Nyhetsbrev september 2015

Så var det åter dags för höst. Valiguards revisorsstyrka har så smått börjat utföra revisioner enligt BRC Food version 7, och i september är det dags för den första revisionen av BRC:s nya standard för ”Agents and Brokers”. Konkurrensen mellan certifieringsorgan hårdnar, och vi försöker hänga med i svängarna genom fortbildning (nya KRAV-regler, bevittnade revisioner, … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev september 2015”


Så var det åter dags för höst. Valiguards revisorsstyrka har så smått börjat utföra revisioner enligt BRC Food version 7, och i september är det dags för den första revisionen av BRC:s nya standard för ”Agents and Brokers”. Konkurrensen mellan certifieringsorgan hårdnar, och vi försöker hänga med i svängarna genom fortbildning (nya KRAV-regler, bevittnade revisioner, BRC-prov m.m.) och övergång till ett nytt datasystem för vår administration.

 

BRC Food v. 7 – de vanligaste avvikelserna

BRC Food version 7 började som bekant gälla 1 juli 2015. Hittills har vi hunnit göra sex revisioner mot det nya regelverket. De vanligaste avvikelserna mot nya krav har handlat om riskbedömning av leverantörer och råvaror inklusive inköp via ”agents & brokers” (två avvikelser mot 3.5.1.2 och en mot 3.5.1.3). Vi har även två avvikelser mot bristande bedömning av risk för fusk och bedrägeri vad gäller råvaror och ingredienser (kryddor, ekologiska varor etc.) i 5.4.2. Slutligen finns det avvikelser mot kravet på allergendeklaration i smörjmedel och även två avvikelser mot de förtydligade kraven på hygienzoner och transport av förpackningsmaterial in och ut ur dessa zoner i avsnittet 4.3.

 

Valiguard AB nu ackrediterade enligt ISO 17065:2012

Som vi i flera nyhetsbrev berättat, har vi arbetat om vår kvalitetsmanual för ekologisk produktion enligt EU-förordningarna och KRAV:s regelverk. Swedac, som är den myndighet i Sverige som godkänner certifieringsorgan, har nu granskat oss. Numera är vi ackrediterade enligt ISO 17065:2012 och får göra revisioner mot EU-ekologisk och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling, import  och införsel samt KRAV-slakt.

 

EU-ekologiskt och KRAV: Oannonserade besök

Enligt EU:s förordningar för ekologisk produktion samt KRAV:s regler är alla certifieringsorgan skyldiga att varje år genomföra oannonserade (oanmälda) besök hos en andel av alla anslutna företag (så kallade ”aktörer” i regelverken). Syftet är att kontrollera att certifierade anläggningar lever upp till regelverken även mellan de förberedda, överenskomna revisionsbesöken.

OBS! Att alla företag är skyldiga att släppa in revisorn vid dessa oannonserade revisioner, och enligt den sanktionskatalog som myndigheterna tillhandahåller är det möjligt att dra in certifikatet om revisorn nekas tillträde. När det gäller KRAV-slakt, fortsätter vi med helt oannonserade besök 1 gång mellan de årliga revisionerna, helt i enlighet med KRAV:s regelverk.

 

Användning av EU:s logotyp för ekologisk produktion

Bland de absolut vanligaste avvikelserna vid ekologiska och KRAV-ekologiska revisioner är felaktigheter avseende märkning, inklusive hur EU:s logotyp för ekologisk produktion används. Livsmedelsverkets information om ekologisk produktion finns här: http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/ och manualen för användning av EU-loggan finns här: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_sv.pdf.

Några förtydliganden vill vi ändå göra:

  • EU-loggan ska alltid tryckas på ett sätt så att den ser ut som en ”flagga”. ”Lövet” ska med andra ord omges av en rektangel i en färg som avviker från förpackningens bakgrundsfärg (eller omges av en bård i en avvikande färg, se manualen ovan).
  • Kod för certifieringsorganet (SE-EKO-05 för Valiguard) ska finnas med i samma synfält som EU-loggan. Om EU-loggan används på flera ställen på förpackningen är vår bedömning att det är tillräckligt att koden finns med i anslutning till en av loggorna.
  • Ursprunget för de ingående råvarorna ska anges som EU-jordbruk (alla råvaror från EU-länder), Icke-EU-jordbruk (råvarorna från länder utanför EU) eller EU/Icke-EU-jordbruk (råvaror både från EU-länder och icke-EU-länder) i anslutning till EU-loggan. Norge och Schweiz räknas i dessa fall som länder utanför EU (medan de i andra fall i regelverken räknas som tillhörande EU…).
  • Varor producerade eller packade inom EU ska märkas med EU-loggan. För importerade varor är EU-loggan frivillig att använda.
  • Vid KRAV-införsel från annat EU-land ska koden för certifieringsorgan avse den som kontrollerade det sista steget i förädlingskedjan (det certifieringsorgan som kontrollerade företaget som packade produkten). Certifieringsorganet som certifierar införseln ska skrivas ut med namn, t.ex. ”KRAV-certifieringen verifierad av Valiguard AB”.

 

Detta är våra revisorer – del 5

Vi fortsätter så smått att presentera våra revisorer. Här kommer del fem, där du möter två av våra nyare medarbetare!

Jessica Kinnander är vår nyaste revisor. Jessica är i grunden livsmedelskemist, och har i flera år drivit Kvalitetsbolaget AB från sin bas i Nybro. Jessica utför revisioner mot BRC Food, ISO 14001 samt EU- och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling på uppdrag av oss. Denna superkvinna hinner förutom att vara mamma åt tre barn med att träna och tävla i triathlon, och har faktiskt genomfört en ironman!

Henrik Thollander arbetar vid sidan av uppdragen för Valiguard AB/SAI Global Scandinavia som VD för ControlCert Scandinavia. Efter en utbildning till miljövetare tog han klivet in i livsmedelsbranschen 2005, och arbetade under några år som konsult och internrevisor mot globala standarder för livsmedelssäkerhet. Henrik utför revisioner mot BRC Food sedan 2013, framför allt med inriktning mot bagerier och konfektyr.