Miljö- och kvalitetspolicy

Vi som jobbar på Valiguard har en kunskap om biologi och kemi som gör oss väldigt medvetna om hur man kan påverka företag i rätt riktning i fråga om miljöpåverkande faktorer. Vi har egna mål vad gäller miljöengagemang vilket ger ökad trovärdighet hos kunder som idag arbetar mycket aktivt med miljöfrågor. Via SAI Global utför vi sedan 2009 certifieringar mot den internationella standarden för miljöledning, ISO 14000.

Miljöpolicy

Miljöhänsyn ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och utgöra en viktig del i det interna kvalitetsarbetet. Genom våra val och vårt arbetssätt ska vi bidra till att minska miljöbelastningen.

Vi ska utgå från ett kretsloppstänkande och hushålla med jordens resurser genom att:

  • I första hand välja elektronisk spridning av dokument
  • I första hand välja telefonmöten för internt bruk
  • Uppmuntra arbete hemifrån för att minimera resor till arbetsplats/kontor
  • Välja kollektivtrafik/tågresor före bil och i sista hand flyg för interna inrikesresor (möten mm)
  • Så långt det är möjligt ur kostnadsaspekt, tidsåtgång och ur kundens intresse välja tåg före bil och i sista hand flyg för arbetsresor (revisionsuppdrag); över längre avstånd än 150 km gäller tåg där detta är tillgängligt.
  • Kombinera flera revisionsuppdrag med geografisk närhet för att minimera restid och –sträcka.
  • Kombinera revision mot flera standarder på samma anläggning så att det bara blir EN resa.
  • I de fall uppdrag INTE kan kombineras, i första hand välja den revisor som bor närmast anläggningen i den mån certifieringssystemen och planeringen tillåter det.

Kvalitetspolicy

Valiguard ska på ett effektivt och kompetent sätt erbjuda livsmedelsindustrin och -distributionskedjan samordnade certifieringar och revisioner inom områdena livsmedelssäkerhet, kvalitet, miljö, djurvälfärd samt ekologisk förädling och import.