Ekologisk certifiering (EU/KRAV)

Valiguard erbjuder certifiering för ekologiska produkter antingen som fristående egen revision eller som tillägg till våra andra certifieringstjänster. I det senare fallet kan en och samma revisor granska regelverken parallellt under samma revisionstillfälle. På så vis tjänar alla parter på en mer effektiv hantering, både kostnadsmässigt och administrativt.

Våra ekologiska certifieringstjänster omfattar:

  • Livsmedelsförädling (EU-/KRAV-ekologiskt) inkl. grossistverksamhet
  • Import och införsel (EU-/KRAV-ekologiskt)
  • Slakt av levande djur (KRAV-ekologiskt)

Valiguard har beteckningen SE-EKO-05 som ackrediterat certifieringsorgan för KRAV:s regelverk och EU:s ekologiska förordningar (EG 834/2007 med tillämpningsföreskrifter, framför allt EG 889/2008 och EG 1235/2008). Ackrediteringen finns hos Swedac, och Valiguard har delegation från Livsmedelsverket att verka som kontrollmyndighet för EU-ekologisk livsmedelsförädling.

Nyttig information om när certifiering krävs och vilka regler som måste följas finns på livsmedelsverkets hemsida.

Frågor och svar om ekologisk produktion och märkning sammanställda av EU-kommissionen finns här.

Information om KRAV:s regelverk finns på KRAV:s hemsida.

Information om vår ackreditering från Swedac finns här.

Valiguards regler för certifiering enligt EU-ekologiskt och KRAV finns här. Dessa kompletteras med den certifieringsöverenskommelse som alla anslutna aktörer skriver under då de ansöker om certifiering hos oss.