FSSC 22000-uppdateringar

Nu närmar sig 1 april med stormsteg, och det är även då v. 5.1 av FSSC 22000 träder i kraft. Dessförinnan måste alla anläggningar uppgraderas till v. 5 av standarden, annars dras certifikatet in (uppgraderingen från v. 4.1 till v. 5 går att genomföra som fully remote, men måste klaras av innan 31 mars).

Med anledning av uppgraderingen har FSSC publicerat flera nya dokument på sin hemsida här: https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents-version-5-1/. Bland annat finns en ny Board of Stakeholder Decision-lista från februari 2021, förtydliganden om scope och certifikat (Annex 4+5), certifieringsprocessen för uppgraderingen samt vägledningar om livsmedelssäkerhetskultur (Food Safety Culture) m.m.

SAI Globals tekniska team har även gjort några förtydliganden avseende oanmälda revisioner baserat på ovanstående dokument, listade nedan:

  • Uppgradering till v. 5.1 kan göras oanmäld om det är dags för det i revisionscykeln (normalt sett året innan recert).
  • På grund av Covid-19 är det tillåtet att kontakta anläggningen 48 timmar innan den oanmälda revisionen för att vi ska kunna förhöra oss om smittoläget.
  • Den oanmälda revisionen kan göras på plats, eller med hjälp av ICT – antingen en blended audit med en del på plats och en på distans, alternativt som en fully remote audit, alltså helt på distans. Det senare alternativet är dock inte godkänt av GFSI, tyvärr. Om revisionen genomförs som fully remote måste ett tekniskt test av utrustningen genomföras inom 48 timmar från revisionsstart.
  • Om det på grund av Covid-19 inte är möjligt att genomföra revisionen oanmäld 2021, kan vi efter överenskommelse med anläggningen genomföra revisionen anmäld istället. Detta ska dokumenteras i revisionsrapporten och kräver dessutom att revisionen 2022 görs oanmäld, oavsett om det är dags för surveillance eller recert.

Läs även vår tidigare information om FSSC v. 5.1, som finns här: https://valiguard.com/fssc-22000-v-5-1/.