Kvalitet OnLine

Vi samarbetar sedan länge med nätverket Kvalitet OnLine, där bland annat Torbjörn Holmberg är expert på livsmedelssäkerhet och besvarar inkomna frågor från medlemmarna. Vi deltar även vid nätverkssammankomster och seminarier. Mer om information om Kvalitet OnLine hittar ni här!