Nyhetsbrev Juni 2016

Lika plötsligt som någonsin gjorde sommaren sitt intåg i vårt avlånga land. Här på Valiguard/SAI Global Scandinavia håller vi som bäst på med de sista revisionerna inför semestrarna i juli. Vår målsättning är att åtminstone någon av oss ska vara anträffbar under större delen av sommaren via e-post, men första veckan i augusti håller vi … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev Juni 2016”

juni_2016

Lika plötsligt som någonsin gjorde sommaren sitt intåg i vårt avlånga land. Här på Valiguard/SAI Global Scandinavia håller vi som bäst på med de sista revisionerna inför semestrarna i juli. Vår målsättning är att åtminstone någon av oss ska vara anträffbar under större delen av sommaren via e-post, men första veckan i augusti håller vi helt stängt.

Organisationsförändringar och kontorsflytt

Efter 15 år väljer Torbjörn Holmberg nu att träda tillbaka som VD för Valiguard AB. Torbjörn kommer dock att fortsätta som revisor och tekniskt ansvarig, samt ledamot i företagets styrelse, om ingenting oväntat inträffat åtminstone fram till sin pension. Josefine Liew tar formellt över ansvaret för bolaget 1 juli. I samband med det flyttar vi även ”huvudkontoret” från Stockholm till Örebro. Vår nya adress är Boglundsgatan 2, Box 1931, 703 74 Örebro. Vi kommer dock fortfarande att arbeta med bas i våra hem, och Torbjörn och Josefine kommer att fortsätta sitt sedan länge täta samarbete om viktiga beslut och planeringsfrågor.

Uppdateringar om BRC

Från senaste utgåvan av BRC:s bulletin för certifieringsorgan saxar vi följande:

  • Ytterligare en ny frivillig påbyggnadsmodul för BRC Food är under utveckling: Food Safety Culture. I denna modul poängsätts företagets arbete med livsmedelssäkerhet inom fyra huvudkategorier: personer, processer, beslutsamhet och förebyggande arbete (people, process, purpose and proactivity. Modulen möjliggör en förståelse för företagskulturen vad gäller livsmedelssäkerhetsrelaterade frågor samt utvärderar utfallet av t.ex. kompetensutveckling, investeringar och organisationsförändringar på denna kultur.
  • En ny version av BRC Global Markets programme har publicerats. Detta system kan ses som en instegsversion till en full BRC Food-certifiering, och inkluderar de mest basala kraven i BRC Food. Man kan välja mellan två nivåer, med olika ”svårighetsgrad”: basic (ca 1 dags revision) och intermediate (ca 1½ dags revision). Till skillnad från en full BRC Food-revision graderas inte revisionsresultatet, och inget certifikat utfärdas. Däremot erhåller företaget ett ”letter of recognition” där det framgår att företaget har blivit godkänt enligt kraven i BRC Global Markets Programme basic/intermediate level. Efter ett år krävs en ny revision.
  • Tidplanen för den nya versionen (v. 3) av BRC Lagring och Distribution antyder att version 3 inom kort publiceras. De första revisionerna enligt standarden genomförs i februari 2017.

Använd BRC:s logotyp rätt!

Under vissa förutsättningar får BRC-certifierade företag använda BRC:s logotyp på marknadsföringsmaterial, t.ex. brevpapper, visitkort och hemsidor. Logotypen får dock INTE finnas på konsumentförpackningar. Dessutom måste HELA produktionen omfattas av certifieringen, d.v.s. inga Scope Exlusions får finnas.

Ny standard: BRC Global Standard for Retail Issue 1

Nu publicerar BRC nya standarder i parti och minut. Senast i raden är en standard för butiker; BRC Retail. Ett första utkast till denna standard har legat ute för kommentarer under februari, och BRC håller som bäst på att sammanställa de synpunkter som har kommit in.

Även FSSC 22000 är på gång med nya versioner och standarder!

Även FSSC är rejält på hugget! Från senaste nyhetsbrevet stjäl vi nedanstående information:

  • FSSC 22000 v. 4 är under utarbetande. Den nya versionen av standarden kommer att inkludera förebyggande åtgärder mot livsmedelsrelaterade bedrägerier och ge möjlighet till oanmälda revisioner. Slutversionen av standarden kommer att vara färdigställd kort efter att GFSI Guidance Document v. 7 publiceras (när detta sker framgår dessvärre inte av nyhetsbrevet från FSSC).
  • FSSC för lagring och distribution är under utveckling. Troligen kommer ett första utkast utarbetas under året och resultera i en ISO-baserad teknisk specifikation.
  • Ett pilotprojekt där FSSC 22000, universitet, konsulter, certifieringsbolag och livsmedelsindustrin samarbetar för att utvärdera risken för livsmedelsrelaterade bedrägerier har nyligen påbörjats. I projektet används GFSI Guidance Document v. 7 (som ställer krav på certifierade företag att arbeta mot livsmedelbedrägerier) i kombination med ett online-verktyg från SSAFE-PWC med målet att etablera en ”Community of Practice” som kan spridas till aktörer i hela livsmedelskedjan.
  • FSSC 22000 uppfyller förmodligen de flesta kraven i US Food Safety Modernization Act (FSMA) enligt en jämförande GAP-analys som nyligen har genomförts och inom kort kommer att publiceras.

Vi söker nya medarbetare!

Tack vare ökad efterfrågan på våra certifieringstjänster har vi behov av nya revisorer. Du som redan är BRC-/FSSC-revisor eller har bred erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin, tycker om att resa, talar och skriver minst ett skandinaviskt språk samt engelska flytande och tror att ett arbete som revisor för SAI Global skulle vara någonting för dig – hör av dig till oss (enklast via e-post; foodsafety.sc@saiglobal.com) med CV och personligt brev, så kontaktar vi dig för en diskussion om hur du skulle kunna passa in i vår verksamhet.

Sist men inte minst vill vi passa på att önska er alla en härlig sommar!