Ekonomiska fakta

Valiguard utför årligen ca 300 revisioner mot standarder som BRC Food, IFS, ISO/FSSC 22000, BRC Pack, BRC Storage & Distribution, ISO 9001/14001, MSC/ASC CoC samt ekologiska certifieringar (KRAV, EU-ekologiskt). Merparten görs mot internationella ackrediterade standarder men vi gör även inspektioner och revisioner mot företagsspecifika standarder och krav från t.ex. McDonalds och svenska standarder, som Från Sverige och snart även Plant Based Standard. Vi har i dagsläget certifierat ca 200 anläggningar varav ett 80-tal mot KRAV/EU-ekologiskt.

Sedan år 2002 har vår omsättning ökat från 473 kSEK till drygt 15 miljoner SEK år 2019. Corona-året 2020 ser omsättningen ut att landa på strax under 14 miljoner SEK, vilket ändå får betraktas som OK under rådande omständigheter. Mellan 2002 och 2013 fanns vi bland de företag som har högst tillväxtklass 2013 enligt svenskt tillväxtindex (STI). Vi har enligt UC:s ranking högsta kreditvärdighet i de tre senaste utvärderingarna.

Vi har valt att lägga ut vår bokföring, redovisning, revision och övrig ekonomisk administration på bolag med expertkunskap inom dessa områden. I Sverige är det LR Revision och Redovisning i Örebro som hjälper oss, medan det för vår norskregistrerade verksamhet är BDO AS. Därför kontaktas våra kunder ibland av representanter från dessa bolag, dock enbart när det rör Valiguards verksamhet, och aldrig med anledning av att sälja in sina egna tjänster.