Nyhetsbrev november 2014

Nyhetsbrev november 2014 Nu kan du anmäla dig till seminariet om BRC Food version 7 Som vi har skrivit i tidigare nyhetsbrev erbjuder vi tillsammans med Livsmedelsföreningen och Herax Food Solutions ett seminarium om BRC Food Safety version 7. Detta är det enda seminariet av sitt slag i Norden, med medverkan av David Brackston, teknisk … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev november 2014”

Nyhetsbrev november 2014

ProgrambladNu kan du anmäla dig till seminariet om BRC Food version 7

Som vi har skrivit i tidigare nyhetsbrev erbjuder vi tillsammans med Livsmedelsföreningen och Herax Food Solutions ett seminarium om BRC Food Safety version 7. Detta är det enda seminariet av sitt slag i Norden, med medverkan av David Brackston, teknisk chef på BRC som har varit den högst ansvariga för nya versionen av BRC Food. Seminariet äger rum den 5 februari 2015 i Lund. Mer information samt anmälan finns här: http://www.livsmedelsforeningen.se/BRCFOOD.aspx.

 

Nya KRAV-regler från 1 januari 2015

Från och med den 1 januari 2015 gäller nya regler för KRAV-ekologisk produktion. Det är framför allt kapitel 1 (Introduktion till KRAVs regler), 2 (Allmänna regler för certifiering) samt 3 (Allmänna verksamhetsregler för alla KRAV-anslutna) som har setts över och ändrats. Reglerna om märkning och marknadsföring har flyttat till kapitel 20 och delvis arbetats om. I kapitel 9 (Livsmedelsförädling), 10 (Slakt) och 16 (Import och införsel av produkter och råvaror) har några mindre justeringar gjorts. Bland de större förändringar som nu sjösätts är att de sociala reglerna för varor som tillverkas inom Sverige, t.ex. lagstiftning, arbetsvillkor samt mänskliga rättigheter tar större plats, och att dessa även ska följas upp vid revision. Dessutom tillkommer regler om 100% förnybar el för alla KRAV-certifierade företag (införandetid varierar), och inte som tidigare, enbart för lantbruket. Förpackningsmaterial måste senast 1 januari 2017 vara fritt från PVC och andra klorbaserade plaster (t.ex. Bisfenol A, BPA). Översyn av reglerna för import och införsel har påbörjats, med sikte på att de nya reglerna ska börja gälla från och med 2016.

 

Några av de övriga nyheterna är:

  • Det certifierade företaget ska göra en riskbedömning för att försäkra sig om att produkter som används inte innehåller GMO i någon form. För detta ska man använda KRAVs risklistor, som finns att ladda ner på KRAVs webbplats (se nedan).
  • Teknologiskt framställda nanomaterial får ej användas.
  • Förpackningsmaterial ska vara så klimat- och resurseffektivt som möjligt. Samtidigt som det förstås skyddar och bevarar livsmedlet finns en rad punkter som berör minskat matsvinn och återvinning att beakta.

 

Mallar för KRAV-certifierad livsmedelsförädling

För att underlätta för dig som funderar på eller redan är KRAV-certifierad har KRAV tagit fram checklistor och mallar. Med hjälp av dessa kan du kontrollera att dina produkter uppfyller gällande krav, hur du ska märka dem, samt vad du bör vara extra uppmärksam på om du för in varor från ett annat EU-land, eller importerar varor från ett land utanför EU. Mallarna hittar du här: http://www.krav.se/mallar-och-checklistor.

 

Här är våra revisorer – del 3

Följetongen om Valiguard AB:s revisorer fortsätter… I detta avsnitt får ni möta ytterligare en bästkust-, förlåt, Västkustbo, samt en av de medverkande vid BRC-seminariet, nämligen:

Jan Klingspor – är civilingenjör i kemi från Chalmers. Efter många år som kvalitets- och miljöchef, framförallt inom livsmedels- och förpackningsindustrin, tog Jan steget till att bli kvalitets- och miljörevisor, och har numera över 15 års erfarenhet i ryggen. Han är även en uppskattad kursledare. Kontoret finns i Löddeköpinge och i ur och skur kan man se Jan ta sig en tur på vägarna runt Bjärred på sin trehjuliga liggcykel. Jan är godkänd revisor för BRC Food, BRC IoP, FSSC / ISO 22 000, EU-ekologiskt, KRAV och MSC. På BRC-seminariet (se ovan) kommer Jan bland annat att hålla ett föredrag om TACCP/VACCP, d.v.s. hur man på känt HACCP-manér genomför en faro- och sårbarhetsanalys (Threat/Vulnerability Analysis Critical Control Point).

Patrick Gustavsson – har sitt krypin i Onsala utanför Kungsbacka, där han gärna åker motorcykel när tillfälle bjuds. Patrick är mikrobiolog i grunden, och har förutom flera års erfarenhet av revisionsarbete även deltagit i utvecklingen av flera regelverk för certifieringssystem (t.ex. Svensk Sigill, ISO 22000) samt översatt den svenska utgåvan av bl.a. BRC Food, vägledningar och ISO 22000. Patrick var en av grundarna till Valiguard AB, och utför revisioner mot BRC Food, FSSC/ISO 22 000 samt EU-ekologiskt och KRAV.