IFS Food v. 7 nu publicerad

Nu har IFS Food v. 7 publicerats. Revisioner mot denna version är valfria från 1 mars 2021, och obligatoriska för samtliga anläggningar från och med 1 juli 2021.

IFS sammanfattar själva nyheterna i standarden enligt följande:

  • Ökat fokus på granskning av anläggningen, mindre på dokumentation
  • Ändrad terminologi: ”Audit” kallas numera ”assessment” för att överensstämma med terminologin i ISO 17065
  • 15% minskning av kraven
  • Förbättrad struktur och tydligare definitioner av scoring-systemet
  • Tydligt strukturerad revisionsrapport med standardiserade avsnitt
  • Var tredje IFS-revision ska göras oanmäld
  • Food Safety Culture ingår i standardens krav
  • Ny definition av outsourcing
  • Obligatoriskt GLN (Global Location Number) för leverantörer inom Europa (m.m.)
  • Flera nya verktyg för att underlätta för kvalitetsansvariga, t.ex. nya internetbaserade kurser, uppdaterad IFS auditXpressX software och IFS Audit Manager App för internrevision.

Besök gärna IFS:s hemsida för mer information och många nerladdningsbara dokument.