Ny FSSC BoS december 2022

FSSC har publicerat en ny ”Board of Stakeholder Decision list” som finns här: https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/12/BoS-list-FSSC-22000-V5.1_December-2022.pdf. Detta dokument är ett tillägg till befintlig standard och implementeringsdatum för varje enskild bestämmelse framgår av dokumentet. Det som är nytt i december-listan är att alla certifierade organisationer kommer att tilldelas unika nummer, COID (Certified Organisation Identification Code), i FSSC-databasen. COID är unikt för respektive organisation och följer med vid byte av certifieringsorgan (men inte vid byte mellan certifieringssystem, t.ex. från FSSC till t.ex. IFS som också har COID). COID ska även framgå på certifikaten. Samtliga certifikat kommer därmed uppdateras i samband med revisionerna 2023 så att de inkluderar organisationens COID.

Vidare har de Covid-specifika dokumenten för certifieringsorgan, ackrediteringsorgan och utbildningsorganisationer dragits tillbaka och utbrott av Covid-19 som påverkar FSSC-certifieringen ska istället hanteras enligt FSSC 22000 v. 5.1 standard, del 3, clause 5.10 om Serious Events.

Sedan tidigare har även formuleringen av Standardens del 2, clause 2.5.7 ändrats. Den nya ordalydelsen innebär att organisationen ska ha ett riskbaserat miljöövervakningsprogram, en dokumenterad rutin för att utvärdera effektiviteten av kontrollåtgärder för att förebygga kontaminering från produktionsmiljön, och detta ska innehålla, som ett minimum, utvärdering av organisationens mikrobiologiska kontrollåtgärder, samt ska det finnas data över övervakningsaktiviteterna, inklusive regelbundna trendanalyser.