Livsmedelssäkerhet – förädling

För dig som förädlar livsmedel erbjuder vi certifiering inom följande standarder för livsmedelssäkerhet:

  • BRC Global Standard for Food Safety (BRC Food)
  • IFS Food
  • FSSC 22000
  • ISO 22000

Vi genomför även revisioner mot:

  • McDonald’s kvalitets- och livsmedelssäkerhetssystem
  • Marine Stewardship Council Chain of Custody (MSC CoC) och
  • Aquaculture Stewardship Council Chain of Custody (ASC CoC)

Som ett komplement erbjuder vi revision mot:

  • ISO 9001 (kvalitetsledning)
  • ISO 14001 (miljöledning)

Juridiskt sett är det Kiwa’s olika bolag som är ansvarig för alla certifieringsbeslut och utfärdade certifikat för BRC, IFS, FSSC och ISO-standarderna, medan SAI Global ansvarar för McDonald’s. Kiwa’s ackrediteringar finns hos UKAS (BRC), ENAC (IFS), Raad voor Accreditatie (ISO/FSSC 22000), ASI (MSC/ASC CoC) samt Swedac (EKO-KRAV).