Livsmedelssäkerhet – förpackningsmaterial

För dig som tillverkar förpackningsmaterial avsedda för livsmedel erbjuder vi certifiering inom följande standarder för livsmedelssäkerhet:

  • BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials
  • ISO 22000 Pack

Vi har i dagsläget en svenskspråkig revisorer godkända för dessa system.

Juridiskt sett är det Kiwa som är ansvarig för alla certifieringsbeslut och utfärdade certifikat för standarderna ovan. Ackrediteringen finns hos UKAS för BRC och Raad voor Accreditatie för ISO 22000.