Stor uppslutning på seminarium om nya BRC för livsmedelssäkerhet

Ett 50-tal deltagare kunde räknas in på Arlanda den 5 mars. Alla fick en mycket faktaspäckad dag med en gedigen tillhörande dokumentation (> 100 sidor). Trots viss besvikelse från dem som beställt den nytryckta BRC-standarden (tidsplan för tryckning presenterades dock) så kunde många känna sig trygga med att dokumentationen innehöll all nödvändig information för att … Fortsätt läsa ”Stor uppslutning på seminarium om nya BRC för livsmedelssäkerhet”

Ett 50-tal deltagare kunde räknas in på Arlanda den 5 mars. Alla fick en mycket faktaspäckad dag med en gedigen tillhörande dokumentation (> 100 sidor). Trots viss besvikelse från dem som beställt den nytryckta BRC-standarden (tidsplan för tryckning presenterades dock) så kunde många känna sig trygga med att dokumentationen innehöll all nödvändig information för att börja anpassningen till BRC 2008 omgående. Efter den 1 juli i år upphör den nuvarande standardversionen (utgåva 4, 2005) att gälla och alla revisioner genomförs därefter mot den nya. Däremot gäller certifikat utfärdade mot utgåva 4, 2005 fortfarande efter den 1 juli.