Inbjudan till intressant seminarium om säkerhet och krishantering

SAI Global/EFSIS Scandinavia anordnar tillsammans med Anticimex ett större seminarium för livsmedelsbranschen på temat ”Säkerhet och Krishantering”. Bakgrunden är de omskrivna återkallelserna på grund av glas men seminariet fokuserar på själva krishanteringen och vad som krävs av ett livsmedelsföretag för att kunna agera rätt ”när krisen kommer”. Seminariet hålls på hotell Arlandia den 22 oktober. … Fortsätt läsa ”Inbjudan till intressant seminarium om säkerhet och krishantering”

SAI Global/EFSIS Scandinavia anordnar tillsammans med Anticimex ett större seminarium för livsmedelsbranschen på temat ”Säkerhet och Krishantering”. Bakgrunden är de omskrivna återkallelserna på grund av glas men seminariet fokuserar på själva krishanteringen och vad som krävs av ett livsmedelsföretag för att kunna agera rätt ”när krisen kommer”. Seminariet hålls på hotell Arlandia den 22 oktober.


Om KRISEN kommer –

Temadag om krishantering för livsmedelsbranschen

Hotell Arlandia, torsdagen den 22 oktober 2009

09:00 – 09.15       Ankomst (Kaffe & The)

09:15 – 09.30       Bakgrund – Vilka utmaningar står branschen inför?, Torbjörn Holmberg, VD SAI Global/EFSIS Scandinavia

09.30 – 10.15       Vilka krav och synpunkter har myndigheterna på livsmedelsföretagens säkerhetsarbete?, Therese Frisell, Veterinärinspektör Livsmedelsverket

10.15 – 11.15       Vilka krav ställer de dominerande standarderna på marknaden (BRC, IFS, ISO 22000,  Mc Donald´s) på säkerhet, krisberedskap, återkallelse mm? Erfarenheter från revisioner., Torbjörn Holmberg och Martin Riebe, SAI Global/EFSIS Scandinavia

11.15-12.00          Vad är kontinuitetsplanering? Hur övar man kriser? Jenny Leijonhufvud, 4C Strategies

12.00 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.00       Återkallelse/tillbakadragande: När trycker man på knappen? Vilket underlag krävs? Exempel från både stort och litet företag. Test av återkallelse i ett litet företag, Inger C Larsson, Findus Sverige AB, Jens Skaring, Aroma AB och Joachim Malmberg, Anticimex

14.00-14.30          Hur hanterar man media? Hur påverkas allmänheten och varumärket? Vad kan gå snett?  Johan Axell,  FOI

14.30- 15.00      Exempel på hur man kan hantera media och andra intressenter. Jenny Fridh, Informationschef Kronfågel AB

15.00 – 15.30    Paus (Kaffe & The) och gruppdiskussioner

15:30 – 16:30    Redovisning av gruppdiskussion. Sammanfattning av dagen, Torbjörn Holmberg, VD SAI Global/EFSIS Scandinavia och Joachim Malmberg, Anticimex

PRIS 2 900 kr exkl. moms.

Anmäl dig till torbjorn.holmberg@saiglobal.com och lämna uppgifter om namn och e-post-signatur på den/de som ska delta med uppgift om vilket företag du/ni kommer ifrån, så skickar vi en formell bekräftelse på ditt deltagande.

Vi lottar ut ett ex av BRC:s vägledning om Främmande föremål på svenska bland de tio första som anmäler sig.