Livsmedelssäkerhet – Agents & Brokers

För dig fungerar som agent/matmäklare för livsmedel, och aldrig äger eller hanterar varorna erbjuder vi revision mot:

  • BRC Global Standard for Agents and Brokers (BRC A&B)

Vi genomför även revisioner mot:

  • Marine Stewardship Council Chain of Custody (MSC CoC) och
  • Aquaculture Stewardship Council Chain of Custody (ASC CoC)

Juridiskt sett är det Kiwa som är ansvarig för alla certifieringsbeslut och utfärdade certifikat för BRC och ISO-standarderna ovan. Ackrediteringen finns hos UKAS för BRC och ASI för MSC/ASC CoC.