Nyhetsbrev januari 2015

God fortsättning på det nya året! Själva har vi rivstartat året med att fastställa en ny kvalitetsmanual för de delar av vårt arbete som rör ekologisk certifiering enligt EU:s ekoförordning och KRAV. Den största förändringen som våra Eko- och KRAV-kunder kommer att märka med anledning av detta är att certifikaten blir tvåspråkiga och att revisionsrapportens … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev januari 2015”

God fortsättning på det nya året! Själva har vi rivstartat året med att fastställa en ny kvalitetsmanual för de delar av vårt arbete som rör ekologisk certifiering enligt EU:s ekoförordning och KRAV. Den största förändringen som våra Eko- och KRAV-kunder kommer att märka med anledning av detta är att certifikaten blir tvåspråkiga och att revisionsrapportens utformning är något förändrad jämfört med tidigare.

 

Fortfarande platser kvar till seminariet om BRC Food version 7

Har du missat att anmäla dig till seminariet om BRC Food version 7 den 5:e februari i Lund? Det finns fortfarande platser kvar om du är intresserad. OBS! Detta är det enda seminarium där du kan lyssna på och ställa frågor direkt till BRC, till en av de personer som haft det avgörande ansvaret för den nya versionen av standarden! 

Mer information samt möjlighet till anmälan finns här: http://livsmedel.se/aktiviteter/seminarier/temadag-nya-brc-food-v-7/ 

 

BRC Food version 7 finns nu att ladda ner

Sedan några dagar finns BRC Food version 7 tillgänglig på BRC:s hemsida för beställning eller nerladdning i pdf-format. Du hittar den här: http://www.brcbookshop.com/c/378/food-safety. Vi vill varna för att den svenska översättningen inte är den bästa. Bland annat har det engelska ordet ”control” (som t.ex. ingår i HACCP) översatts med ”kontroll” istället för ”styrning”. Standarden kräver nämligen inte att man ska göra en massa kontroller, utan att det finns rutiner, instruktioner, arbetssätt etc. som förebygger att problem uppstår över huvud taget.

Den uppmärksamme noterar även att pdf-versionen av BRC Food version 7 är kostnadsfri att ladda ner. Detta som ”plåster på såren” i och med att certifieringsavgiften till BRC höjdes i november, och numera är £185, en kostnad som vi som certifieringsbolag tyvärr inte rår på.

 

Ytterligare förtydliganden om återkallelser, tillbakadraganden och ”felaktiga produkter”

I vårt förra nyhetsbrev skrev vi lite om hur BRC definierar återkallelser (recalls, d.v.s. när felaktiga produkter har nått konsument) och tillbakadraganden (withdrawals, d.v.s. när felaktiga produkter har lämnat fabriken och finns på något mellanlager etc, men ännu ej har nått slutkonsument), samt att certifierade företag ska meddela certifieringsorganen om återkallelser. Nyhetsbrevet finns här: http://www.valiguard.com/2015/01/nyhetsbrev-december-2014/ om du vill uppdatera dig på vad som gäller. Men vad gäller för felaktiga produkter som inte behöver återkallas p.g.a. att de redan är uppätna eller bäst-före-dagen passerad? Eller om det bara är en återförsäljare som har mottagit den felaktiga varan? Svaret är att även sådana incidenter ska rapporteras (vi har nyligen varit i kontakt med BRC i ett sådant ärende). Företaget som har producerat varan ombeds därefter att inkomma med en sedvanlig avvikelserapport med orsaksanalys, korrigerande åtgärder och åtgärdsplan, som granskas av någon av våra revisorer.

 

Detta är våra revisorer – del 4

Som utlovat fortsätter vi här med följetongen om våra revisorer. Denna gång styr vi blickarna något längre västerut än sist, och träffar två av våra ”utländska” underleverantörer.

Vår representant i Danmark, med säte i Köpenhamn, är Torben Hansen, med bas på Teknologisk Institut. Torben har ett mycket gott renommé som en av de mest sakkunniga inom kött och slakt och har goda referenser från flera kvalificerade utredningar i de nordiska länderna. Torben är godkänd för BRC Food, FSSC 22000 och för andrapartsrevisioner mot McD-standarder för slakt och styckning av nöt, svin och fjäderfä. Torben kommer även att börja utföra revisioner mot EU:s ekologiska regelverk och KRAV inom kort.

I Trondheim, Norge, har vår norska medarbetare Trond Stokmo sin fasta punkt. När han inte arbetar på uppdrag av oss finns han på Aquatic AS AB. Trond utför framför allt revisioner i Norge, och då inom BRC Food med fokus på kött, fisk, fågel, färdigmat och konservering.