Livsmedelssäkerhet – lagring och distribution

För dig som lagrar och distribuerar livsmedel erbjuder vi certifiering inom:

  • BRC Global Standard for Storage and Distribution (BRC S&D)
  • ISO 22000 (samt förhoppningsvis även FSSC 22000 inom en relativt snar framtid)

Vi genomför även revisioner mot:

  • McDonald’s kvalitets- och livsmedelssäkerhetssystem
  • Marine Stewardship Council Chain of Custody (MSC CoC) och
  • Aquaculture Stewardship Council Chain of Custody (ASC CoC)

Juridiskt sett är det Kiwa som är ansvariga för alla certifieringsbeslut och utfärdade certifikat för de flesta av standarderna ovan. Ackrediteringen finns hos UKAS (BRC) och Raad voor Accreditatie (ISO/FSSC 22000).

Om verksamheten är grossist och hanterar ekologiska produkter krävs i de flesta fall certifiering mot EU:s regelverk för ekologisk produktion. Sådana revisioner erbjuds under Kiwa’s accreditering hos Swedac med Valiguards personal. Läs mer under våra sidor för Ekologisk produktion.