Pressmeddelande från EFSIS Scandinavia

EFSIS Scandinavia första skandinaviska certifieringsorganet för livsmedelssäkerhet också ackrediterat för ekologisk certifiering

SAI Global/EFSIS Scandinavia är det första certifieringsorganet i Skandinavien med egen ackreditering för både livsmedelssäkerhet och ekologisk certifiering av livsmedelsförädlare och importörer. Detta gäller KRAVs regler samt EU-rådets förordning om ekologisk produktion. Företag som kombinationscertifierar sig kan nu effektivare genomgå revisioner med kompetenta revisorer.

EFSIS Scandinavia första skandinaviska certifieringsorganet för livsmedelssäkerhet också ackrediterat för ekologisk certifiering

SAI Global/EFSIS Scandinavia är det första certifieringsorganet i Skandinavien med egen ackreditering för både livsmedelssäkerhet och ekologisk certifiering av livsmedelsförädlare och importörer. Detta gäller KRAVs regler samt EU-rådets förordning om ekologisk produktion. Företag som kombinationscertifierar sig kan nu effektivare genomgå revisioner med kompetenta revisorer.

Idag erhöll SAI Global/EFSIS Scandinavias svenska bolag Valiguard AB beslut från SWEDAC om ackreditering för ekologisk certifiering av livsmedelsförädlare och importörer. I första hand kommer det vara KRAV:s regler som är aktuella, men ett ökande intresse finns också för EEG 2092/91, som är EU-rådets förordning om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel för livsmedelsförädling, inklusive import.
– Vi är nu det första certifieringsorganet i Skandinavien med egen ackreditering för både livsmedelssäkerhet och ekologiska regelverk, säger Torbjörn Holmberg, vd för Valiguard.
Detta innebär stor skillnad för företag som nu inte behöver ställa upp i dubbla omgångar och guida revisorer bland dokument och processrutiner. Hela certifieringsprocessen underlättas när revisorer och certifieringsansvariga kan bedöma ett företag vid ett och samma tillfälle. Den tekniska bedömningen har flera liknande inslag, bl.a. kontrolleras spårbarhet noggrant, i praktiken och i företagets dokumentation kring detta.
– Alla våra revisorer är utbildade i revision av ekologiska regelverk och kan därmed väsentligt underlätta förberedelsearbetet för kunderna. Intresset är stort och vi får förfrågningar nästan varje dag om ekologisk certifiering säger Henrik Wallin, kvalitetschef på Valiguard.

Kontaktpersoner för frågor om de nya tjänsterna och ackrediteringen:

Henrik Wallin, tel 070-4205627 och Torbjörn Holmberg, tel 070-4205626.
E-post (samtliga): fornamn.efternamn@saiglobal.com

För mer information

KRAV:s regler: http://www.krav.se/For-foretag/

Ekologisk certifiering enligt EEC 2092/91:http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l21118.htm

Om SAI Global/EFSIS Scandinavia:

EFSIS (European Food Safety Inspection Service) ingår i den internationellt verkande certifieringsorganisationen SAI Global (www.saiglobal.com).
SAI Global/EFSIS är världens ledande organisation för tredjepartsinspektion och certifiering mot internationellt erkända standarder för produktsäkerhet och kvalitet, inriktad endast på livsmedelsföretag.
SAI Global/EFSIS är verksamt i hela livsmedelskedjan – lantbruksföretag, livsmedelsindustrin och dess underleverantörer samt grossister, detaljhandel och storhushåll som vill hålla högsta standard. Man utför också inspektioner och certifieringar mot företagsspecifika standarder och kvalitetssäkringsscheman och har ett utbud av öppna seminarier och kurser i egen regi och i samarbete med andra aktörer. SAI Global/EFSIS Scandinavia utför ca 160 certifieringar per år i de skandinaviska länderna och är därmed störst på certifieringar mot BRC Global Standard för livsmedel i Sverige.