Våra ledord

Kommunikation

 • Kommunikation är nyckeln till framgång!
  Vi berättar VARFÖR en viss bedömning görs – så att du vet vad du kan göra för att åtgärda eventuella brister.
 • Tydlighet och kunnighet inom skriftlig och muntlig kommunikation på svenska/norska/danska och engelska. Alla våra revisorer pratar minst ett nordiskt språk flytande och har god förmåga att förstå och tolka de andra!

Erfarenhet

 • Våra revisorer har lång erfarenhet av bedömningsarbete.
 • Nära samarbete med revisorer och teknisk personal på SAI Global, många har mer än 10-15 års praktisk erfarenhet av de tekniska standarderna.

Trovärdighet

 • Våra revisorer är förstås oberoende gentemot de företag de reviderar – en opartisk bedömning är grunden för certifieringens trovärdighet!
 • Alla certifieringsbeslut tas av särskilt utbildade och kvalificerade ”certification officers” i Sverige (BRC Food, EU-ekologiskt, KRAV) eller Europa.

Kompetens

 • Revisioner utförs av den mest lämpade och kompetenta revisorn, något som är i det närmaste unikt för oss.
 • Vi har ett kontinuerligt program för kompetensutveckling i nära samarbete med SAI Global.
 • Vi rekryterar bara medarbetare med erfarenhet av såväl livsmedelsindustri som revisionsarbete.