SAI Global/EFSIS första godkända certifieringsorganet för BRC Storage & Distribution

SAI Global/EFSIS är (tillsammans med ett mindre certifieringsorgan i England) först ut att bli ackrediterat för att certifiera mot hela ”scopet” för BRC Global Standard – Lagring och Distribution. Att SAI Global/EFSIS blev först ut är inte så konstigt. EFSIS har länge varit i framkant även på detta område och har sedan 2003 haft en … Fortsätt läsa ”SAI Global/EFSIS första godkända certifieringsorganet för BRC Storage & Distribution”

SAI Global/EFSIS är (tillsammans med ett mindre certifieringsorgan i England) först ut att bli ackrediterat för att certifiera mot hela ”scopet” för BRC Global Standard – Lagring och Distribution. Att SAI Global/EFSIS blev först ut är inte så konstigt. EFSIS har länge varit i framkant även på detta område och har sedan 2003 haft en egen ackrediterad standard för lagring och distribution av livsmedel som blivit erkänd inom livsmedelsbranschen. I de nordiska länderna har vi inom EFSIS Scandinavia certifierat ett tiotal anläggningar mot denna standard.
När vi nu är ackrediterade för BRC S&D i sin helhet innebär det att vi kan certifiera ett betydligt större utbud av varor och tjänster; inte bara livsmedel utan även förpackningsmaterial och både lagring och distribution liksom partihandel och olika kontrakterade tjänster. Vi hoppas kunna återkomma snart med inbjudan till utbildnings- och informationsträffar i början av 2009 kring denna standard. För mer information kontakta torbjorn.holmberg@saiglobal.com.