Ny version (nr 2) av BRC S&D till hösten 2010

BRC håller på att omarbeta sin standard för lagring och distribution. Man hoppas kunna ge ut denna nya version (v 2) efter sommaren 2010 dvs aug/sept. Fokus ligger på att förenkla strukturen med alla moduler, inkorporera dagen supplement i själva standarden och se till att standarden även bättre behandlar företag med många distributionsenheter. Om någon … Fortsätt läsa ”Ny version (nr 2) av BRC S&D till hösten 2010”

BRC håller på att omarbeta sin standard för lagring och distribution. Man hoppas kunna ge ut denna nya version (v 2) efter sommaren 2010 dvs aug/sept. Fokus ligger på att förenkla strukturen med alla moduler, inkorporera dagen supplement i själva standarden och se till att standarden även bättre behandlar företag med många distributionsenheter. Om någon vill lämna synpunkter eller förslag som manvill BRC ska beakta går det bra att kontakta David Brackston david.brackston@brc.org.uk.