Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev nr 5, 2014; Valiguard AB/SAI Global Scandinavia När julhelgen närmar sig, och decembermörkret breder ut sig över våra nordliga breddgrader börjar det dra ihop sig mot årskrönikor och galor. Även för oss på Valiguard AB/SAI Global Scandinavia är det dags att summera det år som gått och planera inför framtiden.   Nöjda kunder som … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev december 2014”

Nyhetsbrev nr 5, 2014; Valiguard AB/SAI Global Scandinavia

När julhelgen närmar sig, och decembermörkret breder ut sig över våra nordliga breddgrader börjar det dra ihop sig mot årskrönikor och galor. Även för oss på Valiguard AB/SAI Global Scandinavia är det dags att summera det år som gått och planera inför framtiden.

 

Nöjda kunder som får ett professionellt bemötande

Till vår stora glädje visar resultatet av de kundenkäter som skickas till alla våra kunder i samband med certifieringsbeslut att majoriteten er är nöjda eller mycket nöjda med oss som certifieringsbolag! De allra flesta anger det mest eller näst mest positiva svarsalternativet när det gäller t.ex. utförandet och värdet av genomförd revision, revisorernas kompetens, samt hur väl revisorn kunde förklara de avvikelser som upptäcktes. Nästan alla beskrev oss som ”professionella”, och i synnerhet våra ekologiska och KRAV-kunder uppskattade den snabba handläggningen av beslut. Vi fick även förslag på vad som kan bli bättre, och vi kommer att jobba stenhårt för att ni ska bli än mer nöjda så att vi får ert fortsatta förtroende att utföra revisioner även framledes.

 

Återkallelser och tillbakadraganden – meddela alltid oss för säkerhets skull!

Sedan början av år 2014 måste alla återkallelser och i vissa fall, tillbakadraganden som görs av våra kunder rapporteras till oss inom 3 arbetsdagar. Dessvärre råder viss begreppsförvirring, eftersom myndigheter och standardägare (t.ex. BRC, IFS och FSSC) inte definierar innebörden av begreppet återkallelse på samma sätt.

Medan myndigheterna baserar sin definition på att den felaktiga produkten är hälsofarlig eller otjänlig för slutkonsumenten, grundas i synnerhet BRC:s definition på hur långt den felaktiga produkten har nått i distributionskedjan oberoende av orsaken till återkallelsen. Orsaken behöver alltså inte enbart ha med livsmedelssäkerhet att göra. Även sådana fel som innebär att särskilt en EMV-produkt avviker kraftigt från specifikation och kundkrav kan vara skäl att göra en återkallelse som då standardägaren BRC vill bli informerad om.

Återkallelser (product recalls) är enligt BRC när en felaktig produkt har nått slutkonsumenten, d.v.s. finns ute i butikshyllorna eller i restaurangledet så att man behöver gå ut publikt med information om att produkten inte skall förtäras. Även om det producerande företaget kan hämta tillbaka de utpekade produkten med egna butikssäljare så betraktas det som en återkallelse.

Tillbakadraganden (product withdrawals) avser fall då den felaktiga produkten inte hunnit så långt att den är tillgänglig för slutkonsumenten utan fortfarande finns någonstans i distributionsledet, t.ex. i centrallager, eller möjligen hos grossister som ännu inte har hunnit skicka ut varan till butik.

Om ni är det minsta osäkra på om det rör sig om en återkallelse eller ett tillbakadragande – meddela oss inom 3 arbetsdagar, så har ni ryggen fri om standardägarna bedömer det annorlunda än myndigheterna!

 

…och en summering av inrapporterade återkallelser under 2014

Vi kan nu sammanfatta de återkallelser vi mottagit under perioden 1 januari 2014 till 10 december 2014. Det har i flera fall rört sig om förekomst av patogena bakterier (t.ex. Listeria, Salmonella, E. coli men ej EHEC), odeklarerade allergener på grund av förväxlade förpackningar eller förorenade råvaror (t.ex. nötter, gluten, soja, fisk, selleri), föremål och produkter i färdigförpackade varor (t.ex. plastbitar, kött i rena grönsaksblandningar), för höga halter av allergener i ”fria” produkter (t.ex. gluten, mjölk), samt kvalitetsproblem. Även om de flesta återkallelser rör animaliska produkter (kött, chark, mejeri) förekommer problem i alla produktkategorier (bageri/konditori, konserver, råa och frysta vegetabilier, färdigmat).

Vi följer upp alla återkallelser på samma sätt som vi normalt sett hanterar avvikelser som upptäcks vid revisioner. Med andra ord ombeds företagen att inkomma med orsaksanalys, korrigerande åtgärder och en åtgärdsplan för att samma problem inte ska uppstå igen. Underlaget granskas och om revisorn bedömer om det behövs en extra inspektion på plats. I annat fall följs återkallelsen eller tillbakadragandet upp vid nästa ordinarie revisionstillfälle.

Fr.o.m. 1 januari 2015 kommer vi att ta ut en administrativ avgift av inblandade kunder för hantering av dessa återkallelser inklusive rapportering till BRC.

 

Kom ihåg att anmäla er till seminariet om BRC Food version 7!

Många av ovan beskrivna incidenter som föranlett återkallelser/tillbakadraganden  beror på misstag i samband med produktbyten t ex mellan produkter med liknande förpackningar men olika innehåll vad gäller allergener. Därför kommer BRC v7 att fokusera mycket mer på att företagen måste ha goda rutiner för att förebygga dessa misstag och revisorn kommer att spendera mer tid på att mer ingående granska företagens rutiner på detta område.

Nya BRC Food v7 kommer att publiceras på alla språk den 7 januari 2015 tillsammans med all tillhörande dokumentation. Standarden kan laddas ned gratis som pdf-fil men man behöver teckna ett prenumerationsavtal för 95£ för att få alla kommande uppdateringar av viktiga dokument.

Såsom vi tidigare skrivit i nyhetsbrevet anordnar vi tillsammans med Livsmedelstekniska föreningen och Herax Food ett seminarium om nya BRC Food v7 den 5 februari i Lund. Anmälan och mer information finns här: http://livsmedel.se/aktiviteter/seminarier/temadag-nya-brc-food-v-7/


God jul, gott nytt år och väl mött under 2015!

Slutligen vill vi passa på att tacka alla våra kunder och läsare för det gångna året, citera Kalle Anka och hans vänner och hans vänner: Från oss alla, till er alla, ha en riktigt god jul! 

…och för dig som väntar på den spännande fortsättningen av följetongen om våra revisorer så fortsätter den i nästa nyhetsbrev.