkt 2.6.1 (hur väl HACCP flödesschemat stämmer med verkligheten), 3.5.1.1 (riskanalys för råvaror) och 4.14.9 (kontroll av skadegörare). Den vanligaste avvikelsen vid BRC:s egna revisioner var avvikelser för hantering av glas (4.9.3.2). BRC tycks även hitta betydligt flera avvikelser än certifieringsorganen. Av de compliance audits som genomförts första tre kvartalen 2017 var det bara 63% av anläggningarna som levde upp till den ”grade” de tilldelats vid den ordinarie revisionen (motsvarande siffror var 60% för 2016 och 53% för 2015). Sammantaget tyder detta antingen på att certifieringsorganens revisorer är lite för snälla i sina bedömningar, eller att anläggningarnas standard faller lite mellan revisionstillfällena.

BRC Agents & Brokers v. 2

Vi påminner om att BRC Agents & Brokers uppgraderas till version 2 från 1 februari 2018. BRC har ansökt om att få standarden godkänd av GFSI, och hoppas kunna bli ackrediterad före 1 februari 2018.

IFS Food v. 6.1

IFS har publicerat en ny version av sin standard; v. 6.1. Denna träder i kraft redan 1 juli 2018, men innebär inga jätteförändringar jämfört med IFS Food v. 6 (den nu gällande versionen). Lanseringen av IFS Food v. 7 flyttas samtidigt fram till slutet av 2018. De huvudsakliga förändringarna i v. 6.1 handlar om:

 • Krav på hantering av risken för ”food fraud” (matfusk)
 • Modifiering av kraven på hantering av allergener
 • En beskrivning av IFS Integrity Program, referenser till nu gällande IFS doktriner, uppdatering av ordlistan, förändringar av certifikatets utformning som nu ska inkludera QR-koder och format på revisionsrapporten.

Anläggningar som har valt IFS Unannounced revideras mot v. 6.1 om revisionsfönstrets första dag är 1 juli 2018 eller senare, annars mot v. IFS Food v. 6.
IFS höll i början av december webinars som förklarar de nya kraven. Dessa ska finnas för nerladdning, liksom annat extramaterial om IFS:s nya krav gällande Food Fraud.

Svensk översättning av FSSC 22000 v. 4.1

Tyvärr saknas det en officiell version av FSSC 22000 v. 4.1. Vi har gjort en egen översättning av de kravelement som är FSSC-specifika och finns i Part II – Requirements for Certification. Denna finns för nerladdning på vår hemsida under rubriken ”Inför revisionen”, direktlänk här: FSSC 22000 v. 4.1 Svenska
Observera att detta dokument enbart är att betrakta som ett hjälpmedel, och att det alltid är de officiella versionerna av standarden (som nu finns på engelska, spanska, japanska och kinesiska) som gäller.

Ny EU-ekoförordning klubbad i Bryssel

Efter många långa förhandlingar och en segdragen process har EU nu klubbat igenom förslaget till ny EU-ekologisk förordning. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2021, och vi lär få anledning att återkomma till vad de egentligen innebär för livsmedelsförädling och import. Nu väntar arbetet med att få alla genomförandeförordningar och detaljerade regler på plats. De indikationer vi har fått från myndigheterna antyder att det för bearbetade och/eller importerade livsmedel handlar om:

 • Vilka tekniker och tillsatser som är tillåtna vid framställning av bearbetade produkter
 • Förebyggande åtgärder för att undvika otillåtna produkter och ämnen och åtgärder som ska vidtas om sådana påträffas
 • Ändringar i beräkningen av procent ekologiska ingredienser av jordbruksursprung (där vissa tillsatser ska inkluderas)
 • Märkning av produkter ”under omställning” till ekologisk produktion (t.ex. mjöl som kommer från odlingar där marken är under omställning etc.)
 • Diverse beskrivningar av kontrollen, certifikat, dokumentation m.m. såväl för certifieringar inom som utom EU, när det gäller utom EU även förtydliganden vad avser elektroniska kontrollintyg.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar
Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Personalförändringar och nya revisorer

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev kommer vi under 2018 att göra en del förändringar i personalsammansättningen på Valiguard:

Josefine (VD) kommer att jobba halvtid från 1 januari 2018 på grund av föräldraledighet.

Torbjörn (revisor, tekniskt ansvarig) går i pension 1 februari och kommer därefter främst att vara aktiv som IFS/BRC-revisor samt visst administrativt arbete (granskningar och bedömningar av revisionsrapporter). Vi vill passa på att tacka Torbjörn för alla de år han har byggt upp och arbetat för Valiguard AB – han lämnar ett stort tomrum efter sig!

Jessica Eriksson (tekniskt ansvarig för GFSI) tar över efter Torbjörn som ”tekniskt ansvarig” (för de krav som anläggningarna måste följa, tolkningar, kalibreringar) på vårt kontor för GFSI-system (BRC, FSSC 22000), med stöd av Henrik Wallin när det gäller torra produkter.

Cecilia Lindh började hos oss i slutet av september och ska under 2018 förhoppningsvis bli godkänd som revisor för ISO 14001-, EKO/KRAV-revisor och GFSI-baserade system. Från 1 januari 2018 är hon certifieringsansvarig för EKO-KRAV, kontaktperson mot Swedac och myndigheter samt administrerar utskick av certifikat till godkända företag.

Helena Kronberg är sedan oktober anställd som revisor och kommer inom en snar framtid kunna göra revisioner mot BRC, iSO/FSSC 22000 och EKO-KRAV.

Evelina Österblad som gör restaurangrevisorer på uppdrag av SAI Global kommer att vara föräldraledig, och ersättas av 1-2 nya restaurangrevisorer, förhoppningsvis under första kvartalet 2018.

Vi fortsätter även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Som om inte denna omorganisation var nog kommer vi att byta bokföringsbyrå i Sverige, vilket vi hoppas ska gå smidigt.

Avslutningsvis vill vi passa på att önska er alla en
GOD JUL 🎄 och ett GOTT NYTT ÅR 🎆
och tackar för gott samarbete under det gångna året.