MSC / ASC CoC

I slutet av 2020 sålde SAI Global kontoret på Irland (som hela tiden varit verksamma under namnet Global Trust Certification) till certifieringsbolaget NSF International, och därmed även ackrediteringen för MSC/ASC CoC. Dessa standarder erbjuds inte längre av SAI Global. Därför har Valiguard AB tecknat ett nytt avtal med Global Trust Certification / NSF, så att vi kan fortsätta tillhandahålla certifieringar även inom MSC/ASC CoC. För våra MSC/ASC CoC kunder blir skillnaden marginell. Det är fortfarande samma revisorer ni har kontakt med vad gäller bokning och utförande av revisionen, och personalen på det Irländska kontoret är desamma. Vi är väldigt glada för det nya samarbetsavtalet, och hoppas att det kommer att gynna samtliga parter, inte minst våra kunder.

Om ni har frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss på foodsafety.sc(at)saiglobal.com.