Certifieringsregler EKO-KRAV

Valiguard AB:s regler för certifiering enligt Ekoförordningen och Krav:s regler
Scheme Rules of Valiguard AB for certification against the EU organic legislation and KRAV’s regulations

För nya sökande och redan godkända aktörer finns som pdf nedan.
For new and already certified organisations are published in pdf format below.

OBSERVERA: från 1 januari 2022 ersätts EG 834/2007 av EU 2018/848. Där det i certifieringsreglerna står EG 834/2007 avses från detta datum 2018/848. Mer information finns på Kiwa:s hemsida.

Appendix 3 – Scheme Rules 20210210