IFS Split assessment

IFS inför nu, liksom BRC och FSSC, ett revisionsalternativ, där en del görs på plats på anläggningen och en del görs på distans. Detta alternativ är möjligt för redan certifierade anläggningar och kan göras antingen anmäld eller oanmäld. Tyvärr inte tillsammans med BRC dock. IFS kräver att den del som ska göras på plats i anläggningen ska genomföras först, medan BRC vill att revisionen inleds med dokumentgranskningen på distans.

För IFS inleds det delade upplägget som sagt med revision på plats i anläggningen. Revisorn granskar då anläggningens ”status” (byggnadsmässigt, underhållsbehov o.s.v.), mottagning- och leveranskontroller, produktutveckling, lab, underhåll, övervakning av utrustning, medarbetare, omklädningsrum och toaletter, avfallshantering och ”yttre områden”, samt delar av kvalitetsledningssystemet inklusive livsmedelssäkerhet och korrigerande åtgärder för tidigare avvikelser. Självklart kommer revisorn även att observera produktionslinjer och -personal medan dessa är igång.

Vid den del av revisionen som genomförs på distans, fördjupar sig revisorn i dokumentation, inklusive produktionsjournaler. Representanter från ledningen och personalen intervjuas. Denna del av revisionen är anmäld, och måste genomföras inom 14 dagar från revisionen på plats i anläggningen.

Mer om detta upplägg finns på IFS:s hemsida här: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/ifs/ifs-split-assessment-en. Återkom gärna om ni har frågor eller är intresserade av att genomföra en revision med detta upplägg.