Food safety incidents och växtbaserade livsmedel

Några korta noteringar från dagens kalibreringsmöte med våra Skandinaviska revisorer:

BRC, IFS och FSSC 22000 ställer krav på att ”food safety incidents”, inklusive återkallelser, ska rapporteras till certifieringsorganen inom 3 arbetsdagar. Observera att detta krav gäller SAMTLIGA återkallelser (även om återkallelsen gjordes på grund av kvalitetsproblem som inte påverkar livmedelssäkerheten) OCH alla händelser som resulterat i att livsmedel som inte uppfyller kraven på säkra livsmedel släppts ut på marknaden, även om det inte har gjorts en återkallelse. (Referens BRC Food: 3.11.4; FSSC v. 5 Part 3 clause 4.4.11; IFS v. 6.1 clause 2.2). Missar man denna deadline utdelas en avvikelse vid nästkommande revision, rör sig då om minor eller major beroende på incidentens art.

När det gäller växtbaserade livsmedel är det viktigt att även faror för dessa ska riskbedömas i t.ex. HACCP-flöden. Risk för korskontaminering med animaliska produkter behöver också beaktas om anläggningen tillverkar växtbaserat och animaliskt med samma utrustning. Vad som ska ingå i riskbedömningen och utfallet av densamma beror på råvarornas natur och hur slutprodukten är avsedd att användas och förvaras – vilket kan vara svårare att ge generella rekommendationer om, då växtbaserade råvaror kan vara alltifrån smutsiga färska till högprocessade konserver eller torrvaror.

På personalfronten kommer Josefine att (försöka) jobba lite mindre (75%) från mitten av februari. Alan Trivett, som sedan i juni 2020 varit kvalitetskonsult/kvalitetschef kommer istället att arbeta lite mer, och framför allt utveckla vårt samarbete med andra certifieringsorgan samt vårt eget kvalitetsledningssystem.