Miljö och kvalitet

Från januari 2022 erbjuder vi enbart kvalitets- och miljörevisioner i samarbete med vårt moderbolag Kiwa Certification AB, och har valt att låta Valiguards revisorer fokusera på det vi är bäst på: Livsmedelssäkerhetsstandarder.