Nyhetsbrev januari 2019

(Valiguard 2019:1) BRC Food v. 8 BRC Food v. 8 träder som bekant i kraft 1 februari 2019. BRC har publicerat en FAQ med de vanligast förekommande frågorna. Du hittar den här. Även de frivilliga modulerna för BRC Food har ändrats som ett resultat av uppgraderingen till version 8. Den största förändringen är att AVM … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev januari 2019”

(Valiguard 2019:1)

BRC Food v. 8

BRC Food v. 8 träder som bekant i kraft 1 februari 2019. BRC har publicerat en FAQ med de vanligast förekommande frågorna. Du hittar den här.

Även de frivilliga modulerna för BRC Food har ändrats som ett resultat av uppgraderingen till version 8. Den största förändringen är att AVM 9 – Food for Animal Feed, kommer att försvinna. AVM 11 – Meat Supply Change Assurance har uppdaterats och innehåller även de position statements som publicerades för version 7. De uppgraderade modulerna finns på BRC Participate och BRC Bookshop.

FSSC 22000 v. 5

Vad gäller uppgraderingen av FSSC 22000 till v. 5 av standarden har vi följande information att delge: 

  • Fram till och med 1 december 2019 sker revisionerna mot v. 4.1 av standarden, därefter sker revisionerna mot v. 5, som förväntas publiceras i maj 2019.
  • Uppgraderingsrevisioner genomförs 1 januari-31 december 2010 mot FSSC v. 5 som då inkluderar ISO 22000:2018 samt ytterligare ändringar som är resultatet av en GFSI-översyn. 
  • Uppgraderingsrevisionerna görs inom ramarna för de planerade surveillance- och recertification revisionerna 2020, och KAN göras oanmälda om det på förhand avtalats (vi vet inte vad som gäller för de anläggningar som ska ha oanmäld FSSC-revision enligt revisionscykeln – där den andra surveillancerevisionen ska vara oanmäld; vi räknar med att uppgraderingsrevisionen i dessa fall också måste göras oanmäld). 
  • Inget tidstillägg krävs för uppgraderingen för FSSC men om uppgraderingen av ISO-delen sker vid en surveillance-revision krävs tidstillägg för det (normalt sett 4 timmar).

Några andra nyheter som började gälla redan 1 januari 2019 (hela listan finns här:)

  • Som tidigare ska åtgärdsplan för avvikelser skickas in inom 5 dagar från revisionen, men nytt är att mindre avvikelser måste stängas inom 90 dagar; bevis och beskrivning av utförda korrigerande åtgärder ska rapporteras och godkännas av revisorn
  • Ska finnas en process/rutin för frisläppande av produkter
  • Rutinen för hantering av incidenter ska testas
  • Krav på spårbarhet för unik identifikation av färdiga produkter
  • Nya krav för anskaffning av djur, inspektion och slakt

BRC Storage & Distribution

Det position statement, SD308, som publicerades i september 2018 och som nämndes i förra nyhetsbrevet, träder nu i kraft från och med 1 februari 2019 (du hittar den här).

Krav på sårbarhetsanalys införs för alla företag, inte bara som tidigare för de med Wholesale modulen. Tillägget har införts efter GFSI:s benchmarking-krav på BRC S&D och visar GFSI:s fokus på risker för utbyte och förfalskning i försörjningskedjan. Inte desto mindre är det ett svårt krav, både för certifierade företag och för oss som certifieringsbolag. Det ställs krav på system för och utförd sårbarhetsanalys, samtidigt som BRC inte verkar förvänta sig någon större utkomst av analysen, då lagerverksamheter mest hanterar förpackade produkter och har liten möjlighet att påverka vilka varor man hanterar. Vårt tips är att läsa BRCs tolkning noga, den är ovanligt lång för detta tilläggskrav. 

BRC Pack v. 6

BRC har publicerat en tidsplan för BRC Pack version 6, som är planerad att börja gälla 1 februari 2020. Planen är att publicera den nya versionen i augusti 2019, och då även påbörja utbildning av revisorer och utbildare.

BRC Agents & Brokers

BRC har förtydligat hur scopen ska skrivas för BRC Agents & Brokers, då det vid en GFSI-revision påträffades scope som antydde att det certifierade företaget sysslade med förädling snarare än handel. Dokumentet AB2017 Gudiance on Completion of the Agents & Brokers Issue 2 Audit Report och finns på MyBRC.

Information om EU-ekologiskt 

För er som använder LECITIN i tillverkningen av ekologiska produkter, påminner vi om att allt lecitin måste vara ekologiskt från och med 1 januari 2019 enligt bilaga VIII till EG 889/2008. 

Det har även kommit en tolkning från EU-kommissionen som medger användning av laktasenzym i ekologiska ”laktosfria” mjölkalternativ. 

…och KRAV

För närvarande kan varken vi eller några andra certifieringsorgan utfärda några KRAV-certifikat då Swedac ännu inte har beviljat ackreditering för KRAV:s regler 2019-2020, då de ännu inte har gått igenom ett av regelområdena. Vi hoppas på att problemen snart ska vara lösta. För kunder som är i akut behov av KRAV-certifikat och uppfyller regelverket, skriver vi intyg om att revision har genomförts, underlagen granskats, och certifiering kommer att beviljas så snart ackrediteringen är på plats.  

Personalförändringar och nya revisorer

Tyvärr kommer en av våra mest uppskattade revisorer, Hardy Christensen, att avsluta sitt arbete hos oss i maj 2019. Vi tycker förstås att detta är mycket tråkigt, och önskar Hardy lycka till med sina nya utmaningar på hemmaplan i Danmark.

Efterfrågan på våra certifieringstjänster är fortsatt stor. Om du redan är utbildad livsmedelssäkerhetsrevisor, eller om du har bred erfarenhet av livsmedelskedjan, kanske allra helst av slakt och hantering av rött kött och vill börja arbeta som revisor hos oss, ta kontakt med oss! Vi letar framför allt efter underleverantörer i hela Skandinavien, men eventuellt även anställda, beroende på profil och erfarenhet.