Aquatiq

Valiguard har fram till 2018 samarbetat med Aquatiq AS som är verksamma i Norge. Aquatiq är en av de större leverantörerna på kurser och konsultarbeten kring hygien och matsäkerhetsfrågor i Norge och med ett grundmurat rykte om hög kvalitet och god pedagogik. Vi låter därför länken till dem ligga kvar här, även om vi inte längre formellt samarbetar om certifieringsverksamheten.

Läs mer om Aquatic A/S här www.aquatiq.com.