Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Nu har nya nationella riktlinjer (branschriktlinjer) för ekologisk produktion, inklusive förädling, import, grossistverksamhet och onlineförsäljning, publicerats. De har dessutom flyttats till Livsmedelsverkets hemsida och till ekofakta.se.

Observera att riktlinjerna är just riktlinjer. De innehåller regeltolkningar såsom de ser ut idag. Revisioner sker mot EU:s författningar (EG 834/2007, EG 889/2008 och EG 1235/2008), men riktlinjerna ger ett gott stöd till hur man ska förstå de mer komplicerade författningarna.