Livsmedelssäkerhet – förädling

För dig som förädlar livsmedel erbjuder vi certifiering inom följande standarder för livsmedelssäkerhet:

  • BRC Global Standard for Food Safety (BRC Food)
  • IFS Food
  • FSSC 22000
  • ISO 22000

Vi genomför även revisioner mot:

  • McDonald’s kvalitets- och livsmedelssäkerhetssystem
  • Marine Stewardship Council (MSC) och
  • Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Som ett komplement erbjuder vi revision mot:

  • ISO 9001 (kvalitetsledning)
  • ISO 14001 (miljöledning)

Juridiskt sett är det SAI Global Certification Services Pty Ltd. som är ansvarig för alla certifieringsbeslut och utfärdade certifikat för standarderna ovan. Ackrediteringen finns hos ackrediteringsorganet för Australien och Nya Zeeland; JAS-ANZ.

Vi har även en egen ackreditering hos Swedac för EU-ekologisk och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling, import och slakt under företagsnamnet Valiguard, SE-EKO-05. Läs mer under våra sidor för Ekologisk produktion.