Nyhetsbrev januari 2014

BRC sammanfattar 6 500 st revisionsrapporter Totalt utförs varje år ca 16 000 revisioner i 113 länder mot BRC Global Standard for Food Safety version 6. Nu har BRC publicerat sin första stora internationella sammanställning av utfallet av dessa revisioner. Resultatet bygger på 6 500 revisionsrapporter från en 7-månadersperiod under 2012. Man vill härmed visa … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev januari 2014”

BRC sammanfattar 6 500 st revisionsrapporter

Totalt utförs varje år ca 16 000 revisioner i 113 länder mot BRC Global Standard for Food Safety version 6. Nu har BRC publicerat sin första stora internationella sammanställning av utfallet av dessa revisioner. Resultatet bygger på 6 500 revisionsrapporter från en 7-månadersperiod under 2012. Man vill härmed visa var de svagaste punkterna finns i livsmedelsindustrin så att förbättringar kan åstadkommas. I genomsnitt påvisades knappt 9 st avvikelser per revision vilket i allmänhet ledde till A-nivå på certifikatet. Internationellt sätt var Storbritannien bäst med 86.9% av sina anläggningar på A-nivå medan Kina var sämst med endast 25.5% på denna nivå. I Europa var Spanien sämst (37% A) medan de nordiska länderna hade 68.5% anläggningar på A-nivå. Rangordningen i Norden var Danmark, Sverige och lägst Norge med 53.5% A.

De vanligaste avvikelserna (”tio i topp”) var följande
.

Avsnitt i standarden  % avvikelser  Vanligaste typen av anmärkning
2 – HACCP 9 Flödesschemat är inte korrekt eller tillräckligt detaljerat
4.4 – Fabriksbyggnad 7.2 Bristande standard på ytterdörrar
4.13 – Skadedjurskontroll 4.9 Inga djupgående skadedjursinspektioner/-analyser av någon expert eller bristfälliga sådana inspektioner.
4.11 – Rengöring, skötsel 4.8 Bristfälliga rengöringsrutiner eller att revisorn observerade dåligt rengjort utrustning under revisionen
1 – Ledningens engagemang 4.1 Mätbara mål saknas för livsmedelssäkerhet och kvalitet eller att dessa mål övervakas bristfälligt
4.7 – Underhåll 4.0 Saknas redovisande dokument på att utrustning som underhållits/reparerats har godknts för uppstart
4.8 – Personalutrymmen 3.5 Handtvättställ/-anordningar tillgodoser inte BRCs krav
3.4 – Interna revisioner 2.9 Bristfälligt utförda/dokumenterade GMP-inspektioner
4.9.3 – Glas, plast, keramik 2.9 Ofullständiga listor för glas och annat splitterbenäget material som underlag för regelbundna inspektioner.
3.9 – Spårbarhet 2.8 Spårbarthetsystemet omfattade inte samtliga ingredienser eller förpackningsmaterial

Tidsplan för nya versionen av BRC Food (v7)

Hittills vet vi inte mycket om innehållet i den nya versionen (nr 7) av BRCs globala standard för livsemedelssäkerhet. Enligt tidsplanen skall den nya versionens regler utarbetas under 2014 för att publiceras i januari 2015. Den nya versionen skall sedan träda i kraft fr o m juli 2015. Vi återkommer med mer information när sådan finns tillgänglig.

Räkna dock med att vi kommer att ha ett seminarium om nya BRC (som vi brukar) någon gång under hösten 2014.

Nu ändrar ekologiska kontrollen karaktär

Sedan årsskiftet är certifieringsorganen för EU-ekologisk certifiering formellt sett underställda Livsmedelsverket och skall sköta den löpande tillsynen av regelverket EG 834/2007 med tillämpningsförordningen EG 889/2008. Alla måste ha en delegering vilket vi på Valiguard AB (SE-EKO-05) har fått från Livsmedelsverket. 
En märkbar förändring är att alla kontroll-/certifieringsorgan nu måste utföra oanmälda kontrollbesök och provtagningar baserat på en riskbedömning. Den ekologiska kontrollen skall fortsättningsvis bestå av (i) riskbaserad provtagning hos 5% av kunderna, (ii) oannonserat eller extra kontrollbesök hos 10% av kunderna,  (iii) kontrollorganet måste informera ansvarig kontrollmyndighet vid återkallande av certifikat och slutligen (iv) skall ansvarig myndigheten (SLV) göra årligt kontrollbesök hos sina kontrollorgan.

Vi får säkert anledning att återkomma med mer detaljer om hur Valiguard AB kommer att arbeta efter att vi har deltagit på kalibreringsdagar tillsammans med SLV/Jordbruksverket/Swedac och KRAV i början av februari.