Nyhetsbrev oktober 2015

När vi närmar oss mörkaste november kommer här ett nyhetsbrev laddat med information om BRC Food, BRC Packaging and Packaging Materials samt några förtydliganden om ekologisk produktion enligt EU:s och KRAV:s regler. På kontoret råder som vanligt febril aktivitet – oktober/november är några av våra mest hektiska revisionsmånader tillsammans med februari/mars.   BRC Food v. … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev oktober 2015”

oktober_704

När vi närmar oss mörkaste november kommer här ett nyhetsbrev laddat med information om BRC Food, BRC Packaging and Packaging Materials samt några förtydliganden om ekologisk produktion enligt EU:s och KRAV:s regler. På kontoret råder som vanligt febril aktivitet – oktober/november är några av våra mest hektiska revisionsmånader tillsammans med februari/mars.

 

BRC Food v. 7 – saxat från BRC:s nyhetsbrev

Ur BRC:s senaste nyhetsbrev saxar vi följande:

  • Efter analys av de första revisionerna mot BRC Food version 7 verkar det som att antalet avvikelser mot punkter som rör kontroll av förpackningsmaterial har ökat. Många avvikelser noteras även mot punkt 5.4.2 om sårbarhetsanalys, d.v.s. brister i analyserna av risken för fusk och bedrägeri vid inköp av råvaror och ingredienser
  • BRC förtydligar att punkt 3.5.1.1 gäller sårbarhetsanays/riskanalys som täcker ALLA råvaror (både livsmedel och förpackningsmaterial), d.v.s. inkluderar riskanalys av alla leverantörer, medan punkt 5.4.2 handlar om livsmedelsråvaror. Certifikatgranskning ingår som en del av revisionen, om godkännande av leverantörer bygger på GFSI-godkända certifieringssystem.
  • Den frivilliga tilläggsmodulen 8 – Traded Goods kan användas om produkterna som ingår uppfyller samtliga av följande villkor: (i) köps och säljs av företaget (ii) ankommer och lagras på den produktionsplats som certifieringen avser (iii) alla lagerenheter där produkten lagras ingår i omfattningen (”scopet”) för BRC-certifieringen.
  • Flera nya frivilliga tilläggsmoduler är på gång. Förutom den ackrediterade Traded Goods (som även kan omnämnas som scope exclusion på certifikaten) finns modul 9 – Management of Food Materials for Animal Feed, modul 10 – Global G.A.P. Chain of Custody, och i januari lanseras modul 11 – Meat Supply Chain och modul 12 – Gluten Free Products. Dessa ej ackrediterade frivilliga moduler kan ingå i revisionen och revisionsrapporten, men får inte nämnas på certifikaten.
  • Numera finns såväl revisionsrapporter som certifikat på BRC Directory, där ni, och era kunder, kan ladda ner dem.

BRC Packaging and Packaging Materials v. 5

BRC IoP har numera bytt namn till BRC Packaging and Packaging Materials. Version 5 av reglerna publicerades i juli 2015, och reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

 

BRC admin fee höjs

Som ett resultat av BRC:s utvecklingsarbete och att standarden numera är gratis att ladda ner höjer BRC sin administrativa avgift från 1 december 2015. Som ett resultat av detta tvingas dessvärre även vi höja vår administrativa avgift för BRC-certifieringar till 4500 kr.

 

Nya KRAV-regler för import och införsel

Den årliga översynen av KRAV:s regelverk har nyligen avslutats efter granskning av Swedac. Av de regelområden som Valiguard är ackrediterade för, är det framför allt reglerna för import och införsel av produkter och råvaror som är ändrade. Mindre ändringar av enstaka regler i andra kapitel förekommer, och syftestexterna som tidigare fanns i början av varje kapitel har numera samlats i kapitel 1. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

 

Förtydliganden om Ekologisk produktion

På förkommen anledning känner vi oss nödgade att förtydliga några regler i EU:s regelverk för ekologisk produktion:

  • Alla verksamheter som avser grossistverksamhet, d.v.s. där företaget köper och säljer vidare ekologiska produkter, kräver certifiering enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion. För att få en grov uppskattning om verksamheten behöver vara certifierad kan man ställa frågan: ”Äger företaget produkterna”? Om svaret är ”JA” krävs i de flesta fall certifiering (utom om företaget är en fysisk butik som enbart säljer förpackade ekologiska livsmedel till slutkonsument). Rena lagerhotell behöver inte ha en egen certifiering förutsatt att de genom särskilt avtal inkluderas i den ekologiska certifieringen som deras uppdragsgivare har.
  • Förädlade livsmedelsprodukter som antingen märks med EU:s ekologiska logotype eller med ordet ”ekologisk” på förpackningen eller i ingrediensförteckningen får enbart innehålla tillsatser som finns uppräknade i bilaga VIII till EG nr 889/2008. Även de särskilda villkoren måste vara uppfyllda (kan vara t.ex. ”beredning av livsmedel med vegetabiliskt ursprung” eller villkor om vilken typ av produkter inom antingen vegetabiliska eller animaliska livsmedel tillsatsen får användas; ex. ”mjölkbaserade produkter”).

Detta är våra revisorer – del 6

Vi har under en serie av nyhetsbrev presenterat några rader om var och en av våra revisorer. Nu har vi kommit till sista delen.

Martin Riebe utför BRC-revisioner framför allt i södra Sverige för Valiguards räkning. Hans CV är mycket gediget, och omfattar såväl anställningar som eget företagande inom och utom landets gränser. Numera arbetar han, förutom som underleverantör till Valiguard, som VD för ett certifieringsorgan, SMAK.

Evelina Österblad är restaurangrevisor, som far land och rike runt för att kontrollera att alla restauranger inom en känd snabbmatskedja uppfyller kedjans kvalitetssystem. Hon är en energisk, matintresserad högskoleutbildad gastronom, som även har kostrådgivarkompetens.

Josefine Liew vistas till skillnad från övriga medarbetare mestadels på hemmafronten. Från kontoret i Örebro sköter hon allahanda administrativa uppgifter, granskar dokumentation och fattar certifieringsbeslut för ekologisk och KRAV-ekologisk produktion. Josefine är dessutom ansvarig för Valiguards kvalitetsmanual och rapportering till myndigheter. Arbetar gör hon på oregelbundna tider för att få familjepusslet att gå ihop. Om det händelsevis blir någon tid över tycker hon om att baka, laga mat och träna.