Livsmedelssäkerhet – lagring och distribution

För dig som lagrar och distribuerar livsmedel erbjuder vi certifiering inom:

  • BRC Global Standard for Storage and Distribution (BRC S&D)
  • ISO 22000

Vi genomför även revisioner mot:

  • McDonald’s kvalitets- och livsmedelssäkerhetssystem
  • Marine Stewardship Council Chain of Custody (MSC CoC) och
  • Aquaculture Stewardship Council Chain of Custody (ASC CoC)

Som ett komplement erbjuder vi revision mot:

  • ISO 9001 (kvalitetsledning)
  • ISO 14001 (miljöledning)

Juridiskt sett är det SAI Global Certification Services Pty Ltd. som är ansvarig för alla certifieringsbeslut och utfärdade certifikat för de flesta av standarderna ovan. Ackrediteringen finns hos ackrediteringsorganet för Australien och Nya Zeeland; JAS-ANZ. MSC/ASC CoC görs under Global Trust Certification Ltd/NSF’s ackreditering hos ASI.

Om verksamheten är grossist och hanterar ekologiska produkter krävs i de flesta fall certifiering mot EU:s regelverk för ekologisk produktion. Under företagsnamnet Valiguard AB, SE-EKO-05, har vi har en egen ackreditering hos Swedac vilket gör att vi kan hjälpa dig med denna certifiering. Läs mer under våra sidor för Ekologisk produktion.