Livsmedelssäkerhet – förädling

För dig som förädlar livsmedel erbjuder vi certifiering inom följande standarder för livsmedelssäkerhet:

  • BRC Global Standard for Food Safety (BRC Food)
  • IFS Food
  • FSSC 22000
  • ISO 22000

Vi genomför även revisioner mot:

  • McDonald’s kvalitets- och livsmedelssäkerhetssystem
  • Marine Stewardship Council Chain of Custody (MSC CoC) och
  • Aquaculture Stewardship Council Chain of Custody (ASC CoC)

Som ett komplement erbjuder vi revision mot:

  • ISO 9001 (kvalitetsledning)
  • ISO 14001 (miljöledning)

Juridiskt sett är det SAI Global Certification Services Pty Ltd. som är ansvarig för alla certifieringsbeslut och utfärdade certifikat för BRC, IFS, FSSC och ISO-standarderna samt McDonald’s. Ackrediteringen finns hos ackrediteringsorganet för Australien och Nya Zeeland; JAS-ANZ. MSC/ASC CoC görs under Global Trust Certification Ltd/NSF’s ackreditering hos ASI.

Vi har även en egen ackreditering hos Swedac för EU-ekologisk och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling, grossistverksamhet, marknadsföring och försäljning, import och KRAV-slakt under företagsnamnet Valiguard, SE-EKO-05. Läs mer under våra sidor för Ekologisk produktion.