Livsmedelssäkerhet – förpackningsmaterial

För dig som tillverkar förpackningsmaterial avsedda för livsmedel erbjuder vi certifiering inom följande standarder för livsmedelssäkerhet:

  • BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials
  • FSSC 22000 Pack

Vi har i dagsläget två svenskspråkiga revisorer godkända för dessa system.

Som ett komplement erbjuder vi revision mot:

  • ISO 9001 (kvalitetsledning)
  • ISO 14001 (miljöledning)

Juridiskt sett är det SAI Global Certification Services Pty Ltd. som är ansvarig för alla certifieringsbeslut och utfärdade certifikat för standarderna ovan. Ackrediteringen finns hos ackrediteringsorganet för Australien och Nya Zeeland; JAS-ANZ.