SAI Global-certifikat

Vi har fått en del frågor från våra kunder med anledning av ett mail som Intertek har skickat ut organisationer som i dagsläget har ett certifikat utfärdat av SAI Global.

Om ni vill flytta certifieringarna till Intertek och ha Interteks revisorer, ta då kontakt med Intertek enligt mailinstruktionen.

Om ni vill fortsätta samarbetet med Valiguard AB kommer vi att erbjuda er att i samband med nästa revision flytta certifieringarna till Kiwa Certification AB (vårt moderbolag). Ta kontakt med oss om ni behöver ett sådant erbjudande omgående, så ordnar vi det.

Om ni redan har signerat ett nytt avtal med Valiguard AB / Kiwa Certification AB kan ni lugnt luta er tillbaka och inte göra någonting alls (förutom att förbereda er för er revision).

De certifikat som utfärdats av SAI Global gäller fram till det expiry date som är skrivet på certifikatet, i enlighet med gällande regler för BRC och IFS (detta gäller även vid byte av certifieringsorgan). Certifikat för ISO-baserade system (t.ex. ISO/FSSC 22000) gäller i enlighet med SAI Globals rutiner för transfer, i regel minst 1 år från föregående revisionstillfälle.