Nyheter december 2022

Det har varit lite glest med nyhetsinlägg här under det senaste året på grund av fusionen med Kiwa Certification AB och allt som hör därtill. 1 februari 2023 blir vi ett med vårt moderbolag och Valiguards framgångssaga blir historia blott. Vi håller på att undersöka var vi därefter kan publicera nyheter; tills vidare hamnar de här.

När det gäller BRCGS Food träder en ny version i kraft 1 februari 2023; version 9. Revisioner som påbörjas före detta brytdatum görs mot v. 8, efter mot v. 9. Mer om v. 9 finns att läsa på BRCGS:s hemsida här: https://www.brcgs.com/our-standards/food-safety/issue-9-revision/

I fredags fick vi besked om att IFS samtliga standarder har blivit ”averkända” (suspended) av GFSI under 3 månader. Berörda anläggningar har informerats direkt av IFS och även av oss. Mer information finns bland annat här: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/news/news-archiv/4306-update-on-gfsi-suspension-and-answers-to-faq. BRCGS har publicerat ett position statement, BRCGS101, som förklarar hur man ska se på IFS-certifikat under averkännandeperioden när det gäller leverantörsgodkännanden. I praktiken menar BRCGS på att det inte blir någon skillnad jämfört med tidigare. IFS ska även fortsättningsvis betraktas och accepteras som uppfyllande kraven om leverantörsgodkännanden motsvarande ”leverantörsrevision med särskilda krav enligt vald standard” och de förväntar sig inte att köparna ska genomföra någon särskild granskning av t.ex. IFS-rapporter för att säkerställa att kraven är uppfyllda. Med andra ord: Business as usual.

Vad gäller FSSC 22000 tror vi att det kommer en ny version av standarden under 2023. Detta med anledning av att en ny version av ISO 22003, som styr certifieringsupplägget inklusive revisionstidsberäkningar och ”Food Chain Categories” har publicerats och innan mitten av 2025 måste ha implementerats. Vi återkommer så snart vi har mer information.

Om vi inte lyckas hosta ur oss något nytt inlägg här innan jul får vi passa på att önska alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Stort tack för ert tålamod och samarbete under år 2022; ett för oss turbulent år som medfört en hel del utmaningar. Under 2023 organiserar vi om marginellt: samtliga medarbetare inom Valiguard går över till Kiwa, och Josefine fortsätter som huvudansvarig för GFSI-standarder och McDonald’s, fast inom Kiwa istället.