Affärsidé

– ökad konkurrenskraft hos kunden

Valiguard kan erbjuda en unik möjlighet för kunden att få sin anläggning och process genomlyst med professionella verktyg enligt väl utarbetade standarder, där revisorerna utmanar och lyfter fram förbättringsmöjligheter. Erfarenheten har visat att många kunder uppskattar en genomgripande och kompetent revision på den nivå som vi har gjort oss kända för. Resultaten leder till att kunden kontinuerligt höjer sin standard inom livsmedelssäkerhet och kvalitet utan att behöva göra avkall på produktionsekonomiska grundkrav. En viktig revisorskompetens är den kommunikativa förmåga som består i att kunna motivera och förklara varför vissa åtgärder är nödvändiga för att man ska uppnå en ökad konkurrenskraft.