Livsmedelssäkerhet – Agents & Brokers

För dig fungerar som agent/matmäklare för livsmedel, och aldrig äger eller hanterar varorna erbjuder vi revision mot:

  • BRC Global Standard for Agents and Brokers (BRC A&B)

SAI Global har ännu inte någon ackreditering för detta system, men kan utfärda certifikat UTAN ackrediteringsmärke eftersom vi har BRC:s godkännande att utföra revisioner mot systemet.

Som ett komplement erbjuder vi revision mot:

  • ISO 9001 (kvalitetsledning)
  • ISO 14001 (miljöledning)

Juridiskt sett är det SAI Global Certification Services Pty Ltd. som är ansvarig för alla certifieringsbeslut och utfärdade certifikat för standarderna ovan. Ackrediteringen finns hos ackrediteringsorganet för Australien och Nya Zeeland; JAS-ANZ.