Våra revisorer

En kort presentation av våra revisorer visar på våra starkaste kort!

Josefine Liew

är  VD för Valiguard AB sedan juli 2016, och har jobbat inom bolaget sedan 2013. Hon har ett förflutet på LRF och Svenskt Sigill, där hon bland annat arbetat med att ta fram hjälpmedel för egenkontroll och regler för certifiering (IP Livsmedel, IP Sigill, GlobalGAP). Hon var medförfattare till skriften ”Hållbarhet i Svenskt Jordbruk 2012” under en kortare anställning på SCB. I grunden är Josefine mark-växagronom, och disputerade 2013 i växtodlingslära (inriktning ogräsbiologi). Gör inga revisioner själv, utan fungerar som ”backoffice” och specialist på de delar av standarderna som har med certifieringsorganen att göra (d.v.s. inte de tekniska regler som anläggningarna ska följa). Arbetar från hemmakontoret i Örebro, ofta på konstiga tider på grund av mer eller mindre sjuka barn.

Frank Löwenadler

Mikrobiolog med erfarenhet från laboratorie- och konsultverksamhet. Har en internationell bakgrund med utbildningar och anställningar i Sydafrika och USA. Godkänd revisor för BRC Food, BRC Storage & Distribution, BRC Pack, BRC Agents & Brokers, IFS Food, ISO/FSSC 22000, EKO-KRAV, MSC/ASC CoC samt Från Sverige. Frank har tidigare varit verksam i Sverige hos Prosanitas Certifiering, AL-Control, Diffchamb, Göteborgs Universitet och hos CSIR i Kapstaden, Sydafrika. Om tid finnes och när vädret är lämpligt ägnar han sig åt cykling, simning och löpning och dessutom segling längs Västkusten. Kontoret finns i bostaden i Mölnlycke.

Jessica Eriksson

I Halmstad hittar vi Jessica Eriksson, som sedan december 2016 är revisor hos oss och sedan januari 2018 lokalt tekniskt ansvarig för GFSI-standarder. Jessica är i grunden kostekonom, men har lång erfarenhet från kvalitetsledning i livsmedelsindustrin, bland annat från tillverkning av köttprodukter, mejeri och frukt & grönt. Jessica är idag godkänd revisor för BRC Food, IFS Food, ISO/FSSC 22000, EKO-KRAV, BRC Storage & Distribution och MSC/ASC CoC, Från Sverige samt McDonald’s kvalitetsledningssystem för livsmedelsförädling (McD SQMS) samt för slakt och styckning av kyckling. Jessica är även certifieringsbedömare för BRC Food. På fritiden rider hon gärna, helst tillsammans med de två döttrarna.

Helena Kronberg

är undersköterskan som sadlade om till livsmedelsingenjör, och har under sin 20-åriga karriär i livsmedelsindustrin framför allt arbetat med kvalitetsfrågor i förädlingsledet. Hennes placeringsort är Partille utanför Göteborg. Helena är en sportig typ som bland annat har En Svensk Klassiker och bestigning av Kebnekaise på meritlistan. Helena gör revisioner mot ISO/FSSC 22000, BRC Food, EKO-KRAV, McD SQMS, Från Sverige samt MSC/ASC CoC.

Cecilia (Cilla) Lindh

är vår allra nordligast placerade medarbetare med utgångspunkt i Östersund. Cilla gör nu revisioner mot BRC Food, ISO/FSSC 22000, EKO-KRAV, Från Sverige samt McDonald’s Slaughter & Deboning, McD SQMS och Från Sverige. Cilla har lång och gedigen erfarenhet framför allt från mejeriindustrin, men har även arbetat med kött och charkprodukter. Hon kan livsmedelslagstiftningen på sina fem fingrar efter 10 år som livsmedelsinspektör. Cilla har två vuxna och ett yngre barn, gillar att träna – och cyklar året om. Hon gillar inredning och ”pimp” av hem och husvagn, och tar sommartid gärna en tur med den sistnämnda till Öland.

Janne Näsholm

började hos oss i oktober 2019, och är godkänd revisor för BRC Food, BRC Storage & Distribution, ISO/FSSC 22000, EKO-KRAV, McD SQMS och MSC/ASC CoC. Janne har mångårig erfarenhet från livsmedelsindustrin, och har tidigare bland annat arbetat med fiskprodukter, charkuterier och färdigmat. Han bor i Öjersjö utanför Göteborg med fru och tre barn, och gillar precis som många andra av oss att träna.

Karl (Kalle) Kroon

Kalle har en dubbelexamen i nutrition och företagsekonomi och har sedan 1988 varit verksam inom produktutveckling, forskning och utveckling samt kvalitetsledning i flera internationella livsmedelsföretag, och är specialist på torra produkter, färdigmat, drycker och inte minst lipider (fetter och oljor). Kalle är numera godkänd för BRC Food, BRC Storage & Distribution,ISO/FSSC 22000, EKO-KRAV samt Från Sverige. Kalle bor i Stockholmsområdet med sin fru, och leder på fritiden kurser i utförsåkning (alpint och telemark) samt yoga.

Linda Lundmark

Linda har sin bas i Falun och är i grunden veterinär, med särskilt intresse för revisioner och inspektioner. Linda har bred erfarenhet från tidigare anställningar på Livsmedelsverket och som länsveterinär i Dalarnas län. Hon har utfört revisioner av kommunal livsmedelskontroll, kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen samt revisioner och inspektioner av livsmedelssäkerhet vid slakterier, styckningsanläggningar, charkanläggningar m.m. Linda har dessutom erfarenhet av granskningsarbete, då hon ingått i sanktions- och rapportgranskningsgrupper. Därutöver har hon gedigna kunskaper inom djurvälfärd och djurskydd samt har utfört revisioner och inspektioner av djurskydd vid slakterier.  Linda är godkänd revisor för BRC Food, BRC Storage & Distribution (från januari 2022), ISO/FSSC 22000, EKO-KRAV McD Slaughter & Deboning och Från Sverige.

Alan Trivett

är vår inhyrda Quality Manager sedan hösten 2020 och Josefines högra hand. Alan har mångårig erfarenhet av certifieringar och ackrediteringar från större internationella certifieringsbolag, inte minst från SAI Global, där han bland annat varit Head of Quality för Europa och Sydafrika under flera år. Alan är även revisor inom ISO 9001 och ISO 14001. Arbetsspråk engelska, utgångspunkt Warszawa (i Polen), vilket fungerar fint i vår uppkopplade värld.

Som underleverantörer har vi bland andra:

Martin Riebe gör revisioner mot BRC Food och Från Sverige, samtäven mot McDonald’s Slaughter & Deboning. Han har lång erfarenhet av såväl livsmedelsindustri som revisionsarbete, och har även varit VD för ett annat certifieringsbolag. Martin utgår från Skåne, men gör revisioner i hela Sverige, Norge och Danmark.

Torbjörn Holmberg som tidigare varit anställd (först som VD, sedan tekniskt ansvarig) är sedan 1 februari 2018 deltidspensionär och underleverantör till Valiguard AB. Torbjörns roll i bolaget är numera som senior advisor och teknisk bedömare för BRC Food. Torbjörn är i grunden veterinär med specialistkompetens inom mikrobiologi och livsmedelshygien, VMD (veterinärmedicine doktor) med forskningsinriktning på foderhygien och mykotoxiner. Har arbetat med hygienfrågor i hela livsmedelskedjan från gröda till föda hos bl a SVA (Statens Veterinärmedicinska anstalt), Anticimex och SIK. Torbjörn är också en erfaren kursledare och har varit med att utveckla flera framgångsrika utbildningspaket och handböcker inom hygienområdet. Han sätter stort värde på god musik med blueskaraktär samt friluftsliv vid sommarhuset i norra Bohuslän.

Henrik Wallin

Biolog med stor erfarenhet av arbete med utbildning, rådgivning och revisioner av livsmedelsföretag. Filosofie doktor och professorsmeriterad inom forskningsområdet skadeinsekter och IPM (Integrated Pest Management). Var fram till 2021 godkänd revisor för BRC Food, BRC Storage & Distribution, EKO-KRAV och ISO/FSSC 22000, McD SQMS, och dessutom certifieringsbedömare för BRC Food. Från sommaren 2021 hjälper Henrik till med BRC Food-granskningar vid behov, men är pensionerad från fysiska revisioner. Henrik har en bakgrund från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Anticimex och SIK. Han har en unik samling av insekter och uppskattar exkursioner i alla naturtyper. Kontoret finns i Uppsala.