SAI Global

Sedan starten av Valiguards verksamhet är vårt partnerskap med SAI Global centralt. Valiguard AB fungerar som regionalt kontor, med huvudsaklig inriktning på Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi arbetar även på Island, i Estland och Lettland, samt bistår SAI Global i övriga delar av världen med revisorer i mån av tid. Företag som anlitar SAI Global stärker sin konkurrenskraft. Ett godkännande är internationellt gångbart hos de stora dagligvaruhandelskedjorna och minskar behovet av inspektioner från kunder och egna leverantörsbedömningar. SAI Globals certifikat garanterar att man uppfyller de allra högsta kraven.

Läs mer om SAI Global på https://saiassurance.com/.