Ekologisk certifiering (EU/KRAV)

Från 1 januari 2022 erbjuder Valiguard inte längre ekologiska certifieringar under egen ackreditering. Dock genomför vi fortfarande ekologiska och KRAV-ekologiska revisioner under Kiwa’s ackreditering (SE-EKO-01), framför allt som tillägg till våra andra certifieringstjänster, där samma revisor granskar regelverken parallellt under samma revisionstillfälle. På så vis tjänar alla parter på en mer effektiv hantering, både kostnadsmässigt och administrativt.

Nyttig information om när certifiering krävs och vilka regler som måste följas finns på livsmedelsverkets hemsida.

Frågor och svar om ekologisk produktion och märkning sammanställda av EU-kommissionen finns här.

Information om KRAV:s regelverk finns på KRAV:s hemsida.

Information om vår ackreditering från Swedac finns här.

Valiguards regler för certifiering enligt EU-ekologiskt och KRAV finns här. Dessa kompletteras med den certifieringsöverenskommelse som alla anslutna aktörer skriver under då de ansöker om certifiering hos oss.