Nyhetsbrev augusti 2017

(Valiguard 2017:4) Välkomna tillbaks efter semestern! Nu hoppas vi att ni alla är utvilade och redo för en ny höst. Som inledning kommer här ett nyhetsbrev med information om nya versioner av bland annat BRC Food, BRC Agents & Brokers och IFS Food. Nyheter – BRC Food (inkl. tidsplan för v. 8) BRC har släppt … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev augusti 2017”

(Valiguard 2017:4)

Välkomna tillbaks efter semestern! Nu hoppas vi att ni alla är utvilade och redo för en ny höst. Som inledning kommer här ett nyhetsbrev med information om nya versioner av bland annat BRC Food, BRC Agents & Brokers och IFS Food.

Nyheter – BRC Food (inkl. tidsplan för v. 8)

BRC har släppt en tidsplan för utvecklingen av sin 8:e version av BRC Food. I november-december är tanken att en första version ska finnas för kommentarer. Standarden publiceras sedan i juli/augusti 2018, och de första revisionerna enligt BRC Food v. 8 äger sedan rum i februari 2019.

BRC har även gjort ett ”position statement” (AM15002) som anger att det går att göra den frivilliga modulen för FSMA vid ett annat tillfälle än ordinarie BRC Food-revision, om det finns kundkrav på genomgång och kort deadline. Kontakta oss för mer information!

BRC Agents & Brokers v. 2 publiceras snart

Den andra versionen av BRC Agents & Brokers är på gång att publiceras. Uppgraderingskurser för revisorer och certifierade företag kommer att äga rum under hösten. De första revisionerna enligt v. 2 av standarden görs i februari 2018.

BRC Admin fee höjs (igen)

BRC höjer sina administrativa avgifter igen, och därför måste vi tyvärr också höja våra certifieringsavgifter. Utan frivilliga moduler är den årliga certifieringsavgiften till BRC nu 5500 SEK, varav £300 till BRC. Om frivilliga moduler ska ingå, blir avgiften högre (pris varierar beroende på modul).

IFS Food version 7

Mitt i sommaren nåddes vi av uppdateringar om IFS Food version 7, som just nu är under utveckling. Tanken är att en första version av standarden ska skickas ut för synpunkter i slutet av detta år. Efter bearbetning planeras sedan en skarp version släppas i början av 2018. Från andra halvåret av 2018 ska sedan revisionerna börja göras enligt den nya versionen av standarden. IFS uppger själva att de vill att version 7 ska vara enklare, tydligare och mer precis, och fokusera ännu mer på livsmedelsframställningen, kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Fler nyheter från IFS

Från IFS nyhetsblad saxar vi även följande information:

  • En ny IFS Guideline om främmande föremål publicerades i maj 2017 (IFS Foreign Body Management Guideline); mer info på www.ifs-certification.com/index.php/en/shop?product_id=54
  • IFS-certifierade företag kan be sina certifieringsorgan om en genomgång av kraven i FSMA (om det är aktuellt med export till USA). Resultatet kan därefter registreras i IFS-databasen.
  • IFS har utvecklat en särskild App som kan användas vid interna revisioner. Än så länge finns en basversion av denna App men arbetet fortgår med att vidareutveckla den så att man kan lägga in egna frågor/checkpunkter, foton från revisionen, kundspecifikationer. Allt skall sedan kunna exporteras till IFS eget software för sina revisioner AuditXpress.

Till minne av Patrick Gustavsson

I slutet av april nåddes vi av det sorgliga beskedet att vår underleverantör Patrick Gustavsson hastigt och mycket oväntat avlidit i sitt hem i Onsala. Patrick var en av dem som 2001 bidrog till att Valiguard AB bildades, och han var senare aktiv på flera olika sätt inom företaget (och rekryterade bland annat både tidigare VD Torbjörn Holmberg och nuvarande VD Josefine Liew). På senare år arbetade han framför allt inom det egna certifieringsbolaget ControlCert Scandinavia, men ställde ofta upp som revisor även hos oss när det krisade. Patrick var en stor profil inom livsmedelssverige, med ett brinnande intresse för certifiering och livsmedelssäkerhet. Han var fram till sin bortgång mycket engagerad i utvecklingen av den nya versionen av ISO 22000. Sorgen och saknaden är stor efter en mycket uppskattad vän och revisor.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Just nu slår vi ett extra slag för Aquatic Food Forum 2017 (www.aquaticfoodforum.com) som äger rum i Holmenkollen nära Oslo 5-6 september 2017. Det finns fortfarande platser kvar. Medverkar gör bland annat Frank Yiannas från Walmart och i fokus för årets forum är marknad, teknologi och ledarskap (5 september) samt säker och lönsam livsmedelsproduktion (6 september). Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även vår revisor Jan Klingspor erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Kompetensutveckling av revisorer

GFSI har släppt en examination som täcker generella frågor om Good Manufacturing Practice (GMP), som alla nya revisorer måste klara innan de blir godkända för att revidera enligt BRC Food (och vad vi förmodar, även andra GFSI-godkända standarder). Även befintliga BRC-revisorer kommer att behöva göra provet inom en 3 års-period för att behålla sin revisorsbehörighet. Provet består av 150 flervalsfrågor, och tar ca 3 timmar att gå igenom.

För revisorer som är godkända enligt BRC Food kategori 13 – alkoholhaltiga drycker, krävs en examen i denna kategori innan 31 december 2017 för att behålla behörigheten. Förhoppningen är att dessa prov ska säkerställa en viss kompetensnivå hos samtliga revisorer, då det har varit lite bekymmer med det (dock inte inom Valiguard AB/SAI Global Scandinavia).

Nya revisorer

Vi fortsätter att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).