Ekonomiska fakta

Valiguard utförde ca 350 revisioner under 2015 mot standarder som BRC Food, IFS, ISO/FSSC 22000, BRC-Packaging, BRC S&D, ISO 14001 samt ekologiska certifieringar (KRAV, EU-ekologiskt). Merparten görs mot internationella ackrediterade standarder men vi gör även inspektioner och revisioner mot företagsspecifika standarder och krav från t.ex. McDonalds, Unilever, Woolworths och Kraft. Vi har i dagsläget certifierat ca 200 anläggningar varav ett 80-tal mot KRAV/EU-ekologiskt.

logo_STI_2013Sedan år 2002 har vår omsättning har ökat från 473 kSEK till drygt 12 miljoner SEK år 2015. Mellan 2002 och 2013 fanns vi bland de företag som har högst tillväxtklass 2013 enligt svenskt tillväxtindex (STI).