SAI Global

Sedan starten av Valiguards verksamhet har vårt partnerskap med SAI Global varit centralt. Valiguard AB har fungerat som regionalt kontor, med huvudsaklig inriktning på Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi arbetar även på Island, i Estland och Lettland, samt bistår SAI Global i övriga delar av världen med revisorer i mån av tid. Företag som anlitar organ för tredjepartscertifieringar stärker sin konkurrenskraft. Ett godkännande är internationellt gångbart hos de stora dagligvaruhandelskedjorna och minskar behovet av inspektioner från kunder och egna leverantörsbedömningar. SAI Globals certifikat garanterar att man uppfyller de allra högsta kraven.

Läs mer om SAI Global på https://saiassurance.com/.