Nyhetsbrev december 2015

Nu närmar sig julen med stormsteg och för många ligger några lediga dagar och hägrar om någon vecka eller två. Valiguard AB fick genom vårt franchisingavtal med SAI Global äran att certifiera den första MSC-märkta lutfisken – inte fy skam!   Valiguard-filmen är här! Om ni mot all förmodan har tröttnat på Kalle Ankas jul … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev december 2015”

jul_2015_704

Nu närmar sig julen med stormsteg och för många ligger några lediga dagar och hägrar om någon vecka eller två. Valiguard AB fick genom vårt franchisingavtal med SAI Global äran att certifiera den första MSC-märkta lutfisken – inte fy skam!

 

Valiguard-filmen är här!

Om ni mot all förmodan har tröttnat på Kalle Ankas jul efter 55 år, rekommenderar vi er att istället besöka Valiguards hemsida: www.valiguard.com, och spana in vår lilla film! Kontakta oss gärna redan nu om ni under 2016 vill utöka era befintliga certifieringar med en ekologisk certifiering, eller kanske rent av vill flytta era certifieringar till oss.

 

Nöjda kunder

Sedan två år tillbaks skickar vi enkäter till alla våra kunder efter avslutad revision. Majoriteten ger oss det högsta eller näst högsta betyget på frågor om revisorns kompetens, inspektionen på anläggningen och kommunikationen med oss. Det har påpekats att det kan vara svårt att boka tid för revision p.g.a. uppbokade revisorer. På det stora hela är våra kunder dock mycket nöjda eller nöjda med Valiguard/SAI Global som certifieringsorgan. Kundenkäten 2016 kommer att handla om vilka värden som är viktigast vad gäller ett antal nyckelområden för vår kompetens och service.

 

Administrativa avgifter

De flesta certifieringssystem som Valiguard AB/SAI Global arbetar med har, utöver själva kostnaden för revisionen, pristillägg i form av ”certifieringsavgifter” och ”administrativa avgifter”. Dessa avgifter ska täcka standardägarens kostnader för att utveckla standarden och går direkt till standardägaren. De senaste åren har de administrativa kraven på certifieringsorganen höjts. BRC, IFS och FSSC begär numera att återkallelser som företagen genomför mellan revisionstillfällena följs upp och dokumenteras av certifieringsorganen, och fler dokument ska laddas upp på standardägarnas webbportaler. För EU-ekologiskt och KRAV-ekologiskt finns regler om oanmälda besök, extra kontroller och provtagning (som täcks av vår kontrollavgift), samt att felaktiga varor (vad gäller innehåll, märkning) måste meddelas företagen, följas upp och korrigeras så snart de upptäcks. Trenden just nu är att standardägarnas avgifter höjs, och eftersom den svenska kronans värde har försämrats gentemot Brittiska pund (£) eller Euro måste vi dessvärre följa deras exempel.

 

Nya KRAV-regler 2016

Företag certifierade enligt KRAV:s regelverk har förhoppningsvis fått information från KRAV om nya regler för 2016. Av de regelområden som Valiguard AB är ackrediterade för berör ändringarna främst kapitel 1 (introduktion) och kapitel 16 (import och införsel). Vad gäller import och införsel har tilläggskraven för olika produktkategorier förtydligats och för varor som är certifierade enligt USA:s regler för ekologisk produktion tillkommer ytterligare krav om tillåtna gödselmedel och uppfödning av djur. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2016 och eventuella ändringar publiceras löpande på KRAV:s hemsida.

 

Förtydliganden om ekologisk produktion

Valiguard AB deltar årligen i kalibreringsmöten med andra certifieringsorgan, KRAV och myndigheterna. Dessutom genomför vi interna kalibreringsmöten minst två gånger om året. Från höstens kalibreringsmöten vill vi särskilt lyfta följande:

  • Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion är på gång och publiceras förhoppningsvis runt årsskiftet. Arbetet har dragit ut på tiden p.g.a. juridiska oklarheter. De nationella riktlinjerna sammanfattar EU:s förordningar om ekologisk produktion på ett mer begripligt sätt, och ger även förslag på hur förordningarna ska tolkas. Riktlinjerna hittar du här: http://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion/
  • För att en vara ska kunna märkas och/eller marknadsföras med hänvisning till ekologisk produktion måste mer än 50% (beräknat på vikt) av ingredienserna vara av jordbruksursprung. Det går alltså inte att märka en produkt som består av 65% salt, 25% ekologiskt socker, 10% ekologiska kryddor som ekologisk (andel ingredienser av jordbruksursprung är 35% d.v.s. mindre än 50%).
  • För att uppfylla kraven i EG nr 889/2008 Art. 65.3 vill Valiguard AB att en representant från företaget signerar blanketten för avvikelser efter varje eko-revision, oavsett om några avvikelser upptäcks eller ej. Vi kommer också att be våra anslutna företag att fylla i en (eller uppdatera redan ifylld) ”företagsprofil” som beskriver verksamheten inför varje revision, i enlighet med EG nr 889/2008 Art. 63.1a. Detta gör att vi bättre kan beräkna hur lång tid revisionen förväntas ta, vad som är viktigt att kontrollera och om det finns delar av verksamheten som OCKSÅ behöver vara certifierad men inte är det idag.

 
Ett spännande år ligger framför oss, och vi håller tummarna för att det blir ett år av positiva förändringar, i såväl stort som smått!
Som avslutning på årets sista nyhetsbrev hemfaller vi till ett åtminstone 55 år gammalt citat:
 

Från oss alla, till er alla – en riktigt god jul!