Livsmedelssäkerhet – Agents & Brokers

För dig fungerar som agent/matmäklare för livsmedel, och aldrig äger eller hanterar varorna erbjuder vi revision mot:

  • BRC Global Standard for Agents and Brokers (BRC A&B)

Vi genomför även revisioner mot:

  • Marine Stewardship Council Chain of Custody (MSC CoC) och
  • Aquaculture Stewardship Council Chain of Custody (ASC CoC)

Som ett komplement erbjuder vi revision mot:

  • ISO 9001 (kvalitetsledning)
  • ISO 14001 (miljöledning)

Juridiskt sett är det SAI Global Certification Services Pty Ltd. som är ansvarig för alla certifieringsbeslut och utfärdade certifikat för BRC och ISO-standarderna ovan. Ackrediteringen finns hos ackrediteringsorganet för Australien och Nya Zeeland; JAS-ANZ. MSC/ASC CoC görs under Global Trust Certification Ltd/NSF’s ackreditering hos ASI.