Nyhetsbrev april 2019

(Valiguard 2019:2) BRC service fee (admin fee) ändras 1 augusti Så har BRC återigen meddelat att de ändrar sin så kallade ”service fee”, från £450 till £500. Ändringen gäller från 1 augusti 2019, och vi måste således justera våra certifieringsavgifter med motsvarande belopp. FSSC 22000 v. 5 Vi väntar med spänning på senaste nytt vad … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev april 2019”

(Valiguard 2019:2)

BRC service fee (admin fee) ändras 1 augusti

Så har BRC återigen meddelat att de ändrar sin så kallade ”service fee”, från £450 till £500. Ändringen gäller från 1 augusti 2019, och vi måste således justera våra certifieringsavgifter med motsvarande belopp.

FSSC 22000 v. 5

Vi väntar med spänning på senaste nytt vad gäller FSSC version 5, som enligt tidigare information ska publiceras i maj 2019. 

BRC Pack v. 6

BRC har publicerat en tidsplan för BRC Pack version 6, som är planerad att börja gälla 1 februari 2020. Planen är att publicera den nya versionen i augusti 2019, och då även påbörja utbildning av revisorer och utbildare.

IFS Food v. 7

En ny version av IFS-standarden är på gång, med planerat införande från 2021. De huvudsakliga målen vid utvecklingen av den sjunde versionen av standarden har varit att (i) se till att alla krav är anpassade för hur industrin ser ut idag; (ii) lägga mer fokus på produkt-/processrelaterad revisionsmetodik så att mer av revisionstiden tillbringas i produktionen. Istället begränsas dokumentgenomgången till att bara omfatta det nödvändigaste; (iii) förtydliga beskrivningarna av kraven på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Just nu pågår en konsultationsrunda, där IFS samlar in synpunkter på standarden. Testrevisioner genomförs under kvartal 3 i år, och därefter publiceras en remissversion av standarden under 30 dagar på IFS hemsida (kvartal 4, 2019). Alla som är intresserade är välkomna att komma med synpunkter! Slutversionen av standarden publiceras sedan under våren 2020, och ikraftträdande sker 9 månader efter publikationsdatum. 

Information om EU-ekologiskt 

Från myndigheternas kalibreringsmöte i mars 2019 tar vi med oss följande:

  • Om en ”aktör” påträffar otillåtna pesticider vid analys av ekologiska produkter ska aktörens certifieringsorgan ALLTID kontaktas och starta en utredning (tillsammans med aktören). 
  • Ny EU-ekologisk förordning träder i kraft 1 januari 2021. Färre företag kommer att omfattas av undantag från kravet på certifiering. Certifikatens utformning kommer att förändras, dock ännu inte klart hur de ska se ut. Uppgifter om certifierade aktörer med giltiga certifikat kommer att publiceras av myndigheterna, och alltså inte längre finnas offentligt (t.ex. på hemsidor) hos respektive certifieringsorgan. Mycket är fortfarande oklart och genomförandeförordningar förhandlas fortfarande på EU-nivå. 
  • Som tidigare meddelats ska internetbutiker vara certifierade om de säljer ekologiska produkter. Detta gäller även fysiska butiker med onlineförsäljning – och då måste HELA butiken certifieras, inte bara den del som står för onlineförsäljningen. 
  • Jäst och jästextrakt ska räknas som ingrediens av jordbruksursprung och ska vara ekologisk, annars ska man ha dispens för användningen. Livsmedelsverket har hittills inte beviljat några dispenser, och anser det inte vara skäl nog att jäskraft och förpackningsstorlek är dåligt anpassade till industrins krav. Från Valiguards sida vill vi förtydliga att man INTE kan använda konventionell jäst UTAN dispens, även om jästen utgår mindre än 5% av vikten av ingredienser av jordbruksursprung, samt att det som står om jäst i Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion och andra branschriktlinjer INTE är korrekt. Riktlinjerna granskades i samband med dess publicering, men ändringar i tolkningar och tillämpningar har gjorts sedan dess. 
  • Vi diskuterade även gränskontrollen vid import av ekologiska produkter, samt provtagning och analys av bekämpningsmedel i ekologiska livsmedel. Brexit berördes, men eftersom varken vi eller britterna själva vet hur det blir, har vi ingen riktig koll på läget i nuläget. 

De nationella riktlinjerna för ekologisk produktion är under omarbetning. En första version har nyligen skickats på remiss, dock med kort svarstid. KRAV är projektledare för de nationella riktlinjerna denna gång, och har i arbetsgruppen representanter från flera branscher, samt certifieringsorganen. Planen är att publicera riktlinjerna i slutet av 2019, och sedan uppdatera dem under 2021 för att stämma överens med den nya ekologiska förordningen EU 848/2018, som träder i kraft 1 januari 2021. Mer information om projektet finns här.

…och KRAV

Även på KRAV har det varit kalibreringsmöten. De enda punkterna som vi finner intressanta är att:

  • Det är tillåtet att använda feromoner med syfte att begränsa fortplantningen av skadeinsekter i lagerutrymmen och produktionslokaler där KRAV-certifierade produkter hanteras (trots att denna metod inte räknas upp i regel 3.4.4).
  • De som inte har rapporterat in försäljningsvärde för föregående år till KRAV den 3:e juni kommer att få en avvikelse mot regelpunkt 2.7.5, och rapporteras inte försäljningsvärdet inom 28 dagar från att avvikelsen skrivits, dras certifikatet in inom 7 dagar i enlighet med regel 2.5.11. 

I övrigt var det tunnsått med kalibreringspunkter.

Personalförändringar och nya revisorer

Tyvärr kommer en av våra mest uppskattade revisorer, Hardy Christensen, att avsluta sitt arbete hos oss i maj 2019. Vi tycker förstås att detta är mycket tråkigt, och önskar Hardy lycka till med sina nya utmaningar på hemmaplan i Danmark.

Efterfrågan på våra certifieringstjänster är fortsatt stor. Just nu har vi en tjänst som livsmedelssäkerhetsrevisor utlyst – med ansökningsperiod till 1 maj 2019. Annonsen hittar du här.

Vi letar även efter underleverantörer i hela Skandinavien, men eventuellt även anställda, beroende på profil och erfarenhet.